LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Järnväg- och Spårvägslitteratur

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

Beställn. nr  

Pris kr

 9.383

Henrik Ahlberg. Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg. 1866-1952-1966. Häftad.

120

 4.900

Fest på spår. Menyer ur järnvägens historia. Ingrid Nilsson mm. Fotoill. Förlag: Färgspelet 1999. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 3.758

Iwan W. Fischerström. Ånglokomotiv. Fotoill. Förlag: Bok och bild 1967. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 6.898

Anders Forsberg. Ringlinien med Linje 1 och Linje 2. Göteborgs Spårvägslinjer. Fotoill. Utgiven av Spårvägssällskapet Ringlinien 2005. Häftad.

 80

 6.897

Anders Forsberg. Linje 7. Göteborgs Spårvägslinjer. Fotoill. Utgiven av Spårvägssällskapet Ringlinien 2006. Häftad.

80

10.776

Willy Forsström. Gula Faran -rullar vidare. Norrköpings Spårvägar 100 år. Fotoill. Förlag: Trafik-Nostalgiska 2004. Förlagsband.

Såld

 9.690

red: Sven Fredén. Östra Södermanlands Järnväg och dess föregångare. Sveriges äldsta museibana 1959-2009. Including brief summaries in English. Fotoill. Förlag: Trafik Nostalgiska Förlaget 2009. Förlagsband med CD skiva.

260

10.780

Kommunalarbetareförbundet Avdelning 53 1915-1945. Historik över Göteborgs spårvägars trafikpersonals fackliga organisationers arbete 1885-1945. Fotoill. Utgiven av Svenska Kommunalarbetareförbundets avdeln. 53 vid dess trettioårs jubileum 1945. Häftad.

180

 9.031

Järnvägsbyggnader i Kristianstads län. Fotoill. Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar 1991. Häftad.

160

10.337

Gust. Lindberg. På Järnvägsfärd. Gefle-Storvik-Falun-Rättvik-Mora-Orsa. Gefle-Dala Järnväg. Fotoill + karta. 1893. Häftad.

Såld

 8.413

Mats Linde. Järnvägsstationer i Skåne. Fotoill. 1975. Häftad.

160

10.631

Annette Rosengren. När resan var ett äventyr. Om resor i Sverige under tusen år. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1979. Förlagsband.

120

 9.040

Tidtabell Malmö från den 1 Juni 1891. 4 sidor. Häftad. Plånboksformat.

60

 9.039

Tjenstgöringstidtabell N:o 2 för bantåget å Stockholm-Rimbo Jernväg från och med den 1 Juni 1886. Inbunden kartongband.

Såld

 3.870

Portemonnaie-Tidtabell öfver Bantågens afgångs- och ankomst-tider vid Jönköpings station, Linien Nässjö-Falköping, Ångbåtsturerna emellan Jönköping-Stockholm, Örns afgångstider från Jönköping samt Tidtabell öfver Ångslupen Olgas turer å Munksjön under Juni-Juli månader. 1881, vikblad, 6 sidor

240

 8.414

10 år med Nora Bergslags Veteran-Jernväg. 1978-1988. Redaktörer: Ruben Järliden - Lars Forsell - Anders Hedborg. 1988. Utg 2. Häftad.

120

 9.042

Kommunikationer i Östra Småland. Tidtabell. Häftad.

200

 9.029

Tvärbanan Ljusdal-Hudiksvall. Dokumentation av Fotosektionen SJ Fritid Bollnäs. 1988. Häftad. Något fläckad pärm.

180

 3.784

Längs spåret. Stockholm-Göteborg. ill. i färg och svartvitt, 1990, 2:a upplagan, förlagsband

80

 3.783

Ernst Wannedal. När järnvägen kom till Eskilstuna. ill. häftad, 12 sidor

80

 3.745

Sveriges officiella statistik. Transport- och kommunikationsväsen. Sveriges Järnvägar 1958-1962 av Kungl. Järnvägsstyrelsen. 1958-1961, 1962 klotband.

 30/st

 2.545

Henry Kjellvard. Det bevingade hjulets folk. Minnesskrift vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. illustrerad. 1949. 2 inbundna band

180

10.578

Per Rickheden - Jan Jangö - Bo Holmgren. Än pinglar spårvagnarna. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1977. Förlagsband.

Såld

 2.563

Efter hundra år. SJ 1856-1956. Redigerad av Staffan Tjerneld och N. G. Lindskog. Fotoillustrationer av Lennart Nilsson. 1956. ryggklotband

120

 2.562

 Gösta Eldh red. m.fl. Smalspårsepoken i Skara i ord och bild. illustrerad. 1983. häftad

60

 7.345

Smalspåret Växjö-Västervik. En bilddokumentation. Fotoill. Utgiven av SJ Fotoklubb Norrköping. Häftad.

160

 2.544

Sveriges Järnvägar 100 år. Minnesskrift med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1.12.1956. illustrerad i färg och svartvitt, kartor. 1956. Inbunden.

240

 10.330

red: Göran Söderström. En värld under jord. Färg och form i Tunnelbanan. Fotoill. Förlag: Liber 1985. Förlagsband.

 160

 10.481

Th. Thelander. Nordamerikanska rese intryck. I ord och bild. Förlag: Esselte 1948. Linnéband.

140

 2.607

T-banan i ord och bild. Fotoill. 1964. Häftad.

Såld

 2.606

Tunnelbanan i Stockholm. Redaktör: Helge Berglund m.fl. Teckningar av Lasse Lindberg. Förlag: Norstedts 1957. Häftad.

160

 11.083

Uppsala-Gäfle Järnvägar 1874-1924. Utgiven av B. Hagberg. Förlag: Almqvist & Wiksells 1925. Fotoill. Häftad.

 260

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order