LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Evans  Eva Andersson

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

52.504, Söndagsskolan. fr stpl Stockholm 17.1.58, K7, SEK.60 113.674, ej adressida, K8, SEK.50

 

113.675, Söndagsskolan. fr stpl Stockholm 10.1.63, K7, SEK.60

 

52.495, T5, K8, Sold 52.488, fr stpl NäsbyPark 17.9.52, K7, SEK.50 52.493, fr stpl 1949, K8, SEK.50

 

52.487, fr ostpl, T5, K8, SEK.50 52.491, T5, K8, Sold 52.496, fr stpl 1951, K7, Sold

 

52.499, fr stpl 1951, K7, Sold 195.288, fr stpl Stockholm 8.12.48, K7, Sold 113.676, fr stpl Smedjebacken 2.12.55, K7, Sold

 

131.973, ofr, T5, K8, SEK.50

 

52.510, T5, K7, SEK.30 52.505, T5, K8, SEK.30 52.506, fr stpl, T5, K8, Sold 52.509, T5, K8, SEK.30

 

131.974, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

131.976, Jultelegram. T5, K8, SEK.50 131.977, Jultelegram. T5, K8, SEK.50

 

52.518, fr stpl, T5, K8, SEK.30 52.511, fr stpl, T5, K8, Sold 52.517, T5, K8, SEK.30 52.516, fr stpl, T5, K7, SEK.30

 

52.514, pl, K7, SEK.30 52.512, fr stpl, K7, SEK.30 131.975. fr stpl 22.2.35. K7, SEK.30

 

52.521, fr stpl 1934, K8, Sold 52.520, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

195.290, T5, K8, SEK.30 52.522, fr stpl 1935 K8, SEK.30 52.508, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

52.513, fr stpl, K7, SEK.30 52.515, fr stpl, K8, SEK.30 52.523, T5, K8, SEK.30

 

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order