Serie: Bild-Serierna..............................Tyskland.....1956

Serie B   Antal: 1-130............Färgbilder

  Serie D   Antal: 1-103+............Färgbilder

    Serie E    Antal: 1-104+............Färgbilder

  Serie F     Antal: 1-100............Färgbilder

  Serie G     Antal: 1-22+............Färgbilder

Nyupptäckta serier från Tyskland där det ännu är osäkert hur många bilder som ingår i varje serie, angivna antalet ovan anger vad som hittills är känt. Ordet "Bild" står framför numret till höger på varje bild. Text med presentation av artisten på baksidan. Tryckta på tunt papper, eventuellt för att klistras in i specialalbum. Bilderna påminner mycket om Lilla K-serien som kom senare. Dessa bilder fanns ej i Sverige.

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below

  Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

Serie E

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
E.74 Anneliese Uhlig E.87 Laurance Olivier    

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order