LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Helge Artelius

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Sago-Konst (SK)

113.615, SK.4225/2, T5, K8, Pris.60.kr

 

52.688, SK.4225/3, T5, K8, Pris.60.kr 52.689, SK.4225/5, T5, K8, Pris.60.kr 52.690, SK.4225/6, T5, K8, Pris.60.kr

 

 
52.691, SK.4225/7, T5, K8, Pris.60.kr 102.715, SK.4225/8, T5, K8, Pris.60.kr 52.692, SK.4225/9, T5, K8, Pris.60.kr

 

 
52.693, SK.4225/10, T5, K8, Pris.60.kr 52.681, SK.Bd.11, fr stpl Stockholm 28.7.430, K8, Pris.60.kr 101.303, SK.Bd.12, K8, Pris.60.kr

 

52.683, SK.Bd.13, T5, K8, Pris.60.kr

Nordisk Konst (NK)

126.422, NK.6521, K8, Såld 126.424, NK.6522. K8, Pris.60.kr 126.423, NK.7252, K8, Pris.60.kr

 

110.430, NK.8050. K8, Såld 110.433, NK.8570. K8, Pris.60.kr

Axel Eliassons Konstförlag (AE)

 
52.705, AE, T5, K8, Pris.60.kr 105.054, AE, T5, K8, Pris.60.kr 105.057, AE, T5, K8, Såld

 

105.058, AE, T5, K8, Pris.60.kr 121.943, AE, T5, K8, Pris.60.kr 131.997, AE, T5, K8, Såld

 

52.703, AE, T5, K8, Pris.60.kr 101.306, AE,  fr stpl PKP 119A 2.1.35, K7, Pris.60.kr 133.000, AE, fr stpl Stockholm 22.12.35, K8, Pris.60.kr

 

113.998, AE, fr stpl 1934, K8, Pris.60.kr 113.999, AE, fr stpl Malmö 23.12.33, K7, Pris.60.kr

KC-Kort

   
98.419, KC-Kort 1. T5, K8, Pris.50.kr 52.715, KC-Kort.3, T5, K8, Pris.50.kr 98.420, KC-Kort 5. T5, K8, Pris.50.kr

 

 
98.421,  KC-Kort 6, T5, K8, Pris.50.kr 97.837, KC-Kort.7, fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr 90.179, KC-Kort 89, T5, K8, Pris.50.kr

 

 
90.180, KC-Kort 90, T5, K8, Pris.50.kr 96.494, KC-Kort 155, T5, K8, Såld

Övrigt

105.062, finskt förlag PK no. 5308/10, fr stpl Sveaborg 30.XII.53,K7, Pris.60.kr 109.498, utan förlag. pl, stpl Helsingfors. K8, Pris.60.kr

Konstbilaga till Mors Julbrev

52.706, fr stpl, T4, K6, Såld 52.712, T4, K7, Såld 131.981, fr stpl, T4, K7, Pris.50.kr

 

 
101.313,  T4, K8, Pris.50.kr 110.439, T4, K7, Såld

Format A7, 7x10,5 cm

     
52.733, AE, T5, K8, Pris.40.kr 52.734, AE, T5, K8, Pris.40.kr 52.735, God Jul. AE, T5, K8, Pris.40.kr

 

     
 52.755, AE, T5, K8, Pris.40.kr 52.757, AE, T5, K8, Pris.40.kr 52.758, AE, T5, K8, Pris.40.kr 131.982, AE. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

   
52.795, AE, T5, K8, Pris.40.kr 83.449, AE, T5, K8, Såld 97.839, AE, fr stpl, T5, K7, Såld 126.425, AE, fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

126.425, AE, fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 126.426, AE, fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 126.428, AE, fr stpl, T5, K7, Såld 133.002, AE, fr stpl Stockholm 23.12.36, Såld

 

133.003, AE, fr stpl Stockholm 24.12.35, K8, Pris.40.kr 133.004, AE, fr stpl Stockholm 31.12.35, K8, Pris.40.kr 133.005, AE,T5, K8, Såld 133.006, AE, fr stpl Lund 22.12.36, K7, Såld

 

 
121.944, NK.1525. fr stpl 1954, K8, Såld 133.001, NK.6905. fr stpl, T5, K7, Såld 115.778, NK.8267, fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 105.041, NK. T5, K6, Pris.40.kr

 

96.498, NK.9965, fr stpl,T5, K7, Pris.40.kr

 

113.622, SK.4226/10.fr stpl Borås 24.12.42, K6, Pris.40.kr

 

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order