LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopold@tele2.se

 

AL och HL

Förlag: A/B Ljunggrens Konstförlag, Stockholm  (LjK)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

117.274, LjK.320. fr stpl Stockholm 1940, K7, SEK.40 117.275, LjK.343. fr stpl Stockholm 23.4.40, K8, SEK.40 117.276, LjK.354. fr stpl Lövstabruk 24.12.41, K8, SEK.40

 

117.277, LjK.356. T5, K8, SEK.40 117.278, LjK.373. T5, K8, SEK.40 117.279, LjK.382. fr stpl Stockholm 23.12.41, K6, Pris.40.kr

 

117.280, LjK.387. fr stpl Stockholm 1.1.43, K7, Sold 117.281, LjK.402. T5, K8, SEK.40 117.282, LjK.406, fr stpl 30.12.47, K7, SEK.40

 

117.283, LjK.316, fr stpl Stockholm 29.12.46, K8, SEK.30 117.284, LjK.342, fr stpl Stockholm 1940, K6, SEK.30 117.285, LjK.344, T5, K8, SEK.30 117.286, LjK.364, T5, K8, Sold

 

117.287, LjK.375, fr stpl Stockholm 22.12.41, K6, SEK.30 117.288, LjK.377, fr stpl, T5, K7, Sold 117.289, LjK.390, T5, K7, SEK.30 117.290, LjK.391, fr stpl 24.12.45, K7, SEK.30

 

117.291, LjK.395. T5, K8, SEK.30 117.292, LjK.402. T5, K8, SEK.30 117.293, LjK.405, T5, K8, SEK.30 117.294, LjK.406, fr stpl 1944, K7, SEK.30

 

117.295, LjK.408, T5, K8, SEK.30 117.296, LjK.409, T5, K8, SEK.30 117.297, LjK.410, T5, K8, SEK.30

 

117.298, LjK.Serie A-B. T5, K8, SEK.30 117.299, LjK.Serie A-B. fr stpl Stockholm 22.12.48, K8, SEK.30 117.300, LjK.Serie A-B. T5, K8, SEK.30 117.301, LjK.Serie A-B. T5, K8, SEK.30

 

117.302, LjK.Serie A-B. T5, K8, SEK.30 117.303, LjK.Serie A-B. T5, K8, SEK.30

 

117.304, LjK.430. T5, K8, SEK.40 117.305, LjK.433. T5, K8, SEK.40 117.306, LjK.437. T5, K8, SEK.40

 

117.307, LjK.438. T5, K8, SEK.40 117.308, LjK.439. T5, K8, Sold

 

117.392, LjK.432. T5, K8, SEK.30 117.393, LjK.434. T5, K6, SEK.30 117.394, LjK.435. T5, K8, SEK.30 117.395, LjK.437. T5, K8, SEK.30

 

117.396, LjK.439. T5, K8, SEK.30 117.397, LjK.440. T5, K8, SEK.30 117.398, LjK.441. T5, K8, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order