Serie: Kolorerade Bilder.....Holland.....1951

Antal: 1-198............Svagt kolorerade

Denna serie innehåller även 24 nummer med 2 helt olika artister/motiv. Dessa är: 16,17,29,31,53,65,70,83,84,88,95,96,97,98,109,110,111,131,137,138,161,167,187,189. Några av dessa extra bilder är ovanliga. Följande bilder finns i 2 varianter, dels med vanlig siffra samt även med bokstav A eller B efter numret: 66A, 104A, 128B. Dessutom finns ett antal av de 198 bilderna (då med cowboymotiv) även utan nummer.

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. June Allyson 2. 3. Jane Powell 4. Doris Day
5. Esther Williams 6. Jeanne Crain 7. June Allyson 8. Kathryn Grayson
9. Irene Dunne 10. Doris Day 11. Jane Wijman 12. Loraine Day
13. Geraldine Brooks 14. Cyd Charisse 15. Yvonne de Carlo 16:1. Joan Bennett
16:2. Robert Taylor 17:1. Janis Carter 17:2. Ann Blyth 18. Cyd Charisse
19. Anita Colby 20. Shelley Winters 21. Esther Williams 22. Lana Turner
23. Marta Toren 24. 25. Gene Tierney 26. Shirley Temple
27. Elizabeth Taylor 28. Margaret Sullivan 29:1. Burt Lancaster 29:2.
30. Kristina Söderbaum 31:1. Montgomery Clift 31:2. 32. Betty Hutton
33. Judy Garland 34. Ritha Hayworth 35. Doris Day 36. Kathryn Grayson
37. Betty Grable 38. Wanda Hendrix 39. Paulette Goddard 40. Betty Grable
41. Susan Hayward 42. Joan Fontaine 43. Ava Gardner 44. Olivia de Havilland
45. Virginia Mayo 46. 47. Barbara Hale 48. Doris Day
49. Lana Turner 50. Mona Freeman 51. Marta Toren 52. Shirley Temple
53:1. Ann Miller 53:2. 54. Doris Day 55. Doris Day
56. Doris Day 57. Doris Day 58. Diana Dors 59. Jeanna Durbin
60. Jeanna Durbin 61. Vera Ellen 62. Ingrid Bergman 63. Cyd Charisse
64. Cyd Charisse 65:1. Alida Valli 65:2. Esther Williams 66. Vera Ellen
66A. Vera Ellen 67. Joan Caulfield 68. Esther Williams 69. Ingrid Bergman
70:1 70:2 71. Betty Grable 72. Deanna Durbin

 

73. Arlene Dahl 74. Linda Garnell 75. Cecile Aubry 76. Anne Baxter
77. Charles Boyer 78. Sabu 79. Humphrey Bogart 80. Fred Astaire
81. Errol Flynn 82. Douglas Fairbanks Jr. 83:1. 83:2.
84:1. Jean Peters 84:2. 85. June Allyson 86. June Allyson
87. Alan Ladd 88:1. Danny Kaye 88:2. 89. Van Johnson
90. Doris Day 91. Doris Day 92. Doris Day 93. Doris Day
94. Esther Williams 95:1. Gordon Mac Rae 95:2. 96:1. Esther Williams
96:2. 97:1. Johnny Weissmuller 97:2. 98:1.
98:2. 99. Dana Andrews 100. Roy Rogers 101. John Wayne
102. Roy Rogers 103. Jack Carson 104. 104A. Johnny Weissmuller
105. Bing Crosby 106. Garry Cooper 107. Peter Lawford 108. Rod Cameron
109:1. Roy Rogers 109:2. 110:1. Danny Kaye 110:2.
111:1. Howard Keel 111:2. 112. June Haver 113.
114. Jane Wijman 115. 116. 117. Vera Ellen
118. Barbara Stanwijck 119. Vera Ellen 120. Jeanne Jurbin 121. Ilona Massey
122. Cecile Aubry 123. Arlene Dahl 124. Claudette Colbert 125. June Allyson
126. Jeanne Crain 127. Ginah Shore 128. Ivonne de Carlo 128B.
129. Joan Caulfield 130. 131:1. Vera Ellen 131:2.

 

132. Ava Gardner 133. Ann Miller 134. Elizabeth Taylor 135. Faith Gomerque
136. Doris Day 137:1. Audrey Totter 137:2. Doris Day 138:1. Joan Caulfield
138:2. 139. Danny Kaye 140. Alan Ladd 141. James Stewart
142. Errol Flynn 143. Bing Crosby 144. William Holden 145. Gene Autry
146. Gene Autry 147. Smiley Burnette 148. Rod Cameron 149.
150. William Elliott 151. Monte Hale 152. Monte Hale 153. Allan Lane
154. Allan Lane 155. Ingrid Bergman 156. Ann Bluth 157. Geraldine Brooks
158. Phyllis Calvert 159. Corinne Calvet 160. Yvonne de Carlo 161:1. Gene Tierney
161:2. 162. Susan Hayward 163. Jane Powell 164. Deanne Durbin
165. Joan Bennet 166. Virginia Mayo 167:1. June Allyson 167:2.
168. Dorothy Lamour 169. Margaret O´Brien 170. Doris Day 171. Ava Gardner
172. Virginia Mayo 173. Ann Blyth 174. Arlene Dahl 175. Doris Day
176. Esther Williams 177. Janet Leigh 178. Pier Angeli 179. Doris Day
180. Doris Day 181. Betty Grable 182. Vera Ellen 183. Doris Day
184. Doris Day 185. Doris Day 186. Doris Day 187:1. Ruth Roman
187:2. 188. Vivien Leigh 189:1. 189:2.
190. Marta Toren 191. Victor Mature 192. Lex Barker 193. Farley Granger
194. Bobby Breen 195. Alidi Valli 196. Ingrid Bergman 197.
198. José Iturbi      

 

 Dale Evans  Allan Lane  Allan Lane  Roy Rogers
 John Wayne      

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order