LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Ångbåtar Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

126.078, Hälsning från Ång. Birger Jarl. ofr, T3, K8, Pris.240.kr 123.864, Ångf. Blidösund. T3, K8, Såld

 

126.079, Stockholm. Nationalmuseum. (Centralfärjan 2). fr OII stpl 1903, K7, Såld 126.080, Stockholm. Kongl. Slottet. (Centralfärjan 1 och 2, Saltsjöbaden 1). T2, K8, Såld

 

126.081, Stockholm. Djurgårdsfärjan. The ferry boat to Djurgården. (Djurgården 6). T6, K8, Pris.40.kr 71.261, Från Stockholms Omgifningar. Mälaren. (Ekholmen). fr OII stpl Stockholm 19.4.1904, K7, Pris.240.kr

 

93.841, Stockholm. Parti af inloppet från Saltsjön. (Gustafsberg IV). fr OII stpl Stockholm 29.3.1903, K8, Pris.240.kr 123.867, Ång. Gustafsberg IV. fr OII stpl Ångbåts PXP 8.6.1905. K6, Såld

 

120.682, Stockholm. Kongl. Slottet. Parti af Strömmen. (Gustafsberg V). T2, K8, Såld 126.082, Stockholm. Strömmen. (Lidingö). fr OII stpl Stockholm 24.4.1905. K6, Pris.180.kr

 

123.860, Stockholm. (Norrtelje). fr OII stpl (1904), K8, Såld 126.083, Stockholm. Parti från Strömmen. (Roslagen). fr stpl Stockholm 29.12.50, K8, Pris.80.kr

 

54.397, Från Stockholms Omgifningar. Marieberg. (Sjöfröken). fr OII stpl 1907, K7, Pris.240.kr

 

126.084, Ång: "Strömma Kanal". T1, K8, Såld 126.088, Parti från Stockholms skärgård. (Strömma Kanal). fr OII stpl Stockholm 15.5.1906, K8, Pris.280.kr

 

123.868, Ångf. Södertörn på Vaxholms fjärde. T5, K8, Såld 126.085, Stockholm. "Södra Sverige" i isskrud. fr OII stpl Stockholm 25.3.190?, T1, K8, Pris.160.kr

 

123.862, Tessin vid Drottningholm. fr OII stpl Stockholm 21.VII.06 126.086, Ångaren Tessin. Drottningholm. fr stpl, T4, K6, skadad adressida. Såld

 

123.866, Wermdön. Parti från Ålstäket. (Tor II). fr OII stpl ÅBXP 181? 10.8.1905, K8, Pris.380.kr 126.087, Ångf. Tor II. Stockholm. T2, K8, Såld

 

123.861, Stockholm. Inloppet från Mälaren. (Tynnelsö och Enköping). T2, K7, Såld 71.260, Stockholm. Ångf. Wermdö III. fr OII stpl Ångbåts PXP 73 4.9.1906, K7, Pris.260.kr

 

97.028, Inloppet till Stockholm. Ångf. Victoria. fr OII stpl Stockholm, T1, K7, Pris.260.kr 51.370, Hälsning från Ång. "Æolus". fr OII stpl Vesterås 20.7.1908. K7, Pris.180.kr

 

90.152, Östanå II. Nybroviken. T4-5, K8, Pris.180.kr

Till vykort Ångbåtar övriga Sverige

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order