LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Ahlstrand

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: AB J&W Gbg

Pris 40 kr/st om ej annat anges.

105.205, J&W.2, fr stpl 1958, K7 105.206, J&W.3, fr stpl Älvdalen 4.9.58. K8
 105.207, J&W.4, K8 105.208, J&W.6, K8
105.209, J&W.7, K7 105.210, J&W.8, K7, Sold 105.213, J&W.11, K7, Sold
105.214, J&W.13, K8  126.430, J&W.14, K8, Sold

 105.216, J&W.17, K8, Sold
105.217, J&W.18, K7, Sold 105.218, J&W.19, fr stpl, K7, Sold
105.219, J&W.20, K6, Sold
 105.220, J&W.21, fr stpl Norrköping 30.3.62, K7 105.222, J&W.23, K7, Sold
105.223, J&W.24, fr stpl Halmstad 6.7.59, K7, Sold
105.225, J&W.28, K7, Sold 105.226, J&W.29, fr stpl Nykvarn 6.8.70, K6, Sold 
 105.228, J&W.31, K8, Sold 105.229, J&W.32, fr stpl Öregrund 10.6.1959, K7, Sold
 105.230, J&W.33, fr stpl, K7, Sold 105.231, J&W.34, K8, Sold
 105.232, J&W.35, pl, K7, Sold 105.233, J&W.36, K7, Sold
105.234, J&W.38, fr stpl 1967, K6, Sold 105.235, J&W.39, pl, K6, Sold
105.236, J&W.40, K8, Sold 105.237, J&W.42, K8, Sold
 105.239, J&W.44, K8, Sold  105.240, J&W.45, K6, Sold
105.241, J&W.46, K7 105.242, J&W.48, K8, Sold
 105.243, J&W.49, K7, Sold 105.244, J&W.51, K7, Sold
 105.245, J&W.53, K8, Sold 105.246, J&W.54, fr stpl 26.5.61, K8, Sold
 105.248, J&W.57, K8 105.249, J&W.58, K8, Sold
 105.250, J&W.59, fr stpl, K8, Sold 105.251, J&W.60, fr stpl Alingsås 16.8.61, K7
 105.252, J&W.61, K8 105.253, J&W.62, K8
126.431, J&W.63, K7, Sold
 105.254, J&W.65, fr stpl 12.7.62, K6 105.256, J&W.68, K8
 105.257, J&W.69, K8 105.258, J&W.70, K8
 105.259, J&W.71, K8 105.260, J&W.72, K7
 105.261, J&W.73, K8 105.262, J&W.74, K8
 105.263, J&W, fr stpl 1950, K8, Sold 105.264, J&W, fr stpl 1958, K7, Sold 105.265, J&W, pl, K8, Sold
105.266, Gummesson F Nr 38, K8, Sold
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order