LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Memoarer - Biografier - Monografier A - L

A - L       M - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

Memoarer - Biografier - Monografier finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

A

Beställn. nr  

Pris kr

 9.060 AGA 40 år 1904-1944. Ansvarig utgivare R. von Heidenstam. Organ för gasaccumulator nr: 59 1944. Fotoill. Häftad.

120

 8.144 AGA 50 år 1904-1954. En minnesskrift utgiven av Svenska AB Gasaccumulator. Fotoill. Inbunden.

140

 9.911 AGA och dess tillverkningar. Fotoill. 1937. Häftad.

260

 9.250 P. G. Ahnfelt. Studentminnen. I urval samt med inledning och kommentar av Per Erik Wahlund. Förlag: Natur och Kultur 1963. Förlagsband med skyddsomslag. Exlibris.

60

 10.905 Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibull. Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet. Fotoill. Förlag: Prisma 2001. Förlagsband med skyddsomslag. DVD med över 100 programexempel medföljer.

140

 7.328 Joachim von Schwartzenfeldt. Alexander. Världens herre. Förlag: Saga 1961. Förlagsband.

80

 10.822 Ett världsföretag växer fram. Alfa-Laval 100 år. Fotoill. Inbunden.

90

 3.821 Ett världsföretag växer fram Alfa-Laval 100 år 1883-1983. Del I Torsten Gårdlund: Förhistoria och uppbyggnad. Del II Martin Fritz: Konsolidering och expansion. illustrerad. 1983, 2 st klotband i kassett, 352+600 sidor, nyskick

220

 9.306 Allers förlag 100 år 1894-1994. En kulturhistoria. Text Sven Bergquist. Fotoill. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

120

 8.455 Sven Almqvist. Almqvist & Wiksell. Ett boktryckeriföretags historia. Perioden 1839-1910. Fotoill. Förlag: Awe/Gebers 1979. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.828 En bok om Alstermo. Fotoill. Utgiven av Alstermo Bruks Aktiebolag 1945. Häftad.

80

 6.926 Waldemar Bernhard. En bok om Dan Andersson. Fotoill. Förlag: KF 1941. Förlagsband.

60

 2.028 E. R. Gummerus. En bilderbok om Dan Andersson. 1975, 2:a upplagan. inb. med skyddsomalg. fotoillustrationer. Dan Andersson-Sällskapets Skrifter 5.

80

 10.899 Elfrida Andrée. Ett levnadsöde av Eva Öhrström. Fotoill. Förlag: Prisma 1999. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 5.137 Birger Andréen. Gyllne stad med pärleportar. Förlag: Evangeliipress 1968. Inbunden med skyddsomslag.

60

 2.031 Maya Angelou. Jag vet varför burfågeln sjunger. Förlag: Bra Böcker 1976. Förlagsband.

Såld

 2.032 Seved Apelqvist. Kanske med andra ögon. 1951. inb. tillskrift av förf.

80

 10.824 Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri 50 år. Utarbetad av John Johansson. Fotoill. 1943. Linné band. Av denna upplaga äro 35 exemplar numrerade varav detta är nr 12.

160

 2.683 Albert J. McCarthy. Louis Armstrong. Förlaget Hörsta. ill, 1960 , inb

60

 2.033 Carl-Axel Olsson. J. Sigfrid Edström (ASEA). inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870. fotoillustrationer. 1970. inb.

40

 3.841 Karl Asplund. Konst, kännare, köpmän. ill. 1962, ryggklotband med skyddsomslag, främre omslag medbundet. notering och namnteckning på försättsbladet

Såld

 8.357 Astaire Dancing. The musical films. John Mueller. Fotoill. Förlag: Alfred A. Knopf 1985. 440 sidor. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 10.989 Polarforskeren Eivind Astrup. En pioner blant Nordpolens naboer. Tom Bloch-Nakkerud. Förlag: Bastion 2011. Förlagsband med skyddsomslag. Norsk text.

Såld

 10.843 Ateneum för flickor 1881-1931. Minnesskrift. Utarbetad av Märta Edquist. Fotoill. Häftad. Något nött rygg.

80

 8.620 Carol Shields. Jane Austen. Porträtt. Förlag: Bonniers 2002. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 8.361 Thomas G. Aylesworth. Broadway to Hollywood. Musicals from stage to screen. Fotoill. Förlag: Bison Books 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

190

B

Beställn. nr  

Pris kr

 2.036 Lauren Bacall. Jag själv. fotoillustrationer. 1979. inb. med skyddsomslag. Namnteckning.

120

 10.826 Sveriges och Stockholms Bageriidkareföreningar. Hjalmar Wallgren. Minnesskrift med anledning av den förras tjugufemåriga och den senares femtioåriga tillvaro. Fotoill. Förlag: Idun 1924. Halv franskt band med gulddekor och övre guldsnitt med främre och bakre omslag inbunden. 550 exemplar, därav 300 exemplar äro numrerade och varav detta utgör nr 6.

240

 2.038 H. Arnold Barton. En svensk-amerikansk krönika 1981. häftad.

Såld

 2.039 Vicki Baum. Allt var annorlunda. Minnen. fotoillustrationer. 1963. inb. namnteckning. titelfältet på ryggen nött.

80

 10.078 Tjugosex konstnärer om materialet. Där av fotograferade och namnkunniga svenska konstnärer uttalar sig om Beckers normalfärger. Fotoill. Förlag: Norstedts 1939. Skinnband.

120

 2.040 Theodor von Frimmel. Ludwig van Beethoven. Berühmte Musiker Lebens- und Charakterbilder, XIII. illustrationer. Berlin 1903. inb. nött.

120

 2.041 Göran Hassler. Bellman. Illustrationer av Peter Dahl. En antologi med notskrift och musikarrangemang av Ulf Bagge. Litteratur Främjandet. 1989. inb.

60

 9.702 Marianne Nyström. Lovisa Bellman född Grönlund. En bok om Carl Michael Bellmans hustru. ill. Förlag: Stockholmia 1995. Förlagsband.

160

 9.137 Bellmanssällskapet. Ur Bellmans värld och Fredmans. En uppsatssamling. ill. Förlag: Carlssons 1991. Förlagsband.

90

 2.044 Laurence Leamer. As Time Goes By. Den sanna bilden av Ingrid Bergman. Fotoill. Förlag: Forum 1986. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

80

 10.603 Ingmar Bergman. Bilder. Fotoill. Förlag: Norstedts 1990. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 10.159 Ingmar Bergman. Den goda viljan. Ingmar Bergmans berättelse om sina föräldrar. Förlag: Norstedts 1991. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 10.606 Maaret Koskinen. I begynnellsen var ordet. Ingemar Bergman och hans tidiga författarskap. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 2002. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 10.604 Ingmar Bergman - Vilgot Sjöman. L136. Dagbok med Ingmar Bergman. Förlag: Norstedt & Söners 1963. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

140

 2.043 Ingrid Bergman och Alan Burgess. Mitt liv. fotoillustrationer. Förlag: Norstedts 1981 andra upplagan. Förlagsband.

80

 9.797 Inga Zachau. Prins Eugen (Bernadotte). Nationalromantiker. ill. Förlag: Signum 1989. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

160

 2.046 Folke Bernadotte. Människor jag mött. med illustrationer av Mark Sylwan. 1947. häftad.

80

 10.648 Jan Bernadotte. Jan Bernadotte. Memoarer. I samarbete med Christer Lagergren. Företal av Lars Orup. Fotoill. Förlag: Lomc 2006. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

Såld

 2.047 Kerstin Bernadotte. Ett så´nt liv! Fotoill. Förlag: Bonniers 1975. Förlagsband.

80

 2.049 Lennart Bernadotte. "Käre prins, godnatt!" fotoillustrationer. 1977. inbunden.

80

 2.051 Marianne Bernadotte. Glimtar och scener. fotoillustrationer. 1986. inb. med skyddsomslag. Namnteckning.

80

 2.052 Sigvard Bernadotte. Krona eller Klave. Fotoill. Förlag: Bonniers 1975 16:e-30:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

120

 2.054 Claude Berri. Den gamle och pojken. fotoillustrationer. 1971. inb. med skyddsomslag.

60

 2.055 Bo Beskow. Krokodilens middag. 1969. inb. med skyddsomslag.

80

 10.430 Carl Bildt. Uppdrag fred. Fotoill. Förlag: Norstedts 1998. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 6.959 Sven Stolpe. Birgitta i Rom. ill. Förlag: Askild & Kärnekull 1973 Femte upplagan. Förlagsband.

 Såld

 2.056 Furst Otto von Bismarck. Ur Bismarcks brefväxling. 1902. inb. nött.

80

 10.564 Bjelleboken. Skriven till 60-årsdagen den 24/11 1954 av LTs författare och illustrerad av LTs konstnärer. Redigerad av personalen vid LTs förlag. Utgiven av Fylgia 1954. Inbunden.

90

 10.414 Viktor Rydberg. Om nakenhet och klädselsätt. Med anledning af striden om Oscar Björcks frismålningar i Operakällaren. Biografi över Oscar Björk. Förlag: Bonniers 1895 originalupplaga. Privat inbunden med främre omslag. Något nött.

90

 7.673 Thorkild Björnvig. Pakten. Min vänskap med Karen Blixen. Förlag: Forum 1986. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 9.101 Erland Boethius. Målarettan 100 år. Fotoill. 1984. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 9.829 Gösta Bohman. Sagan om Gunnel. I Alzheimers skugga. Förlag: Bonniers 1999. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 2.061 Zeth Höglund. Hjalmar Branting och hans livsgärning. illustrerad. 1939. 3:e förkortade upplagan. halvfranskt band med övre guldsnitt.

160

 2.062 Torsten Nothin. Från Branting till Erlander. illustrerad. 1955. 4:e uppl. inb. med skyddsomslag.

80

 2.063 Zeth Höglund och Sten Sjöberg. Hjalmar Branting och Fredrik Sterky. Banerförare. illustrerad. inb. i en volym. FiB.

60

 5.571 Sven Broman. Det handlar om kärlek och sensationer. Från Kramforsbruden till Greta Garbo. Minnen från ett liv i tidningsvärlden. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1993. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 10.279 Juliet Barker. Familjen Bronté. En brevbiografi. Fotoill. Förlag: Bonniers 2004. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 10.082 William Söderskog. Från Vänern till oceanerna. En bok om Axel och Dan Broström. Fotoill. Förlag: Zindermans 1964. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 7.432 Tore Browaldh. Motlut och medvind. Fotoill. Förlag: Norstedts 1984. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 2.066 Irja Browallius. Plats på scenen. 1952. inb.

60

 4.633 Göran Brunius. Komiska konturer. Tecknade ur minnet. Illustrerad, 1975, förlagsband med skyddsomslag.

60

 4.262 Folke Gustavson. Boken om Pauline Brunius. Utgiven av de Kungl. teatrarna på Pauline Brunius' 60-årsdag den 10 febr. 1941. illustrerad. linneband med främre omslag medbundet.

180

 6.283 Gunnar Brusewitz. Den otåliga pennan. Bildligt talat. Illustrerad av författaren. Förlag: Wahlström & Widstrand 1996. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 6.284 Gunnar Brusewitz. Vågens barn. Bildminnen och minnesbilder. Illustrerad av författaren. Förlag: Wahlström & Widstrand 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 10.068 Elsa Björkman-Goldschmidt. Elsa Brändström. En biografi. Fotoill. Förlag: Norstedts 1969. Förlagsband.

Såld

 9.088 Bukowskis. Ett Konsthandelshus i Stockholm 1870-1945. Karl Asplund. Fotoill. Förlag: Norstedts 1945. Häftad. Exlibris. Dedikation av författaren. Något blekt pärm.

380

 8.586 Ett ofullbordat porträtt av Fredrik Böök. Under stjärnorna. Förord av Nathan Shachar. Förlag: Atlantis 1998. Förlagsband med skyddsomslag.

80

C

Beställn. nr  

Pris kr

 9.974 Hans Caldaras. I betraktarens ögon. Memoarer. Fotoill. Förlag: Prisma 2002. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

220

 10.827 CAP. 1895-1945 50 år. Halvsekelskrift. Fotoill. Linné band med främre omslag inbunden.

120

 2.069 Bo Kage Carlson. Vardag i Sovjet. fotoillustrationer av författaren. 1978. inb. med skyddsomslag.

60

 8.122 Johnny Cash. Sanningen om mitt liv. Förlag: Harriers 1976. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 2.071 Ragnar Casparsson. Vårt fattiga liv. fotoillustrationer. 1961. inb. med skyddsomslag.

80

 2.074 Ragnar Casparsson. Brinnande horisonter. fotoillustrationer. 1963. 2:a upplagan. inb. med skyddsomslag.

80

 10.768 Jimmy Carter. Mitt liv mitt Amerika. Förlag: Harriers. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 9.262 Francois René de Chateaubriand. Minnen från andra sidan graven. Förlag: Forum 1973. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 9.091 With Love. The autobiography of Maurice Chevalier. Fotoill. Utgiven av Cassel - London 1960. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

260

 4.634 August Bondeson. Skollärare John Chronschoughs memoarer från uppväxttiden och seminarieåren. 1905, 2:a upplagan, nött halvklotband, exlibris.

80

 4.884 Churchill. århundradets man. ill, Förlag: Det Bästa 1966. häftad 64 st sid.

40

 8.253 Winston S. Churchill. Tankar och äventyr. ill. Förlag: Norstedts 1953 fjärde upplagan. Förlagsband med främre skyddsomslag inbunden.

80

 7.672 Guy Eden. Porträtt av Churchill. Förord av förste amiralitetslorden Brendan Bracken. Fotoill: Förlag: Skoglunds 1945. Inbunden med främre och bakre omslag.

120

 2.078 Jean Claesson. En "storskojares" äventyr. fotoillustrationer och teckningar av Gaston. 1940. klotband.

180

 10.028 Björn Landström. Columbus. Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristóbal Colón och hans resor den västliga vägen till Indien efter samtida källor återberättad och illustrerade. ill. Förlag: Forum 1966. Förlagsband.

140

 8.881 Oscar Hedlund. Cornelis. Scener ur en äventyrares liv. Fotoill. Förlag: Bonniers 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 9.426 Torsten Gårdlund. Self Made. Holger Crafoord (1908-1982). Industriell förnyare och vidsynt donator. Fotoill. Förlag: Atlantis 1989. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

D

Beställn. nr  

Pris kr

 10.897 Erik W Dahlgren. Min lefnad. Minnen 1930. Utgivna av Wilhelm Odelberg. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1995. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 8.085 Erik Wästberg. Gustaf Dalén. En stor svensk. Fotoill. Förlag: Rekolid 1999 faksimilupplaga. Förlagsband.

140

 9.090 Ingemar Lindahl. Visit hos excentrisk herre. En bok om Nils Dardel. Förlag: Bonniers 1980. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 7.323 Thora Dardel. Jag for till Paris. Fotoill. Förlag: T. Fischer & Co 1994. Förlagsband.

Såld

 2.084 Giovanni Boccaccio. Decameron I och II. färgillustrationer av Lucian Zabel. 1947. inb. i två band.

240

 7.676 Sven Delblanc. Livets ax. Barndomsminnen. Förlag: Bonniers 1993. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 9.258 Demosthenes - Cicero. Tre politiska tal. Förlag: Forum 1973. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 10.844 Svenska Diakonissanstaltens femtioårs-jubileum 1851-1901. Ernst Lönegren. Minnesskrift. Häftad. Något nött rygg.

140

 8.139 Carl-Ewald Holmqvist. Vi på DN. En bildkrönika 1864-1964. Fotoill. Förlag: Bonniers 1964. Häftad.

120

 6.731 Från naturskog till kulturskog. Mo och Domsjö AB:s skogsbruk under 3/4 sekel 1900-1979. Fotoill. Förlag: CEWE 1992. Förlagsband. Namnteckning.

180

E

Beställn. nr  

Pris kr

 2.088 Lyman P. Powell. Mary Baker Eddy. en levnadsteckning. Illustrerad. 1931. blått halvfranskt band. numrerad upplaga i 600 ex.

260

 10.002 Göran Edman. "Ärligt talat herr utlänning". Framgångsrecept för att lyckas i Japan. En krockkuddes funderingar kåserier och anekdoter efter 25 år som affärsman i landet som fortfarande förbryllar och fascinerar. ill. Utgiven av Sweden-Japan Foundation 2006. Förlagsband. Dedikation av författaren.

140

 4.635 Gösta Ekman. Den tänkande August. Med teckningar av Kurt Jungstedt. Förlag: Bonniers 1928 åttonde upplagan. Halvfranskt band med främre omslag inbunden. Namnteckning.

120

 6.490 Priscilla Beaulieu Presley. med Sandra Harmon. Elvis och Jag. Fotoill. Förlag: Viva 1986. Förlagsband.

120

 2.685 Berndt Egerbladh. Jag minns mitt 50-tal. Fotoill. Förlag: Bra Böcker 1992. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 2.436 Gerard Fairlie. The Fred Emney story. Hutchinson of London. fotoillustrationer. 1960. inbunden med söndrigt skyddsomslag. namnstämpel.

60

 7.370 Helmer Lång. Den unge Albert Engström. ill. Förlag: Bonniers 1959. Förlagsband.

80

 10.143 STRIX 1897-1922. Förteckning över alla artiklar som Albert Engström har skrivit och ritat för tidningen Strix. Häftad.

120

 2.786 Annalisa Ericson. Mina sju liv. Fotoill. Förlag: Norstedts 1982. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

120

 10.583 Björn Hallerdt. Propellerns pionjär och monitors mästare. Glimtar av John Ericssons liv och verk. Fotoill. Utgiven av Tekniska museet 2003. Häftad med omslag.

140

 3.637 L M Ericsson 100 år. 3 band. Band I: Artur Attman, Jan Kuuse och Ulf Olsson. Pionjärtid, kamp om koncessioner, kris 1876-1932. Band II: Artur Attman och Ulf Olsson. Räddning, Återuppbyggnad, Världsföretag 1932-1976. Band III: Christian Jacobæus. Teletekniskt skapande 1876-1976 3 illustrerade klotband med skyddsomslag.

360

 5.133 The Ericsson Chronicle. 125 years in telecommunications. ill. Förlag: Informationsförlaget 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

320

 2.489 Bo Carlsson. L M Ericssons verkstadsklubb 1898-1948. fotoill. 1948. kartongband.

Såld

 3.638 Hemming Johansson. Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. I. Från 1876 till 1918. Skildringar ur bolagets historia. illustrerad. 1953, ryggklotband med skyddsomslag.

180

 9.388 John Meurling - Richard Jeans. Ericssonkrönikan. 125 år av telekommunikation. Fotoill. Förlag: Informationsförlaget 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

260

 2.091 Tage Erlander. 1901-1939. illustrerad. 1972. 2:a upplagan. inb. med skyddsomslag.

80

 2.092 Tage Erlander. 1940-1949. illustrerad. 1973. 2:a upplagan. inb. med skyddsomslag

 80

 2.093 Tage Erlander. 1949-1954. illustrerad. 1974. inb. med skyddsomslag.

Såld

 2.094 Tage Erlander. 1955-1960. illustrerad. 1976. inb. med fläckat skyddsomslag.

80

 2.095 Människan och samhället. En bok till Tage Erlander på 50-årsdagen. 1951 inb.

60

 7.687 Maj Dahlbäck. Siri von Essen. i verkligheten. Fotoill. Förlag: Natur och kultur 1989. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 7.682 Sverige (Expressen). Berättelsen om hur Expressen blev Sveriges rikstidning. Fotoill. Förlag: AB Marieberg 1984. Förlagsband med skyddsomslag. Namnlapp.

120

F

Beställn. nr  

Pris kr

 4.494 Douglas Fairbanks. Lev livet leende!. ill, Förlag: Åhlén & Åkerlund 1919. häftad, något nött.

60

 5.123 Olof Fahlén. Nåsbönderna i Jerusalem. Berättelsen om en märklig utvandring. ill. Förlag: Wiken 1988. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 2.438 Kjell-Olof Feldt. Alla dessa dagar. I regeringen 1982-1990. Fotoill. Förlag: Norstedts 1991. Förlagsband.

90

 4.615 Kjell-Olof Feldt. Rädda Välfärdsstaten. förlag: Norstedts 1994. inbunden med skyddsomslag.

80

 10.106 red: Stig Carlson och Axel Liffner. En bok om Nils Ferlin. Fotoill. Förlag: FIB:s Lyrikklubb 1954. Förlagsband.

80

 9.771 Nils Ferlin. Får jag lämna några blommor. Illustrerade biografi och visor i arrangemang för piano och gitarr. Fotoill. Förlag: Bonniers 1967. Förlagsband.

80

 10.666 Errol Flynn. Hela mitt syndiga liv. Hans liv var ett ännu större äventyr än de äventyrligaste av hans filmer. Förlag: Bonniers 1961. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.356 The Films of Errol Flynn. Tony Thomas - Rudy Behlmer - Clifford McCarty. Foreword by Greer Garson. Fotoill. Förlag: The Citadel Press 1969. Engelsk text. Förlagsband.

340

 8.587 Ingmar Lundkvist. Kulturprosten. Torsten Fogelqvist som DN-publicist och folkbildare. Fotoill. Förlag: Carlssons 2005. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.829 Folkets hus i Stockholm 1901-1926. Minnesskrift. Utarbetad av Sigfrid Hansson på uppdrag av Föreningen folkets hus 1926. Fotoill. Häftad.

120

 8.166 C.S. Forester. Kadett Hornblower. Förlag: Bonniers 1950 fjärde-åttonde tusendet. Förlagsband.

140

 2.439 C.S. Forester. Långt före fyrtio. 1969. inbunden.

60

 8.986 Fejan Forsslund. En minnesskrift utgiven av Brunnsvikarnes förbund 1949. Redaktör: Jöran Forsslund. Fotoill. Häftad.

160

 4.009 Carl Forsstrand. Vid sjuttio år. Minnen och anteckningar från ett växlingsrikt liv. ill. 1924. halvklotband med främre omslag. notering på försättsbladet.

120

 2.684 Folke Gustavsson redaktör. Boken om John Forsell. Utgiven av Operan på John Forsells 70-årsdag den 6 nov. 1938. illustrerad. 1938, inbunden med främre omslag.

140

 2.461 Syster Heikenskjöld. En resa i familjevagn år 1842. Marie-Louise af Forsells dagboksanteckning. med karta och 27 illustrationer. Förlag: Bonniers 1914. Förlagets klotband.

Såld

 7.685 Farley Mowat. Kvinna i dimmornas land. Boken om Dian Fosseys liv och död bland Afrikas bergsgorillor. Fotoill. Förlag: Bra böcker 1988. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 8.344 red: Bertil Runnberg. Fortifikationen 350 år. 1635-1985. Fotoill. Utgiven av Fortifikationskåren 1986. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 9.256 Benjamin Franklin. Självbiografi. Förlag: Forum 1964. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 2.442 J. K. Friedrich. Fyrtio år av en avlidens levnad. En tysk Casanovas äventyr i fransk och preussisk krigstjänst under Napoleonstiden. 1918. Inbunden i 2 något nötta halvfranska band.

140

 2.443 Bertil von Friesen. Sällskap på resan. Möten med människor. Fotoillustrationer. 1973. inb. med skyddsomslag.

Såld

 8.998 Tidningen Fäderneslandet och dess Redaktion. "Fäderneslandets" afslöjade hemligheter. Tryckt i Södertelge 1871. Inbunden. Exlibris. Anteckningar.

 240

G

Beställn. nr  

Pris kr

 8.355 Clark Gable. Hollywood Portraits. Marie Cahill. Fotoill. Förlag: Magna Books 1992. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 2.444 John Bainbridge. Garbo. Fotoill. Förlag: Bonniers 1955. Förlagsband. Något nött.

80

 3.925 Antoni Gronowicz. Garbo. Berättelsen om hennes liv. Fotoill. Förlag: Rabén & Sjögren 1990. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 5.443 Nicolai Gedda. Gåvan är inte gratis. Berättar sitt liv för Aino Sellermark. Fotoill. Förlag: Bonniers 1977. Namnteckning. Förlagsband.

80

 7.330 Gerard de Geer. Genombrottstider i Bergslagen. Fotoill. Förlag: Bonniers 1951 Femte-sjätte tusendet. Förlagsband.

80

 2.445 W. Gordon Stjernstedt. Två släktled berätta. Erinringar omkring Erik Gustaf Geijer av Anna Lisa Liljebjörn-Geijer och Agnes Giejer-Hamilton. illustrerad. 1947. inb. tillskrift.

80

 4.639 Stig Ahlgren. Den okände Karl Gerhard. Fotoill. Förlag: Bonniers 1966. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 9.389 Karl Gerhard. Katt bland hermeliner. Fotoill. Förlag: Bonniers 1958. Förlagsband.

60

 4.640 Karl Ragnar Gierow. Bibliografi 1921 - 1977. Upprättad av Rolf Arvidsson. Utgiven av Svenska Akademien. 1978, förlagsband.

120

 10.839 Femtio års Godtemplararbete i Sverige. En minnesskrift. Fotoill. Utgiven av Sveriges Storloge av I.O.G.T 1929. Halvfranskt band med övre guldsnitt. Bibliofilupplaga tryckt i 300 exemplar varav detta är nr 194. Namnteckning.

120

 4.874 Lawrence och Elisabeth Hanson. Porträtt av Vincent. En bok om Vincent.van Gogh. Förlag: Tidens 1956. förlagsband.

80

 4.879 Irving Stone. Han som älskade livet. Den berömda biografin över Vincent van Gogh. Förlag: Wahlström & Widstrand 1994. Förlagsband.

80

 7.683 Michail Gorbatjov. Perestrojka. Ett nytt sätt att se på vårt land och världen. Förlag: Forum 1987 andra tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag.

60

 9.257 Maksim Gorkij. Ute i världen. Förlag: Forum 1964. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

120

 7.993 Carl Jan Granqvist. Människan mötena måltiden av Lena Katarina Swanberg. Ur Carl Jans Liv 1946. Förlag: Bonniers 1946. Förlagsband.

Såld

 7.426 Hans Granqvist. Om bovar, kineser och tibetanska lamor. Delar av en självbiografi. Förlag: Norstedts 1991. Förlagsband med skyddsomslag.

60

 2.447 Herbert Grevenius. Dagen efter. Premiärer och Mellanspel 1944 - 1950. fotoillustrationer. 1951. häftad.

Såld

 9.089 KW Gullers. Bildminnen. 50 år med kameran. Fotoill. Förlag: Bonniers 1984. Förlagsband. Namnteckning.

120

 2.449 Stellan Arvidson. Gunnar Gunnarsson islänningen. 1960. häftad. ouppskuren.

60

 9.308 Maria & Erik Gunnarsson. Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer. Fotoill. Förlag: Bild & Kultur 1999. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 9.884 Gerd Ribbing. Gustav III:s hustru. Sofia Magdalena. Fotoill. Förlag: Bonniers 1958. Förlagsband. Namnteckning.

120

 2.450 Minnesboken om Gustaf V. Fredskonungen. Världslitteraturens förlag. fotoillustrationer. 1950. häftad.

60

 2.451 Redaktör Åke Setterwall. Gustaf V som människa och konung. Minnesbok vid Överstyrelsen för Svenska Röda Korset anordnade Utställningen i Liljevalchs konsthall 21 maj - 19 juni 1938. fotoillustrationer. 1938. häftad.

80

 9.136 Carl-Fredrik Palmstierna - Willy Stillert. Kungens böcker. Ett reportage om Gustaf VI Adolfs privata bibliotek. Foto: Fred Lindström. Förlag: Allhems 1962. Förlagsband.

80

 2.452 Ernst E. Areen. Gustavianska Konstnärsbref. C. F. Sundvall till A. U. Wertmüller. 1916. häftad.

80

 4.641 Jan Gustafson. Åsums pågen. En folklig sjukdomsbotare under senare delen av 1800-talet. Fotoill. Förlag: LTs 1981. Häftad.

80

 5.138 Axel Gustafsson. Livsbilder del 1. ill. Förlag: Harriers 1983. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 5.139 Axel Gustafsson. Livsbilder del 2. ill. Förlag: Harriers 1984. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 9.418 Beth Hennings. Gustav III. En biografi. Fotoill. Förlag: Norstedt 1957 andra upplagan. Förlagsband med främre omslag inbunden.

120

 10.170 Carl Björkholm. Johan Gutenberg till 500 årsminnet av uppfinningen av boktryckarkonsten. ill. 1940. Inbunden. Utgiven i 1.500 exemplar.

80

 2.795 Göteborgs Stadsteater vid Götaplatsen 60 år 1934-1994, ill. häfte 64 sid.

60

H

Beställn. nr  

Pris kr

 8.601 Stig Hadenius. Svensk politik under 1900-talet. Konflikt och samförstånd. Förlag: Hjalmarson & Högberg 2000 Femte upplagan. Förlagsband.

Såld

 8.236 Wilhelm Haglund. Levebröd. Strövtåg i minnet och brukshistorien. Fotoill. Förlag: Askild & Kärnekull 1978 andra upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

Såld

 2.456 Per Sörensson. Generalfälttygmästaren Hugo Hamilton. En karolinsk krigare och landshöfding. Skrifter utgifna af Hamiltonska Släktföreningen I. illustrerad. 1915. nött halvfranskt band. tillskrift från författaren.

80

 2.457 Emery Kelen. Dag Hammarskjöld. 1966. inbunden. namnteckning.

Såld

 8.990 Handeln flyttar inomhus. En bok inomhus köpcentrum i Stockholms förorter. Fotoill. Utgiven av JM 1993. Förlagsband med skyddsomslag.

60

 9.380 Hans Haste i samverkan med Per Lind. Ett värn vi oss dana. Människor och händelser ur socialdemokratins historia i Stockholm. Fotoill. Utgiven av Stockholms arbetarekommun i anledning av dess 85-åriga verksamhet 1985. Förlagsband.

140

 3.639 Alfr. L. Hedin. Svante Hedin. Minnen från hans enskilda och offentliga lif med tre porträtt. 1898. halvklotband med främre omslag medbundet.

80

 2.617 Verner von Heidenstam. När kastanjerna blommade. Minnen från Olshammar. illustrerad. 1941 Nionde-tolfte tusendet. klotband med främre och bakre omslag.

120

 3.640 Erik von Heland. Ett kvarts sekel 1894-1919. ill. 1968, häftad, namnteckning, obetydlig skada på omslaget.

40

 10.726 Hans Hellström. Postens byggnader genom tiderna. Fotoill. Utgiven av Posten 1996. Förlagsband.

Såld

 10.677 Möten med Alf Henrikson. ill. Utgiven av Alf Henrikson sällskapet 1997. Häftad.

80

 8.140 Birgit Gejvall. Med Herzogs under 100 år. Teckningar av Bertil Kumlien. Förlag: Esselte 1962. Häftad.

80

 3.845 Axel Hirsch. Minnen som dröjt kvar. Förlag: Hökerbergs 1953. Förlagsband med främre omslag inbunden.

Såld

 7.327 Konrad Heiden. Der Fuhrer. Hitlers väg till makten. Förlag: Tidens 1944. Förlagsband med främre omslag inbunden. Namnteckning.

Såld

 2.463 C. G. Hjelm. Sådant är livet. 1966. inb. med nött skyddsomslag.

60

 7.675 Anita Goldman. I själen alltid ren. Om Sigrid Hjertén. Fotoill. Förlag: Natur och kultur 1995 andra tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 10.898 Erland Hjärne. En historikers livsöde. Sven G Svenson. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 9.255 W. H. Hudson. I fjärran land och för länge sen. Förlag: Natur och Kultur 1961. Förlagsband med skyddsomslag.

60

 8.833 Hufvudstaden 75 år. 1915-1990. Fotoill. Förlagsband.

140

 9.571 red: Bert Carpelan mm. Hufvudstaden. En bildbok vid Hufvudstadens 110-årsjubileum den 5 december 1974. Fotoill. Inbunden.

90

 8.126 Hans Kuntzel. Ett förlagsjubileum - 75 år. Några minnesanteckningar med anledning av Hugo Gebers Förlag AB:s sjuttiofemåriga verksamhet. Förlag: Almqvist & Wiksell 1954. Förlagsband.

80

 2.466 Berndt Hult. Europas röda arméer. 1953. häftad.

60

 8.877 Uppfinnarna från Nyköping. Historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes. Fotoill. Förlag: Winbergs 2008. Förlagsband.

260

 9.332 Lennart Hyland. Hylands album. Ett glatt liv i glada bilder. Fotoill. Utgiven av Sveriges Radios förlag 1988. Förlagsband.

60

 9.095 Asta Bolin. Den tusende natten. Om konstnären Einar Hylanders liv och arbete. Fotoill. Förlag: Prisma 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.832 Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm 1880-1940. Redaktör Bengt Söderberg. Utgiven av Sveriges Studenters förlag 1952. Halv franskt band. Nötta pärmar.

180

 2.467 Arvid G. Hansen. Viggo Hørup og hans samtid. 1952. häftad. tillskrift av författaren.

60

I

Beställn. nr  

Pris kr

 4.886 Lee Iacocca-Sonny Kleinfield. Iacocca. rakt på sak. ill, Förlag: Svenska.Dagbladet 1988. förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 10.436 Idrottskamrater minns. En bukett idrottsminnen sammanställda och utgivna av Föreningen RV (Riksidrottsförbundets Vänner) i samarbete med Sveriges Riksidrottsförbund. Fotoill. Förlag: Norstedts 1977. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 7.552 Historien om IKEA. Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1998. Förlagsband.

140

  8.832 Investor. 1916-1991. Fotoill. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.686 Torkel Ivarsson. Såsom en brinnande eld. Fotoill. Utgiven av Borås tidning 2003. Förlagsband.

Såld

J

Beställn. nr  

Pris kr

 2.453 Gösta Gustaf-Janson. Att vända åter. Memoarer 1902-1921. Fotoill. Förlag: Bonniers 1981. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

120

 4.851 Sven Jerring. På min våglängd. Fotoill. Förlag: Wahlström 1944 andra upplagan. Häftad. Något nött rygg.

90

 4.642 Torsten Althin. C. E. Johansson 1864 - 1943 Måttens Mästare. Illustrerad, 1947, Nordisk Rotogravyr, inbunden.

160

 2.470 Axel Jonxson. Förteckning öfver samtliga Frimurarebröder i IX provinsen 1918. inbunden.

60

 7.686 Erland Josephson. Sannings lekar. Förlag: Brombergs 1990. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 7.674 Brenda Maddox. Nora. En bok om Nora och James Joyce. Fotoill. Förlag: Legenda 1989. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 9.267 Sallustius. Catilina Jugurtha. Förlag: Forum 1969. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 10.424 Eric Wennerholm - Ernst-Hugo Järegård. Ernst-Hugo. Inte lik någon annan. Fotoill. Förlag: Bonniers 1984. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 10.847 Järnbruksförbundet 1906-1956. Minnesskrift av fil. dr Sven Olsson. Förlag: Esselte 1958. Förlagsband.

120

K

Beställn. nr  

Pris kr

 8.621 Jonathan Kaplan. När livet kallar. Kirurg i katastrofområden. Förlag: Wahlströms 2003. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 6.988 Karolinska Mediko-Kirurgiska Institutets Historia 1910-1960. Utgiven med anledning av institutets hundrafemtioårsdag av dess lärarkollegium. Fotoill. Förlag: Almqvist & Wiksell 1960. Inbunden i fyra band.

500

 6.548 Uno Myggan Ericson - Karin Kavli. Karin Kavli. Från Kassandra till Farmor. Fotoill. Förlag: Bonniers 1984. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

Såld

 2.473 Carl Magnus Schybergson. Johan Kemp. En aktiv patriot i Finland 1881-1941. 1942. häftad. 84 sidor. tillskrift av författaren.

60

 8.933 Alice Trolle. Personliga minnen av Ellen Key. Fotoillustrationer av Goodwin 1927. Häftad. Något nött omslag.

240

 10.851 Stiftelsen Kjellbergska flickskolan 1835-1935. Fotoill. Utgiven av Elanders 1935. Häftad. Något nött.

90

 10.172 Sven T. Kjellbergs tryckta skrifter 1912-1962. Förteckning upprättad till 70-årsdagen den 22 juni 1962. Fotoill. Inbunden. Exlibris.

80

 8.252 Sten von Euler-Chelpin. Släkten Kjersén. Genealogiska föreningens släktböcker 13. 1972. Häftad.

50

 10.846 Klippans pappersbruk 1573-1923. Fotoill. Häftad. Dedikation av författaren. Ouppskuren. Något nött.

240

 9.670 Olof H. Selling. Robert Wilhelm Kolbe 1882 10/1-1960 9/3. Särtryck ur Svensk Botanisk Tidskrift Bd 56, H. 1. Uppsala 1962. Häftad på 10 sidor. Namnteckning.

80

 8.123 Kommerskollegium och Näringslivet. Minnesskrift utarbetad av Sven Gerentz på uppdrag av Kungl. Kommerskollegium till erinran om Kollegii 300-åriga ämbetsförvaltning 1651-1951. ill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1951. Häftad. Namnteckning.

180

 9.826 Tanken och handen. Konstfack 150 år. Fotoill. Förlag: Page One Publishing 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 10.644 Rune Eriksson. Arv att förvalta - Friskt Framåt. Korporationsidrottsförbundet 1945-1985. Fotoill. Förlagsband.

90

 4.644 Torsten Kreuger. Sanningen om Ivar Kreuger. Händelserna kring Ivar Kreugers sista år. Förord av Robert Kristensson. Fotoill. Förlag: Samtid och Framtid 1970 sjunde upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 9.759 Claes Lindskog. Ivar Kreuger. En storsvensk dröm. Fotoill. Förlag: Askild & Kärnekull 1970. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 4.822 Robert Shaplen. Kreuger. Geni och svindlare. Fotoill. Förlag: Tiden 1961. Häftad. Något nött omslag.

Såld

 2.476 Knut Martin. Kungen kommer. fotoillustrationer. 1943. häftad. nött.

60

 2.477 Knut A. Beckman. En drottning med temperament. Christina av Sverige i Rom. 1943. häftad, nött.

60

 4.888 Sven Stolpe. Drottning Kristina. Efter Tronavsägelsen. ill. Förlag: Bonniers 1961. förlagsband med skyddsomslag.

80

 7.439 Bertil Kugelberg. Från en central utsiktspunkt. Fotoill. Förlag: Norstedts 1986. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 7.438 Bertil Kugelberg. Upp i vind. Fotoill. Förlag: Norstedts 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 9.836 Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942 del I-II. Minnesskrift utgiven med anledning av Kungl. Sjökrigsskolans 75-årsjubileum hösten 1942. Redaktörer Aug. Giron - Georg Hafström. Fotoill. Förlag: AB J. O. Öberg & son 1942. Linnéband i två delar.

180

 10.962 Käppalaförbundet 1957-1969. Historik sammanställd av Sigvard Strandh. Fotoill. 1969. Inbunden.

120

L

Beställn. nr  

Pris kr

 9.786 Herman Lagercrantz. I skilda världar. Berättar om sina minnen. Förlag: Norstedts 1945 andra upplagan. Förlagsband med främre och bakre omslag inbunden.

90

 10.650 Ulf Kjellström. Sture Lagerwall. Teatergeni - och busfrö. Fotoill. Förlag: Norlén & Slottner 2005. Förlagsband.

160

 6.030 Pekka Langer. Fars lila olle. Ett präktigt illustrerat memoarverk. Förlag: Bonniers 1957 Orginal upplaga. Häftad.

120

 6.545 Bilder ur Lanthandelns historia. Sammanställda av J. Ejdestam - Nathan Hedin - Erik Nygren. Utgivna av Aktiebolaget Hakon Swenson till dess 25-årsjubileum. Fotoill. Förlag: Ica 1965 Andra upplagan. Förlagsband.

90

 9.183 Käbi Laretei. Vem spelar jag för? Förlag: Bonniers 1970. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

160

 8.938 Elin Wägner. Hans Larsson. Tal vid inträdet i Svenska akademin den 20 december 1944. Förlag: Bonniers 1944. Häftad.

60

 4.645 Under order. Kommendör Karl Larssons minnen II. Andra samlingen 1912-1928. illustrerad, 1947, klotband.

80

 4.245 Lena Larsson. Varje människa är ett skåp. illustrerad i färg och scartvitt, 1991, format 26x22 cm, förlagsband med skyddsomslag.

180

 10.904 Undervisningsroteln i Stockholm 1920-1940. Minnesskrift till borgarrådet Oscar Larsson den 10 november 1940. Fotoill. Förlag: Esselte 1940. Halv franskt band med övre guldsnitt.

Såld

 10.433 Ulf Larsson. Kvartingen som sprängdes. Förlag: Tidens 1995. Förlagsband.

80

 8.454 T. E. Lawrence. Slagen till slant. En dagbok från RAF-depån mellan augusti och december 1922 jämnte senare anteckningar av 352087 A/c ROSS. Förlag: Bonniers 1955 tredje-fjärde tusendet. Inbunden med främre och bakre omslag.

120

 8.362 Richard Lawton. Grand Illusions. With a text by Hugo Leckey. Fotoill. Förlag: Octobus  Books 1973. Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 9.317 Anne Charlotte Leffler. En självbiografi. Grundad på dagböcker och brev. Förlag: Bonniers 1922. Halvfranskt band med främre omslag inbunden. Nött pärm.

180

 2.480 Anna-Greta Leijon. Alla rosor ska inte tuktas!. illustrerad. 1991. inbunden med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

140

 9.792 Doris Lessing. Under huden. Del 1 av min självbiografi 1919-1949. Fotoill. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.907 Så minns jag Bengt Lidforss. Fotoill. Gärda Lidforss af Geijerstam. Förlag: Natur och Kultur 1945. Förlagsband med främre omslag inbunden.

80

 8.128 Carl Sandburg. Abraham Lincoln. Demokrat - Människovän. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1944. Häftad. Namnteckning. Något nött.

90

 10.461 Charles A. Lindbergh. Ett liv. Mina övertygelsers självbiografi. Fotoill. Förlag: Lindfors 1982. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 8.378 Hans Lindblad. Jag var för snäll. Fotoill. Förlag: T. Fischer 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 5.245 Astrid från Vimmerby. En memoar om Astrid Lindgren av Lena Törnqvist. Fotoill. Förlag: Eriksson & Lindgren 1998. Förlagsband.

Såld

 10.973 Carl Lindhagens memoarer. Del I-III. ill. Förlag: Bonniers 1936. Förlagsband i tre delar med främre omslag inbundna.

Såld

 4.969 Herman Lindqvist. På landet i Paris. Förlag: Norstedts 1992. Förlagsband.

60

 2.487 Ulla Lindström. Och regeringen satt kvar! Ur min politiska dagbok 1960-1967. ill. 1970. inb. med skyddsomslag.

80

 2.488 Knut Barr. Linnés Nemesis Divina. 1923. häftad.

120

 10.848 Littois klädesfabriks historia. Jämte några drag ur Wechters manufakturverks öden 1738-1823-1923 av Yrjö Koskelainen. Fotoill. Häftad. Ouppskuren. Namnteckning.

240

 3.740 Sven A. Hansson. Birger och Fredrik Ljungström - uppfinnare. Svenska Turbin Aktiebolaget Ljungström. ill. 1955, halvklotband.

140

 2.490 Prins Leopold av Loewenstein. Älska har sin tid, dö har sin. 1972. inb. med skyddsomslag. namnteckning.

60

 8.145 LKAB. En introduktion. Fotoill. 1968. Häftad.

120

 10.825 LO under fem årtionden del I-II. Ragnar Casparsson. Fotoill. Förlag: Tiden 1947. Halv franska band i två delar. Namnteckning.

160

 7.944 Robert Eriksson. Adolf H Lundin. Med olja i ådrorna och guld i blick. Förlag: Selln 2003. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 2.492 Alf Henrikson. En samling folk. 50 karikatyrer av Birger Lundquist. 1943. häftad.

240

 9.882 Gamla Lundsbergare 1896-1963. Matrikel upprättad av styrelsen för föreningen gamla Lundsbergare. Fotoill. 1963. Häftad.

80

 7.684 Martin Luther King Jr. Vägen heter icke-våld. Fotoill. Förlag: Gummessons 1964 tredje upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 9.111 Helmer Lång. De litterära Nobelprisen 1901-1983. Teckningar: B.O Wennerberg. Förlag: Bra Böcker 1984. Förlagsband.

60

 10.830 Länssparbanken Stockholm 1862-1962. En överblick av Sparbankens utveckling. Fotoill. 1962. Inbunden.

80

A - L       M - Ö

Memoarer - Biografier - Monografier finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order