Serie: C (Printed In Holland)...Holland.....1963

(NUMMER TILL HÖGER - STANDARD C)

Antal: 1-99............Färgbilder

Ovanlig serie med mycket cowboybilder. Olika tjocklek på papperet förekommer, både vitt och tjockare kartongpapper. Ett stort antal bilder förekommer med alternativt motiv, på dessa bilder har C:et fått en krok. Dessa alternativa motiv och bilder hänförs enklast till nästa serie nedan.

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 40 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 40 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. 2. 3. 4.
5. John Wayne 6. 7. 8.
9. 10. 11. Marlon Brando 12.
13. 14. Roy Rogers 15. Roy Rogers 16. Roy Rogers
17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. Gary Cooper 26. Rick Nelson 27. 28. Monte Hale
29. William Elliot 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36.
37. 38. 39. Roy Rogers 40.
41. 42. 43. 44.
45. Allan Lane 46. Allan Lane 47. 48.
49. 50. 51. 52.
53. 54. 55. 56.
57. Vic Samon 58. 59. 60. William Elliot
61. 62. Roy Rogers 63. 64.
65. 66. Allan Lane 67. 68.
69. 70. William Elliot 71. Allan Lane 72. Audry Murphy
73. 74. 75. Rex Allan 76.
77. Lash la Rue 78. 79. 80.
81. 82. 83. 84.
85. Rod Cameron 86. Rex Allan 87. 88.
89. 90. Gordon Scott 91. 92.
93. Frank Sinatra 94. 95. 96.
97. Roy Rogers 98. 99.   

 

Serie: C (Printed In Holland)...Holland.....1963

(NUMMER TILL HÖGER - C MED KROK)

Antal: 1-99............Färgbilder

Ovanlig serie med mycket cowboybilder. Alla 99 bilder finns ej med krok på C:et och alternativt motiv. Hittills kända är dessa: 3, 17, 18, 21, 33, 35, 38, 40, 41, 44, 48, 52 (finns även spegelvänd). 54, 63, 64, 65, 68, 74, 79, 84, 89 (2 olika motiv), 92, 98, 99. Dessa alternativa motiv trycktes tillsammans med nästa serie nedan.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 60 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 60 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. 2. 3. Phil Posner 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. Jack Mahoney 18. Dale Robertson 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. Tim Holt 36.
37. 38. 39. 40. Charlton Heston
41. 42. 43. 44.
45. 46. 47. 48. Lorne Greene
49. 50. 51. 52.
53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. Clint Walker 64.
65. Dan Blocker 66. 67. 68.
69. 70. 71. 72.
73. 74. 75. 76.
77. 78. 79. Robert Taylor 80.
81. 82. 83. 84.
85. 86 87. 88.
89. Peggy Castle, Richard Denning 90. 91. 92.
93. 94. 95. 96.
97. 98. Roy Rogers 99. Rory Calhoun   

 

Serie: C (Printed In Holland)...Holland.....1963

(NUMMER TILL VÄNSTER)

Antal: 1-99............Färgbilder

Endast 12 bilder kända av denna serie (nummer 4, 12, 23, 25, 36, 37, 42, 47, 53, 55, 61 och 78). De trycktes på samma kartor som de alternativ motiven med krok i serien ovan. Även här cowboy och indian-bilder. Ganska tjockt papper.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 60 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 60 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. 2. 3. 4. George Montgommery
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36.
37. Marie Versini 38. 39. 40.
41. 42. Cliff Richard 43. 44.
45. 46. 47. M. Versini en P. Brice 48.
49. 50. 51. 52.
53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60.
61. Lex Barker 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68.
69. 70. 71. 72.
73. 74. 75. 76.
77. 78. 79. 80.
81. 82. 83. 84.
85. 86 87. 88.
89. 90. 91. 92.
93. 94. 95. 96.
97. 98. 99.   

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order