Serie: Gamla långa nummerserien.Sverige.1955-58

Antal: 601-998............Färgbilder

Följande nummer saknas: 699, 700, 799, 800, 899, 900. Utgivningen av denna serie ägde rum vid olika tillfällen fram till slutet av 50-talet, troligtvis 100 per år. Ursprungliga tryckningen på ett mycket mjukt glättat papper, senare tryckning med något mindre tjock text och mindre glättat papper. Nr. 750 och 778 finns i 2 olika textversioner. Bilderna med nummer 630, 843, 931 finns även utan namn och nummer. Bilder över 900 är något ovanligare och ofta skurna så att det är något smalare. Såldes i 10-förpackningar.

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
601. Doris Day 602. Elisabeth Taylor 603. Doris Day 604.
605. Farley Granger 606. Esther Williams 607. 608. Cary Gray - Lassie
609. Doris Day 610. Esther Williams 611. Charlton Heston 612. Elisabeth Taylor
613. Gregory Peck 614. Stewart Granger 615. Doris Day 616. Peter Lawford
617. Doris Day 618. Elisabeth Taylor 619. Gregory Peck 620. Elisabeth Taylor
621. Elisabeth Taylor 622. 623. Doris Day 624. Gregory Peck
625. Gordon Mac Rae 626. Esther Williams 627. Roy Rogers 628. Roy Rogers
629. Doris Day 630:1. Roy Rogers 630:2. 631. Doris Day
632. Audrey Hepburn 633. 634. Vera Ellen 635.B.Joyce,J.Weismüller
636. Rita Hayworth 637. Doris Day 638. Elisabeth Taylor 639. Gregory Peck
640. Rita Hayworth 641. 642. Gregory Peck 643. Doris Day
644. Audrey Hepburn 645. Doris Day 646. Esther Williams 647. Robert Taylor
648. Audrey Hepburn 649. Esther Williams 650. Marta Torén 651. William Bendix
652. Tyrone Power 653. Jane Powell 654. Kirk Douglas 655. Alan Ladd - Lisbeth Scott
656. Piper Laurie 657. Peter Lawford 658. Mona Freeman 659. Barbara Payton
660. Gregory Peck 661. 662. Gregory Peck 663. Bing Crosby
664. Anne Baxter 665. Kirk Douglas 666. Doris Day 667. Gregory Peck - Virginia Mayo
668. Harry James 669. O´Hara, Lawford 670. F.Astaire,J.Powell 671. Errol Flynn
672. Vera Ellen 673. Gregory Peck 674. Harry Carey J:r 675. Virginia Mayo
676. Alan Ladd 677. Gregory Peck 678. Esther Williams 679. Frank Sinatra

 

680. Dennis O¨Keefe 681. Virginia Mayo 682. Robert Ryan 683. Mario Lanza - Kathryn Grayson
684. Ruth Roman - Cary Cooper 685. Cornel Wilde 686. Rita Hayworth 687. Kathryn Grayson
688. William Holden 689. Barbara Payton - Gregory Peck 690. Mario Lanza 691. Arthur Kennedy
692. Doris Day - Gene Nelson 693. Gregory Peck 694. Gary Grant 695. Susan Hayward
696. Montgomery Clift 697. Presle, Power 698. Macdonald Carey 699. Ej utgiven
700. Ej utgiven 701. 702. Esther Williams 703. Larry Parks
704. 705. Ricardo Montalban 706. Marilyn Monroe 707. Ray Milland
708. Cyd Charisse 709. Janet Leigh 710. 711. Deborah Kerr - Stewart Granger
712. Victor Mature 713. Doris Day 714. Virginia Mayo 715. Pier Angeli - Gene Kelly
716. Peter Lawford 717. J.Kenzie,L.Barker 718. Anne Jeffreys 719. Walter Huston
720. 721. 722. June Allyson 723. Dorothy Malone
724. Piper Lauri 725. Mel Ferrer 726. Bud Abbot 727. Doris Day
728. Stewart Granger 729. 730. Walter Pidgeon 731. Cary Gray - Lassy
732. Jeff Chandler 733. Cyd Charisse 734. Humphrey Bogart 735. Turhan Bey
736. Vera Ellen 737. Cornel Wilde 738. Doris Day 739. Gary Cooper - Ruth Roman
740. Joseph Cotten 741. C.Gable,M.Marquez 742. 743.
744. Doris Day 745. Robert Walker 746. Montgomery Clift 747. Gary Cooper
748. Dana Andrews 749. Ava Gardner 750:1. 750:2.Esther Williams - Van Johnson

 

751. Cyd Charisse 752. Esther Williams                     752. Victor Mature 753. Doris Day 754.
755. Esther Williams 756. 757. Gene Kelly 758. Esther Williams
759. Elisabeth Taylor 760. Esther Williams 761. 762. Richard Widmark
763. Doris Day 764. Virginia Mayo 765. Doris Day 766. James Stewart
767. Elisabeth Taylor - Don Taylor 768. Sabu 769. Elisabeth Taylor 770. Shirley Temple
771. Janet Leigh 772. Jane Russel 773. 774. Mario Lanza
775. John Wayne 776. John Wayne 777. Marshall Thompson 778:1. Janet Leigh - Glenn Ford
778:2. 779. 780. Ezio Pinza 781. Jane Powell
782. Jane Powell 783. Ronald Reagan 784. Roy Rogers 785. Errol Flynn
786. Audrey Hepburn 787. Esther Williams 788. Weissmüller O`Sulliva 789. Audie Murphy
790. 791. Esther Williams 792. Gerard Philippe 793.Audrey Hepburn
794. Weissmüller O`Sulliva 795. Gregory Peck 796. Debbie Reynolds - Leslie Caron 797. Debbie Reynolds
798. Jane Russel 799. Ej utgiven 800. Ej utgiven 801. June Allyson
802. Doris Day 803. Howard Keel 804. Roland Reagan 805. Jane Powell
806. 807. Darnell, Power 808. Maureen O´Hara 809. Tony Curtis
810. Errol Flynn 811. Butch Jenkins 812. Esther Williams 813. Leo Glenn
814. Tony Curtis 815. Marta Toren 816. Dennis Morgan 817. Deborah Kerr, Stewat Granger
818. Marilyn Monroe Pris.60.kr 819. Leslie Caron 820. 821. Doris Day

 

822. Montgomery Cliff 823. Lassie 824. Alan Ladd 825. June Allyson - Gene Kelly
826. Ava Gardner 827. Dave O´Brien 828. John Derek 829. Gregory Peck
830. Pier Angeli 831. Ann Blyth 832. Esther Williams 833. John Lund
834. Ricardo Montalban 835. Tony Curtis 836. Elisabeth Taylor 837. Vera Ellen
838. Kathryn Grayson - Mario Lanza 839. Dennis O´Keefe 840. Johnny Weismüller 841. Fernando Lamas
842. Marilyn Monroe Pris.60.kr 843:1. Virgina Mayo 843:2. 844. Gary Cooper
845. Doris Day 846. Esther Williams 847. Tony Curtis 848. Alan Ladd
849. Elisabeth Taylor 850. Jeff Chandler 851. Charlton Heston 852. Audrey Hepburn
853. Gordon Mac Rae 854. Walter Pidgeon 855. Vera Ellen 856. Ingrid Bergman
857. Rita Hayworth 858. Tony Curtis 859. Johnny Weissmüller 860. Steve Cochran
861. Pier Angeli 862. Rock Hudson 863. Michael Kirby 864. Jane Powell
865. Weissmuller, O´Hara 866. Esther Williams 867. Elisabeth Taylor 868. Farley Granger
869. Pier Angeli 870. Piper Laurie 871. Deborah Kerr - Stewart Granger 872. Doris Day
873. Jeff Chandler 874. Alan Ladd 875. Roy Rogers 876. Gary Gray - Lassie
877. Elisabeth Taylor 878. Gary Cooper 879. Richard Widmark 880. Esther Williams
881. Doris Day 882. 883. Audie Murphy 884. O´Sullivan,Weismüll
885. Glenn Ford 886. Burt Lancaster 887. Roy Rogers 888. Gina Lollobrigida
889. Dean Stockwell 890. Esther Williams 891. Tony Curtis 892. Alan Ladd

 

893. Elisabeth Taylor 894. William Holden 895. Lassie 896. Esther Williams
897. Rita Hayworth 898. Peter Lawford 899. Ej utgiven 900. Ej utgiven
901. Lena Horne 902. Ingrid Bergman 903. Johnny Weissmüller 904. Grace Kelly
905. Janet Leigh 906. 907. 908. Ester Williams
909. Audrey Hepburn 910. Gina Lollobrigida 911. Terry Moore - Robert Wagner 912. Roy och Dale Rogers
913. 914. 915. Anne Baxter 916.
917. Brigitte Bardot 918. Alan Ladd 919. James Dean 920.
921. Robert Mitchum 922. Vera Ellen 923. Ann Blyth 924. Gregory Peck
925. Sophia Loren 926. Jeff Chandler 927. 928. William Holden
929. Gary Cooper 930. Martine Carol 931:1. Terry Moore 931:2.
932. 933. Rossano Brazzi 934. Johnny Sheffield 935. Cyd Charisse
936. Rosemary Clooney 937. Brigitte Bardot -                   Jean Bretonniere 938. Robert Wagner 939. Audrey Hepburn
940. Tim Holt 941. Lassie och Laddie 942. L.Parker,T.Carlton 943. Esther Williams
944. Mailyn Monroe Pris.60.kr 945. Sophia Loren 946. Gregory Peck 947. Louis Armstrong
948. Johnny Weissmuller 949. Tony Curtis 950. Jean Simmons 951. Bibi Johns
952. Glenn Ford 953. 954. William Boyd och Topper 955. Dean Stockwell
956. Mel Ferrer 957. Birgitte Bardot 958. Ester Williams 959. Marilyn Monroe Pris.60.kr
960. Vera Ellen 961. Rock Hudson 962. 963. William Boyd

 

964. Leslie Caron 965. Sophia Loren 966. Dirk Bogarde 967. Ester Williams
968. T.Curtis,J.Leigh 969. 970. 971. Kim Novak
972. Jean Marais 973. Audrey Hepburn 974. Gina Lollobrigida 975. Eddie Dean
976. 977. Tony Curtis 978. Eva Bartok 979. James Stewart
980. Vera Ellen 981. Elisabeth Taylor 982. Burt Lancaster 983. L.Barker,T.Carlton
984. Steve Cochran 985. Jean Marais 986. Audrey Hepburn 987. Romy Schneider - Erik Schuman
988. Gina Lollobrigida 989. 990. Randolph Scott 991. Jeff Chandler
992. Errol Flynn 993. Sophia Loren 994. Rock Hudson 995. Martine Carol
996. John Hodiak 997. 998. Jeff Morrow  

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order