LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

AinA

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

105.267, fr stpl Tärnsjö 24.12.43, K7, SEK.40 105.268, fr stpl, T5, K7, SEK.40 105.269, ofr, T5, K7, SEK.40

 

105.270, fr stpl, T5, K8, SEK.40 105.271,  T5, K8, SEK.40 105.272,  T5, K8, SEK.40

 

105.273,  T5, K8, SEK.40 105.274,  T5, K8, SEK.40 126.437, fr stpl 1945, K7, SEK.40

 

105.275,  T5, K8, SEK.40 105.276,  Alfta 20.12.55, K8, SEK.40

 

105.282, fr stpl Gunnilse 24.12.41, K8, SEK.30 105.285, fr stpl Via 22.12.4(5), K8, SEK.30 105.283, fr stpl Hjältevad 23.12.41, K8, SEK.30 73.098, T5, K8, SEK.30

 

126.415, fr stpl 1940, K7, SEK.30 131.970, pl, T5, K8, SEK.30

 

126.416, T5, K7, SEK.30 126.417, T5, K8, SEK.30 131.971, fr stpl Baggetorp 24.12.1941, K8, SEK.30

 

105.289, T5, K8, SEK.30 73.100, T5, K8, SEK.30 105.288, fr stpl Stockholm 30.12.41, K8, SEK.30 105.294, T5, K8, Sold

 

126.418, T5, K8, SEK.30

 

105.330, fr stpl Fältpost 20.4.43, K8, SEK.30 105.315, fr stpl Gnesta 4.4.42, K8, SEK.30 105.335, fr stpl,Uddevalla 7.4.42, K8, SEK.30 105.318, fr stpl 9.4.41, K8, SEK.30
 
126.419, fr stpl Stockholm 6.4.44, K7, SEK.30 126.420, fr stpl Hemse 24.4.1943, K7, SEK.30 126.421, T5, K8, SEK.30 131.972, fr stpl Gävle 8.4.41, K8, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order