LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Ångslupsvykort

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

50.916, Allmänna gränd, Djurgården. Ankommande färja. Skylt: Till Staden afgift 7 öre. Ser. I n:o 1, K8, Pris.160.kr 50.919, Räntmästaretrappan vid Slussen. Ser. I n:o 6, K8, Såld

 

126.074, På väg från Grefbron. Ser. I n:o 15, K8, Såld 50.925, Djurgårdsringlinien. Djurgårdsbrunnsviken. (Svedenborgs lusthus i förgrunden). Ser. I n:o 19, fr OII stpl Stockholm 20.10.1905, K8, Pris.120.kr

 

126.075, Djurgårdsringlinien. Lido. Ser.I n:o 22, K8, fr OII stpl Stockholm 8.9.1905, K8, Pris..160.kr

 

113.395, Motorslupen Borgen vid Borgens brygga. T4, K8, Pris.260.kr 126.076, Ångslupen Borgen. T3, K8, Såld

 

126.077, Ångslupen Tärnan vid Strandvägen sommaren 1947. T6, K8, Pris.40.kr

 

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order