LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Flyglitteratur

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

Flyglitteraturen finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

Beställn. nr  

Pris kr

 8.158

Jan Ahlgren - Anders Linnér - Lars Wigert. Faktaboken om Gripen. Fotoill. Utgåva 5. Häftad.

90

 10.315

Albin Ahrenberg. Ett flygarliv. Fotoill. Förlag: Allhems 1957. Förlagsband.

Såld

 8.288

Peter Almond. Aviation. The Early Years. Fotoill. The Hulton Getty Picture Collection. Engelsk - Fransk - Tysk text. Förlag: Könemann 1997. Förlagsband med skyddsomslag.

240

 8.446

Hans G Andersson. Rymdens Giganter. Jätteflygplanens historia och framtid. Med inledning av Hans Ostelius. Fotoill. Förlag: Allhems Flygböcker VIII 1948. Häftad.

140

 8.147

Peter Anderson - Torleif Svensson. The art of Ballooning. Fotoill. 1995. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 7.351

Anders Annerfalk. SAAB Scania. Historien om ett trafikflygplan. Förlag: Aviatic 1987. Häftad.

Såld

 5.150

Aviation Mechanics. Special English 1976. ill. Häftad

 Såld

 8.295

Bernt Balchen. Den flygande vikingen. Gunnar Lorentz - Sigge Hommerberg. Med förord av Överste Bernt Balchen och av Militär- och flygattachén vid amerikanska legationen i Stockholm General Alfred J. Kessler J:r. Fotoill. Förlag: Allhems 1945. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 8.298

CH. Birch-Iensen - B. Lindskog - H. Millgård. Snabbare än ljudet - Fallskärmar - Sportflyg. Fotoill. Förlag: Allhems Flygböcker IV, V, VI. Förlagsband med främre omslagen inbundna.

340

 10.653

Carl Bjerredahl - Captain Jon Casello fighter pilot. Himlens vikingar. Från andra sidan ljudvallen. Fotoill. Förlag: Stenvalls 1989. Förlagsband med skyddsomslag.

 140

 8.368

Peter M. Bowers. Antique Plane Guide. Fotoill. Engelsk text. Förlag: Modern Aircraft Series 1964. Häftad.

120

 8.281

Peter M. Bowers. Guide to Homebuilts. Fotoill. Engelsk text. Förlag: TAB 1984. Häftad.

120

 8.337

Martin Bowman. Thunder in the Heavens. Classic american aircraft of the world war II. Photographer Patrick Bunce. Förlag: Tiger Books 1996. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

140

10.659

Sven-Olof Carlsson. Första boken om Gripen. Fotoill. Förlag: Bevingade Ord 1991 2:a oförändrade upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 8.411

Christopher Chant. AIR Forces of the world. Fotoill. Förlag: Willow Books 1983. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

200

 8.336

Daniel Costelle. Histoire de L´aviation. Fotoill. Förlag: Larousse 1978. Fransk text. Förlagsband.

240

 8.152

Ewert Dahlstedt. Starter och Landningar. En personlig odyssé i Luftfartsverkets historia. Häftad. Namnteckning.

200

 5.148

Drak-Flyg. Jean-Bernard Desfayes. ill. Spektras Handboksserie 1976. Förlagsband.

 60

 8.375

Neville Duke - Edward Lanchbery. Ljudvallen. En bok om flygning med stora hastigheter. 17 helsideillustrationer och 11 teckningar. Förlag: Hörsta 1955 andra upplagan. Häftad.

90

10.079

Neville Duke. Luftens Erövring. 106 illustrationer och teckningar. Förlag: Hörsta 1955. Häftad.

120

 8.340

Neville Duke. Rymdens erövring. Fotoill. Förlag: Hörsta 1959. Förlagsband med främre och bakre omslag inbunden.

90

 8.334

Michael Fjerram. Antiques of the air. Fotoill. Förlag: New English Library 1980. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

220

8.572

En bok skriven av Bertil Florman flygplatschef 1936-1958. 50 år i flygets tjänst. Bromma flygplats 1936 - 1986. Fotoill. Utgiven av Luftfartsverket 1986. Häftad.

Såld

 8.365

Flygets världshistoria. Från Ikaros till John Glenn. Redaktör: Alvin M. Josephy mm. Fotoill. Förlag: Allhem 1966. Förlagsband.

190

10.658

Flygplankort. Fotoill. Utgiven av Försvarsmakten och försvarets materielverk 1999. Häftad.

90

 8.276

Flygplankort 1978. red: Hans-Göran Arnstorp mm. Fotoill. Häftad.

 90

 8.447

Flygplankort 1987. Fotoill. Häftad.

80

 8.443

Flygtiga minnen 1. 47 berättelser från det civila flyget sammanställda av Sölve Fasth och Torvald Johannes. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1997. Förlagsband.

90

 8.346

Charles H. Gibbs-Smith. The Aeroplane. An historical survey of its origins and development. Fotoill. Förlag: Science Museum 1960. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

220

 8.370

Sten Gripenlöf. Flyg för hela slanten. Tillbakablickar. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1993. Förlagsband.

140

 8.347

Bill Gunston. Axelmakternas Jaktplan. Tyska, italienska och japanska jaktplan från andra världskriget. 160 faktafyllda sidor i färg. Beskrivningar av mer än 50 flygplanstyper plus många varianter. Förlag: Frank Stenvalls 1991. Förlagsband.

120

 8.349

Bill Gunston. Framtidens stridsflyg. Beskrivning av de mest slagkraftiga och avancerade stridsflygplan som nu utvecklas för nästa årtionde. Förlag: Frank Stenvalls 1985. Förlagsband.

80

10.656

Bill Gunston. Militärflygets historia. Fotoill. Förlag: Historiska Media 2001. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.348

Bill Gunston. Moderna Jaktplan. Foto- och faktafyllda beskrivningar av 57 jakt- och attackplan från hela världen. Förlag: Frank Stenvalls 1981. Förlagsband.

120

 8.410

Bill Gunston. The illustrated history of Fighters. Fotoill. Förlag: Finsbury Books 1984. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

240

 8.284

Gunnar Haglund. Gerillapilot i Biafra. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1988. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.341

Peter Haventon. Flygplan från förr. Civilflygets historia i bilder. Fotoill. Förlag: Semic 1989. Häftad.

90

 8.367

Leif Hellström. J26 Mustang. Ett jaktplan och en era i Sverige. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1989. Förlagsband.

160

 8.423

Wolf Hirth. Segelflyghandboken. Del I-IV översättning ur "Handbuch des Segelfliegens" av Dipl. ing. Wolf Hirth. Del V svenskt komplement. Fotoill. Utgiven av Svensk flygtidning 1943-44 1:a upplagan. 5 delar inbunden i ett band. Namnteckning.

380

 8.371

Hotet från öster. Tre studier om svensk säkerhetspolitik, krigsplanering och strategi i det kalla krigets första fas 1945-1958. Fotoill. Redaktör Kent Zetterberg. Utgiven av Försvarshögskolans Acta B 5. Häftad.

160

 8.445

Sven Hugosson. Civilflyg. Transportsystem och Fritidsnöje. Fotoill. Förlag: Norstedts 1970. Häftad.

80

 8.444

Junkers F 13 det första trafikflygplanet i Sverige. Redaktörer: Sven Stidsberg och Jan Waernberg. Fotoill. Utgiven av Flyghistorisk Revy 1992. Häftad.

90

 8.369

Karl Erik Johansson i Backe. Spökis-fjällflygaren. Illustrationer av fotograf Bengt Weilert. Förlag: CEWE 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.431

Thord Jonsson. Bevingade minnen. 1920-1980. Fotoill. 1989. Häftad.

160

 8.343

Jan Jorgensen. Vingar för Norden. Nordens flygvapen i färg. Fotoill. Förlag: Stenvalls 1993. Förlagsband med skyddsomslag.

180

10.408

Ingvar Karlsson. 50 år med pliktiga brandmän i LFV. Fotoill. Utgiven av Luftfartsverket 2004. Förlagsband.

180

 8.153

Stig Kernell. Hopp i nöd & lust. Fallskärmens historia. Flyghistorisk Revy. Fotoill. Utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening 1997. Förlagsband.

140

 8.342

Peter Liander. Glimtar av Flygvapnet. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1994. Förlagsband.

160

 8.429

Torvald Lindén. Äventyr i luften. Fotoill. Förlag: Fingraf 1979. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 5.846

Marshall Lindholm. Flyg i natt. En svensk trafikflygares upplevelser under andra världskriget. Fotoill. Förlag: Flygande veteraner 1992. Förlagsband.

Såld

7.353

Gunnar Lindqvist - Bo Widfeldt. Rikets flygplanköp JAS 39 Gripen. Fotoill. Utgiven av Air Historic Research 2003. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 8.972

Paul Lipschutz. Airborne. 50 years of aviation posters. The Paul Lipschutz poster collection. National museum of science and technology 1984. Fotoill. Häftad. Dedikation av Paul Lipschutz.

180

 8.148

60 år med Luftfartsinspektionen. Fotoill. Utgiven av Luftfartsinspektionen 2004. Förlagsband.

Såld

 8.286

Lars E Lundin. Svenskt civilregister 3. SE-CAA t.o.m. SE-CZZ. Fotoill. Utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening 1995. Häftad.

90

8.442

Rolf Magnusson. Snabba Reaplan. Fotoill. Förlag: Ljus 1950. Häftad.

60

7.839

Kenneth Munson. Pionjärflygplan. Flygplan i färg 7. ill. Förlag: Almqvist & Wiksell 1972. Förlagsband.

80

 8.157

Kenneth Munson. Trafikflygplan. Flygplan i färg 3. ill. Förlag: Almqvist & Wiksell 1968. Förlagsband.

Såld

 8.424

Clarke Newlon. The Aerospace Age Dictionary. Förlag: Watts 1965. Engelsk text. Förlagsband.

240

10.654

Ingemar Nilsson. Flyget på Ärna. En del av mitt liv 1952 - 2001. Fotoill. Utgiven av Kungl. Upplands Flygflottiljs Kamratförening 2001. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.329

Erik Norberg. Flyg i beredskap. Det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 1936-1942. Fotoill. Förlag: Allmänna 1971. Häftad.

90

 10.643

Gösta Norrbohm - Bertil Skogsberg. Att flyga är att leva. Flygvapnet 1926-1976. Fotoill. Förlag: Bra Böcker 1975. Förlagsband med skyddsomslag.

120

10.660

Gösta Norrbohm - Bertil Skogsberg. Flygande Högvakt. Om en flygflottilj F 18. Fotoill. Förlag: BM 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 8.364

Erik Nörgaard. Titta en ballong. ill. Förlag: Bra Böcker 1971. Förlagsband med skyddsomslag.

90

8.441

Olle Rytterbrant. Facket i flyget. En beskrivning av 50 års facklig verksamhet vid svenskt civilflyg. Fotoill. Utgiven av Transportarbetarförbundet avd. 46. Förlagsband.

60

 8.363

Gunnar Samuelson. Flygandets teknologi. En berättelse och antologi. Fotoill. Utgiven av Saab Scania 1976. Häftad.

190

10.662

Jorma Sarvanto. Stridsflygare under Karelens himmel. Fotoill. Utgiven av Svenskt Militärhistoriskt bibliotek 2005. Förlagsband.

Såld

 5.149

Från luftakrobatik till världscirkus. SAS på 90-talet. En liten bok om hur vi vinner. ill. Utgiven av SAS. Inbunden.

 50

 8.282

Hawker Siddeley. Review. Special Issue Fifty years of British flight. August 1960. Fotoill.  Engelsk text. Häftad.

160

 8.573

Sven Stridsberg. Flyget i Ljungbyhed 1926-1996. Krigsflygskolan 70 år. Fotoill. Utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening 1996. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.433

Sven Stridsberg. Flyget på Hammars backar. Fotoill. Utgiven av Flyghistorisk Revy 1994. Häftad.

120

10.655

Sven Stridsberg. Flygplan 37 Viggen. Fotoill. Förlag: Frank Stenvalls 1987. Förlagsband.

Såld

 8.285

Sven Stridsberg. Uppvisningsflyg! Fotoill. Förlag: Frank Stenvalls 1989. Häftad.

80

 8.366

Svenskt flyg och dess män. Ett samlingsverk utgivet till förmån för Kungl. Svenska Aeroklubbens verksamhet till det svenska flygets främjande. Fotoill. Redaktör: C. Florman mm. Förlag: Mimer 1940. Halvfranskt band med övre guldsnitt.

240

 8.293

John W.R. Taylor. Civilflygplan. Färgill. Förlag: Forum 1972. Pocket. Namnteckning.

80

 8.406

Michael J. Taylor. History of World Airpower. From the First Manned Flights to the Present Day. With Over 230 Illustrations. Engelsk text. Utgiven av Deans International Publishing 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

260

 7.405

Michael J.H. Taylor. Jet Warplanes. The Twenty-First Century. Fotoill. Förlag: Bison Books 1986. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 8.426

Michael J.H. Taylor. Warplanes of the world 1918-1939. Fotoill. Förlag: Ian Allan 1981. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 8.376

Lowell Thomas. Världsomflygningen. Berättad av Erik Nelson, Lowell Smith, Leigh Wade, Leslie Arnold, Henry Ogden, John Harding. Fotoill. Förlag: Bonniers 1926. Halvfransktband.

160

 8.154

TSA. Trettio år med Transair Sweden. Lars-Åke Holst m.fl. Fotoill. Utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening 2001. Förlagsband.

Såld

 8.407

Bill Yenne. Lockheed. Fotoill. Utgiven av Photobook Information Service Ltd 1987. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

280

 8.432

Jan Waernberg. Flygoperation Balchen. Amerikanska flygningar i Sverige 1944-1945. Fotoill. Utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening 1995. Häftad.

120

 8.327

Jan Waernberg. Pionjärflygare. - tidiga flygförsök i Norden. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1994. Förlagsband.

90

 8.294

Ernst Wetter. Der Sportflieger. Fotoill. Förlag: Hallwag. Tysk text. Inbunden.

60

 10.757

Harald Victorin - Jöran Forsslund. Boken om Flygning. Illustrerad med 42 bilder. Förlag: Natur och Kultur 1933. Förlagsband.

80

 8.326

Yen. Kelatis sista resa. En samling flygkåserier. Förlag: Flygrevyn 1955. Häftad. Namnteckning.

80

 6.976

Mikael Öqvist. Skandinaviskt civilflyg. En resa genom 50 år. Vykortsillustrationer. Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget 2006. Illustrerad förlagsband.

240

 3.159

En bok om Saab-Scania. Jubileumsbok om Scania 100 år 1991. ill. Förlag: Streiffert 1987. Förlagsband med skyddsomslag.

 Såld

Flygets årsbok

Ikaros - Flygvapenmusei Årsböcker

 

Flyglitteraturen finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order