Serie: Äldre Turionbilder..........Sverige...1957

Antal: 1-70............Färgbilder

Mindre bilder i storleken 4x5 cm. Dessa äldre Turionbilder har samma motiv som autografbilder och symbolbilderna. Namn under bilden och presentation av artisten på baksidan av samtliga bilder. Tunn vit ram.

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. Gina Lollobrigida 16.
17. 18. 19. 20.
21. Alf Kjellin 22. 23. Cornel Wilde 24.
25. 26. 27. 28. Debbie Reynolds
29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. Leslie Caron
37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44.
45. 46. 47. 48.
49. 50. 51. Randolph Scott 52.

 

53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68.
69. 70. Mary Murphy      

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order