Serie: Lilla Bokstavsserierna - Versaler i liten storlek .......Holland.....1952

A     Antal: 1-35............Färgbilder

   Antal: 1-35............Färgbilder

C     Antal: 1-35............Färgbilder

   Antal: 1-35............Färgbilder

Samma bilder som (Lilla Bokstavsserierna - Stor kursiv stil) men med versaler i liten storlek. Ofta tryckta på hårt papper. Dessa bilder är mer 4-kantiga. Endast A, B, C och D-varianten förekommer.

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 30 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 30 each or the price below

  Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

D

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. Ella Raines - Vaughan Monroe 15. 16.
17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. Philip Dorn 34. 35.  

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order