LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

1 Maj märken

METALL MÄRKEN

EJ PRISMÄRKTA NÅLAR 40 KR/ST

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Nålmärken  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Pins  How to order

 

Rödmarkerade namn är sålda vid senaste uppdatering.

       
 1930. Fred och avrustning      Såld  1931. Fladdrande fana framför en soluppgång 200.kr  1932. August.Palm 1849-1922  1933. Fredrik.Sterky 1860-1900

       
 1934. Axel.Danielsson 1863-1899  1935. Hjalmar.Branting 1860-1925  1936. Fredrik.Wilhelm Thorsson 1865-1925  1937. Ernst.Blomberg 1863-1911

       
 1938. Karl.Johan Gabrielsson 1861-1901  1939. SAPs 50-årsjubileum  1940. Anna Jensen-Sterky 1856-1939  1941. Bengt Lidforss 1868-1913

       
 1942. Herman.Lindqvist 1863-1932  1943. Oscar.Borge 1862-1938  1944. Arvid.Thorberg 1877-1930  1945. Fabian.Månsson 1872-1938

       
 1946. Nils.Persson 1865-1927  1947. Per.Albin Hansson 1885-1946  1948. Gunnar.Andersson 1890-1946  1949. Arthur.Engberg 1888-1944

       
 1950. Edvard.Johansson 1882-1936  1951. Viktor.Larsson 1869-1950  1952. Rickard.Lindström 1897-1950  1953. Oscar.Westerlund 1888-1952

       
 1954. Signe.Wessman 1879-1953  1955. Albert.Forslund 1881-1954  1956. Adolf.Wallentheim 1898-1953  1957. Johan-Olov.Johansson 1874-1955

       
 1958. Gunnar.Lundberg 1900-1943  1959. Carl.(Charles).Lindley 1865-1957  1960. Hjalmar.Branting 1860-1925  1961. Frithiof.Thunborg

       
 1962. Bernhard.Eriksson 1878-1952  1963. Axel.Danielsson 1863-1899  1964. SAP 1889-1964  1965. Rickard.Sandler 1884-1964

       
 1966. Socialistiska Internationalen fred.och.frihet  1967. SSU 50 år 1917-1967  1968. Arbete.trygghet utveckling  1969. Ökad jämlikhet

     
 1970. Ökad jämlikhet  1971. typ 1 Gustaf.Möller 1884-1970  1971. typ 2 Gustav.Möller 1884-1970    Pris Såld  1972. Arbete-miljö-demokrati

       
 1973. Solidaritet.för trygghet  1974. Solidaritet  1975. Jämställdhet man-kvinna  1976. Arbete-demokrati- solidaritet

       
 1977. Ernst.Wigforss 1881-1977  1978. Ekonomisk.demokrati  1979. Arbete- demokrati-trygghet  1980. Arne.Geijer 1910-1979

       
 1981. Sverige.ur.krisen  1982. Fred.och.arbete  1983. Sveriges.framtid.i hela.folkets.händer  1984. Axel.Strand 1893-1983

       
 1985. Per.Albin.Hansson 1885-1946  1986. Tage.Erlander 1901-1985  1987. Alva.Myrdal  1988. Olof.Palme

       
 1989. Fred frihet rättvisa SAP.1889-1989  1990. Alla.inte.bara.några  1991. Bruno.Kreisky  1992. Röd ros

       
 1993. Gunnar.Emanuel Sträng  1994. Röd blomma  1995. Fred & arbete  1996. Olof.Palme

       
 1997. arbete-rättvisa  1998. LO-100 år  1999. Socialdemokraterna  2000. typ 1 Alla.Behövs Stoppa.Rasismen Såld

 

 
 2000. typ 2 Alla.Behövs Stoppa.Rasismen

 

 
 2003. Tid tillsammans 2004. Anna Lindh

 

 
 2005. Trygghet och solidaritet

 

 
 2007. Såld 2008. Frihet kräver rättvisa

 

   
 1 Majmärket 100 år 1894-1994...Såld  1 maj 1998 LO 100 år ....Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Nålmärken  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Pins  How to order