LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Historia

Historia finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

A

Beställn. nr  

Pris kr

8.428

Wilhelm Agrell. Alliansfri tills vidare. Ett svenskt säkerhetsdilemma. Förlag: Natur och Kultur 1994. Förlagsband.

80

B

Beställn. nr  

Pris kr

8.803

Agne Beijer. Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustaf III:s tid. Fotoill. Förlag: Liber 1981. Förlagsband med skyddsomslag.

160

C

Beställn. nr  

Pris kr

8.610

Tim Clayton & Phil Craig. Trafalgar. Männen, slaget, stormen. ill. Förlag: Fahrenheit 2005. Förlagsband med skyddsomslag.

120

E

Beställn. nr  

Pris kr

4.271

Bo Enander. Nationernas historia. En världshistoria från forntiden till nu. illustrerad. 1936-37. 4 st klotband, 1 band med fläckad rygg.

120

6.150

Peter Englund. Brev från nollpunkten. Fotoill. Förlag: Atlantis 1996. Förlagsband med skyddsomslag.

80

5.781

Peter Englund. Förflutenhetens landskap. Historiska Essäer. Förlag: Atlantis 1994 Tredje upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

80

10.562

red: Bo G Erikson. Vikingar i vetenskapens värld. Fakta och forskning, färder och fynd i öst och väst. Fotoill. Utgiven av Sveriges Radios förlag 1998. Förlagsband. Namnteckning.

140

F

Beställn. nr  

Pris kr

8.451

Camille Flammarion. Bebodda världar. ill. Förlag: Björck & Börjesson 1911. Inbunden. Exlibris.

90

8.999

Emil Färnström. Om källorna till 1571 års kyrkoordning. Särskilt med hänsyn till Tyska kyrkoordningen. Utgiven av Diakonistyrelsen 1935. Häftad. Ouppskuren.

80

G

Beställn. nr  

Pris kr

5.442

Louise De Geer. Minnen. Förlag: Norstedt 1892. Senare delen. Klotband med guldtryck.

240

5.833

Jan Guillou. Arvet efter Arn. Förlag: Pirat 2001. Förlagsband med skyddsomslag.

80

5.834

Jan Guillou. Riket vid vägens slut. Förlag: Pirat 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

80

5.835

Jan Guillou. Tempelriddaren. Förlag: Norstedts 1999. Förlagsband.

 80

5.836

Jan Guillou. Vägen till Jerusalem. Förlag: Norstedts 1999. Förlagsband med skyddsomslag.

80

H

Beställn. nr  

Pris kr

8.609

Anders Hansson. Armfeldts karoliner. Fotoill. Förlag: Prisma 2003. Förlagsband med skyddsomslag.

190

5.400

red: Karl Hildebrand - Axel Fredenholm. Svenskarna i Amerika. Populär historisk skildring i ord och bild av Svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada. ill. Förlag: Historiska 1926. Klotband 367 sid.

350

J

Beställn. nr  

Pris kr

8.767

Alf R. Jacobsen. Scharnhorst. Ett slagskepps undergång. Förlag: Natur och Kultur 2006. Förlagsband med skyddsomslag.

240

8.377

Alf W. Johansson. Per Albin och kriget. Samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget. ill. Förlag: Tidens 1995 andra tryckningen. Häftad.

80

8.985

Erik Jonson. Skärgårdskriget 1719. En bok om rysshärjningarna invid Stockholm. ill. Förlag: Raben & Sjögren 1961. Häftad. Ouppsprättad.

Såld

K

Beställn. nr  

Pris kr

8.613

Phillip Knightley. The First Casualty. The War Correspondent as Hero, Propagandist and Myth Maker from Crimea to Vietnam. Förlag: Andre Deutsch 1975. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

120

L

Beställn. nr  

Pris kr

8.997

red: Julius Lagus - Tauno Karilas - Hannes Raikkala. Vi stod redo. Bildverk om skyddskårsorganisationen åren 1917-1944. Fotoill. Förlag: Hata 1967. Förlagsband.

260

 8.331

Fredrik N:son Luning. Gulfkriget. Fotoill. Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan Nr 7. 1994. Häftad.

60

M

Beställn. nr  

Pris kr

4.354

Vilhelm Moberg. Min svenska historia berättad för folket. Från Oden till Engelbrekt. ou. 1970. Förlagsband med skyddsomslag.

80

4.355

Vilhelm Moberg. Min svenska historia berättad för folket. Från Engelbrekt till och med Dacke. ou. 1971. Förlagsband med skyddsomslag.

80

6.068

Fabian Månsson. Skrifter I-VI. Minnesupplaga. 1938. Rättfärdiggörelsen genom tron. Skildringar från den frikyrkliga rörelsens enombrott, Sancte Eriks gård, del I-III. Skildringar från medeltidens senare skede, Gustaf Vasa och Nils Dacke, del I-II. Historisk skildring om bondeklassens undergång och herregårdens födelse. 6 bruna halvfranska band med övre guldsnitt.

400

N

Beställn. nr  

Pris kr

8.987

Norge under järnhål. En bildserie om Norge före och efter 9 april 1940. Fotoill. Utgiven av Nordisk Rotogravyr 1942. Häftad.

140

6.086

Carl-Adam Nycop. Våra beredskapsår 1939-1945. Fotoill av KW Gullers. Förlag: Bra Böcker 1975. Fotoillustrerad omslagspärm.

80

2.661

Gustaf Näsström, Forna dagars Sverige i 3 delar, Kulturhistorisk bilderbok, Del I om Hedenhös och Medeltid, del II om Vasatid och Karolinsk tid, del III om Frihetstid och Gustaviansk tid. illustrerad. 1948, 1955, 1962, 3 ljusbruna halvfranska band med övre guldsnitt, skyddsomslag och kassett.

900

O

Beställn. nr  

Pris kr

5.406

Lars Orup. Nya världen och dess upptäckare. Den långa raden av upptäcksresor över farofyllda hav, längs främmande kuster och genom okänt land, som är ämnet för denna bok. ill. Förlag: Bra Böcker 1969. Förlagsband.

80

P

Beställn. nr  

Pris kr

8.172

Boris Pankin. De sista hundra dagarna. Sovjetunionens dramatiska upplösning. Förlag: Bra Böcker 1992. Förlagsband.

90

9.116

Pilgrimstapeten. Från medeltid till nutid längs Klarälven Trysilelva och Gaula upp till den 1000-åriga staden Trondheim och Olav den heliges grav. Fotoill. Utgiven av Nordvärmlands Jakt och Fiske museum. Förlagsband.

120

S

Beställn. nr  

Pris kr

8.345

Fredrik Schutz. Från fornborgar till flygfält. Ur anläggningsarbetenas historia i vårt land. Fotoill. Förlag: Byggförlaget 1978. Förlagsband med skyddsomslag. Namnlapp.

120

5.849

Marco Smedberg. Om stridens grunder. Från Waterloo till kryssningsrobotar. Fotoill. Förlag: Page One 1994. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

220

10.329

Bertil Stjernfelt. Alarm i Atlantvallen. Fotoill. Utgiven av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2004. Förlagsband.

140

3.190

August Strindberg. Svenska Folket I och II i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. illustrerad av Carl Larsson. 1978, facsimileutgåva, inb. i 2 band med skyddsomslag.

160

T

Beställn. nr  

Pris kr

10.477

Karin Tegenborg Falkdalen. Vasadöttrarna. Fotoill. Förlag: Historiska media 2010. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

5.848

The rise and fall of the Third Reich. The illustrated chronicle of Hitler´s life and times 1917-1945. Förlag: GE 1997. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag. Namnlapp.

240

 8.611

Sven Tägil. Europa. Historiens återkomst. ill. Förlag: Gidlunds 1992. Förlagsband.

120

V W X Y Z

Beställn. nr  

Pris kr

6.127

Lars Widding, Magnus Gerne, Åke Andersson. Svenska Äventyr. Tredje boken. ill. Förlag: Norstedts 1979. Illustrerat förlagsband.

150

6.213

Victor Vinde. Nürnberg i blixtljus. Förlag: Bonniers 1946. Häftad. Namnteckning.

60

8.612

Niklas Zetterling - Anders Frankson. Tjerkassy 44. Inringningen på östfronten. Fotoill. Förlag: Norstedts 2006. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 

Historia finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order