LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Emil Åberg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 69.722, ofr, T1, K7, SEK.80 100.029, fr OII stpl 24.12.1908, K7, SEK.80

 

 100.030, fr OII stpl PLK 303A 23.12.1910, K8, SEK.80   100.031, fr OII stpl Stockholm, T1, K7, SEK.60

 

100.032, fr OII stpl Gefle 22.6.1903, K7, SEK.60 100.033, Fredman. Fredmans Epistel n:o 1. ofr, T1, K6, Sold

 

 100.034, osign. fr OII stpl 1904, K7, SEK.80 100.035, fr OII stpl Vetlanda 21.12.1910, K6, SEK.60

 

100.036, T3, K8, SEK.80 100.037, T5, K8, SEK.30

 

93.227, Kartongkort, T1, K7, SEK.200 93.228, Kartongkort, T1, K8, Sold

 

100.023, Kartongkort, daterad 1895, K6, Sold  100.024, Kartongkort, T1, K8, SEK.200

 

100.025, Kartongkort, fr stpl Stockholm 23.12.26, K7, SEK.160

 

 100.027, Stuga från Ingelstads härad, Skåne. Nordiska museet. Kartongkort, T1, K8, SEK.200 100.028, Högstuga från Mora socken i Dalarne. Skansen/Nordiska museet. Kartongkort, T1, K8, SEK.200

 

 
 100.038, Skolungdom: Nu. (Gossar). Fotografi: Dahllöf, T1, K8, Sold  100.040, Skolungdom: Förr. (Gossar). Fotografi: Dahllöf, T1, K8, Sold

 

  100.039, Skolungdom: Nu. (Flickor). Fotografi: Dahllöf, T1, K7, Sold   100.041, Skolungdom: Förr. (Flickor). Fotografi: Dahllöf, T1, K8, Sold

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order