LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Barn - Children

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

         
 89.566, S.O.L. Paris, 3027, fr stpl Zürich 4.V.27, SEK.40 89.567, S.O.L. Paris, 3027, fr stpl Zürich 4.V.27, SEK.40 89.568, Chéo.3062, fr stpl, T4, SEK.40 89.569, FAS.7504/6, SEK.40 89.570, FAS.7263/5, K6, Sold

 

         
 95.353, sign. Krämle, Wien. B.K.W.I.2994-4, SEK.50 95.354, sign. Krämle, Wien. B.K.W.I.2994-5, SEK.50 95.355, sign. Krämle, Wien. B.K.W.I.2994-6, SEK.50 95.356, S. No. 397 V. fr OII stpl Stockholm 28.2.1906, Sold 95.357, S. No. 397 III. ofr, T2,Sold

 

         
 89.572, Ceko.1884, fr stpl Figeholm 23.12.1929, SEK.40 89.573, Ceko.1282, pl, 1927, SEK.40 89.575, Ela.3096, fr stpl Broby 13.7.32, K6, SEK.40  89.584, Lepo.3524/4, fr stpl Östersund 17.1.35, SEK.40 89.585, FAS.7618/3, pl stpl 20.2.30, SEK.40

 

         
 89.576, YSA.0221, ofr, T4, SEK.40 89.577, A.Noyer.4704, ofr, T4, SEK.40 89.578, Amag.93942/5, T4, SEK.40 89.579, YSA.833, fr stpl Ödeshög 12.1.1929, K6, SEK.40 89.580, YSA.414, ofr, T4, SEK.40

 

         
 89.582, RPH. S.551-5671, fr stpl Stockholm 14.IV.06, K6, Sold  89.581, RPH. S.551-5674, fr stpl Stockholm 14.4.1906, Sold  89.591, Amag.63320/2, fr stpl Stockholm 4.3.27, SEK.40 89.592, 1298, ofr, T4, SEK.40 89.593, Amag.64266/4, fr stpl Vimmerby 17.1.32, SEK.40

 

         
 95.358, NTG.3809, fr GV stpl Stockholm 1.7.14, SEK.40 95.359, NTG.853/6. fr stpl Stockholm 29.2.32, SEK.40 95.360, HB.7907/4. ofr, T4, SEK.40 95.361, HB.8971/4, ofr, T4, SEK.40  89.595, Amag.63976/3, ofr, T4, Sold

 

         
 89.596, Amag.54174/1, ofr, T4, SEK.40 89.597, Ceko.4627, fr stpl, T4, SEK.40 89.598, Amag.63068/2, ofr, T4, SEK.40 89.599, NTG.1019/6, ofr, T4, SEK.40 89.600, Amag.63260/1, fr stpl Zürich 22.IX.26, SEK.40

 

         
 95.362, Serie 349. fr OII stpl Östersund 22.4.1905, Sold 95.363, 1123/10, SEK.40 95.364, 1123/10, SEK.40 95.365, 1123/10, SEK.40  95.470, 1123/10, SEK.40

 

     
 89.601, 533/4, fr stpl 1909, SEK.40 89.602, 533/5, fr stpl Norrköping 23.2.1909, SEK.40 89.603, Amag.63887/6, T4, SEK.40

Vykorten är i kvalitet K7-8 om ej annat anges

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order