LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Memoarer - Biografier - Monografier A - L

A - L       M - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Memoarer - Biografier - Monografier finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

A

Beställn. nr  

Pris kr

 9.060 AGA 40 år 1904-1944. Ansvarig utgivare R. von Heidenstam. Organ för gasaccumulator nr: 59 1944. Fotoill. Häftad.

120

 8.144 AGA 50 år 1904-1954. En minnesskrift utgiven av Svenska AB Gasaccumulator. Fotoill. Inbunden.

140

 3.821 Ett världsföretag växer fram Alfa-Laval 100 år 1883-1983. Del I Torsten Gårdlund: Förhistoria och uppbyggnad. Del II Martin Fritz: Konsolidering och expansion. illustrerad. 1983, 2 st klotband i kassett, 352+600 sidor, nyskick

220

 8.455 Sven Almqvist. Almqvist & Wiksell. Ett boktryckeriföretags historia. Perioden 1839-1910. Fotoill. Förlag: Awe/Gebers 1979. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.828 En bok om Alstermo. Fotoill. Utgiven av Alstermo Bruks Aktiebolag 1945. Häftad.

80

 2.028 E. R. Gummerus. En bilderbok om Dan Andersson. 1975, 2:a upplagan. inb. med skyddsomalg. fotoillustrationer. Dan Andersson-Sällskapets Skrifter 5.

80

 2.032 Seved Apelqvist. Kanske med andra ögon. 1951. inb. tillskrift av förf.

80

 2.033 Carl-Axel Olsson. J. Sigfrid Edström (ASEA). inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870. fotoillustrationer. 1970. inb.

40

 8.620 Carol Shields. Jane Austen. Porträtt. Förlag: Bonniers 2002. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 8.361 Thomas G. Aylesworth. Broadway to Hollywood. Musicals from stage to screen. Fotoill. Förlag: Bison Books 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

190

B

Beställn. nr  

Pris kr

 2.036 Lauren Bacall. Jag själv. fotoillustrationer. 1979. inb. med skyddsomslag. Namnteckning.

120

 2.039 Vicki Baum. Allt var annorlunda. Minnen. fotoillustrationer. 1963. inb. namnteckning. titelfältet på ryggen nött.

80

 2.040 Theodor von Frimmel. Ludwig van Beethoven. Berühmte Musiker Lebens- und Charakterbilder, XIII. illustrationer. Berlin 1903. inb. nött.

120

 2.041 Göran Hassler. Bellman. Illustrationer av Peter Dahl. En antologi med notskrift och musikarrangemang av Ulf Bagge. Litteratur Främjandet. 1989. inb.

60

 2.044 Laurence Leamer. As Time Goes By. Den sanna bilden av Ingrid Bergman. Fotoill. Förlag: Forum 1986. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

80

 2.043 Ingrid Bergman och Alan Burgess. Mitt liv. fotoillustrationer. Förlag: Norstedts 1981 andra upplagan. Förlagsband.

80

 2.046 Folke Bernadotte. Människor jag mött. med illustrationer av Mark Sylwan. 1947. häftad.

80

 10.648 Jan Bernadotte. Jan Bernadotte. Memoarer. I samarbete med Christer Lagergren. Företal av Lars Orup. Fotoill. Förlag: Lomc 2006. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

Såld

 2.047 Kerstin Bernadotte. Ett så´nt liv! Fotoill. Förlag: Bonniers 1975. Förlagsband.

80

 2.049 Lennart Bernadotte. "Käre prins, godnatt!" fotoillustrationer. 1977. inbunden.

80

 2.051 Marianne Bernadotte. Glimtar och scener. fotoillustrationer. 1986. inb. med skyddsomslag. Namnteckning.

80

 2.054 Claude Berri. Den gamle och pojken. fotoillustrationer. 1971. inb. med skyddsomslag.

60

 2.055 Bo Beskow. Krokodilens middag. 1969. inb. med skyddsomslag.

80

 9.101 Erland Boethius. Målarettan 100 år. Fotoill. 1984. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 5.571 Sven Broman. Det handlar om kärlek och sensationer. Från Kramforsbruden till Greta Garbo. Minnen från ett liv i tidningsvärlden. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1993. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 6.283 Gunnar Brusewitz. Den otåliga pennan. Bildligt talat. Illustrerad av författaren. Förlag: Wahlström & Widstrand 1996. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 6.284 Gunnar Brusewitz. Vågens barn. Bildminnen och minnesbilder. Illustrerad av författaren. Förlag: Wahlström & Widstrand 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

160

 10.068 Elsa Björkman-Goldschmidt. Elsa Brändström. En biografi. Fotoill. Förlag: Norstedts 1969. Förlagsband.

Såld

 9.088 Bukowskis. Ett Konsthandelshus i Stockholm 1870-1945. Karl Asplund. Fotoill. Förlag: Norstedts 1945. Häftad. Exlibris. Dedikation av författaren. Något blekt pärm.

380

 8.586 Ett ofullbordat porträtt av Fredrik Böök. Under stjärnorna. Förord av Nathan Shachar. Förlag: Atlantis 1998. Förlagsband med skyddsomslag.

80

C

Beställn. nr  

Pris kr

 10.827 CAP. 1895-1945 50 år. Halvsekelskrift. Fotoill. Linné band med främre omslag inbunden.

120

 8.122 Johnny Cash. Sanningen om mitt liv. Förlag: Harriers 1976. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 9.091 With Love. The autobiography of Maurice Chevalier. Fotoill. Utgiven av Cassel - London 1960. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

260

 4.634 August Bondeson. Skollärare John Chronschoughs memoarer från uppväxttiden och seminarieåren. 1905, 2:a upplagan, nött halvklotband, exlibris.

80

 8.253 Winston S. Churchill. Tankar och äventyr. ill. Förlag: Norstedts 1953 fjärde upplagan. Förlagsband med främre skyddsomslag inbunden.

80

D

Beställn. nr  

Pris kr

 9.090 Ingemar Lindahl. Visit hos excentrisk herre. En bok om Nils Dardel. Förlag: Bonniers 1980. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 8.139 Carl-Ewald Holmqvist. Vi på DN. En bildkrönika 1864-1964. Fotoill. Förlag: Bonniers 1964. Häftad.

120

E

Beställn. nr  

Pris kr

 3.637 L M Ericsson 100 år. 3 band. Band I: Artur Attman, Jan Kuuse och Ulf Olsson. Pionjärtid, kamp om koncessioner, kris 1876-1932. Band II: Artur Attman och Ulf Olsson. Räddning, Återuppbyggnad, Världsföretag 1932-1976. Band III: Christian Jacobæus. Teletekniskt skapande 1876-1976 3 illustrerade klotband med skyddsomslag.

360

 3.638 Hemming Johansson. Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. I. Från 1876 till 1918. Skildringar ur bolagets historia. illustrerad. 1953, ryggklotband med skyddsomslag.

180

 9.388 John Meurling - Richard Jeans. Ericssonkrönikan. 125 år av telekommunikation. Fotoill. Förlag: Informationsförlaget 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

260

F

Beställn. nr  

Pris kr

 8.356 The Films of Errol Flynn. Tony Thomas - Rudy Behlmer - Clifford McCarty. Foreword by Greer Garson. Fotoill. Förlag: The Citadel Press 1969. Engelsk text. Förlagsband.

340

 8.587 Ingmar Lundkvist. Kulturprosten. Torsten Fogelqvist som DN-publicist och folkbildare. Fotoill. Förlag: Carlssons 2005. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 8.166 C.S. Forester. Kadett Hornblower. Förlag: Bonniers 1950 fjärde-åttonde tusendet. Förlagsband.

140

 8.986 Fejan Forsslund. En minnesskrift utgiven av Brunnsvikarnes förbund 1949. Redaktör: Jöran Forsslund. Fotoill. Häftad.

160

 8.998 Tidningen Fäderneslandet och dess Redaktion. "Fäderneslandets" afslöjade hemligheter. Tryckt i Södertelge 1871. Inbunden. Exlibris. Anteckningar.

 240

G

Beställn. nr  

Pris kr

 5.443 Nicolai Gedda. Gåvan är inte gratis. Berättar sitt liv för Aino Sellermark. Fotoill. Förlag: Bonniers 1977. Namnteckning. Förlagsband.

80

 4.639 Stig Ahlgren. Den okände Karl Gerhard. Fotoill. Förlag: Bonniers 1966. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 4.640 Karl Ragnar Gierow. Bibliografi 1921 - 1977. Upprättad av Rolf Arvidsson. Utgiven av Svenska Akademien. 1978, förlagsband.

120

 9.089 KW Gullers. Bildminnen. 50 år med kameran. Fotoill. Förlag: Bonniers 1984. Förlagsband. Namnteckning.

120

H

Beställn. nr  

Pris kr

 8.990 Handeln flyttar inomhus. En bok inomhus köpcentrum i Stockholms förorter. Fotoill. Utgiven av JM 1993. Förlagsband med skyddsomslag.

60

 3.639 Alfr. L. Hedin. Svante Hedin. Minnen från hans enskilda och offentliga lif med tre porträtt. 1898. halvklotband med främre omslag medbundet.

80

 3.640 Erik von Heland. Ett kvarts sekel 1894-1919. ill. 1968, häftad, namnteckning, obetydlig skada på omslaget.

40

 8.140 Birgit Gejvall. Med Herzogs under 100 år. Teckningar av Bertil Kumlien. Förlag: Esselte 1962. Häftad.

80

 3.845 Axel Hirsch. Minnen som dröjt kvar. Förlag: Hökerbergs 1953. Förlagsband med främre omslag inbunden.

Såld

 7.327 Konrad Heiden. Der Fuhrer. Hitlers väg till makten. Förlag: Tidens 1944. Förlagsband med främre omslag inbunden. Namnteckning.

Såld

 2.463 C. G. Hjelm. Sådant är livet. 1966. inb. med nött skyddsomslag.

60

 8.833 Hufvudstaden 75 år. 1915-1990. Fotoill. Förlagsband.

140

 8.877 Uppfinnarna från Nyköping. Historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes. Fotoill. Förlag: Winbergs 2008. Förlagsband.

260

 9.095 Asta Bolin. Den tusende natten. Om konstnären Einar Hylanders liv och arbete. Fotoill. Förlag: Prisma 2000. Förlagsband med skyddsomslag.

120

I

Beställn. nr  

Pris kr

  8.832 Investor. 1916-1991. Fotoill. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 10.686 Torkel Ivarsson. Såsom en brinnande eld. Fotoill. Utgiven av Borås tidning 2003. Förlagsband.

Såld

J

Beställn. nr  

Pris kr

 2.453 Gösta Gustaf-Janson. Att vända åter. Memoarer 1902-1921. Fotoill. Förlag: Bonniers 1981. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

120

 4.851 Sven Jerring. På min våglängd. Fotoill. Förlag: Wahlström 1944 andra upplagan. Häftad. Något nött rygg.

90

 4.642 Torsten Althin. C. E. Johansson 1864 - 1943 Måttens Mästare. Illustrerad, 1947, Nordisk Rotogravyr, inbunden.

160

K

Beställn. nr  

Pris kr

 8.621 Jonathan Kaplan. När livet kallar. Kirurg i katastrofområden. Förlag: Wahlströms 2003. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 8.933 Alice Trolle. Personliga minnen av Ellen Key. Fotoillustrationer av Goodwin 1927. Häftad. Något nött omslag.

240

 8.252 Sten von Euler-Chelpin. Släkten Kjersén. Genealogiska föreningens släktböcker 13. 1972. Häftad.

50

L

Beställn. nr  

Pris kr

 6.030 Pekka Langer. Fars lila olle. Ett präktigt illustrerat memoarverk. Förlag: Bonniers 1957 Orginal upplaga. Häftad.

120

 6.545 Bilder ur Lanthandelns historia. Sammanställda av J. Ejdestam - Nathan Hedin - Erik Nygren. Utgivna av Aktiebolaget Hakon Swenson till dess 25-årsjubileum. Fotoill. Förlag: Ica 1965 Andra upplagan. Förlagsband.

90

 8.938 Elin Wägner. Hans Larsson. Tal vid inträdet i Svenska akademin den 20 december 1944. Förlag: Bonniers 1944. Häftad.

60

 4.645 Under order. Kommendör Karl Larssons minnen II. Andra samlingen 1912-1928. illustrerad, 1947, klotband.

80

 8.454 T. E. Lawrence. Slagen till slant. En dagbok från RAF-depån mellan augusti och december 1922 jämnte senare anteckningar av 352087 A/c ROSS. Förlag: Bonniers 1955 tredje-fjärde tusendet. Inbunden med främre och bakre omslag.

120

 8.378 Hans Lindblad. Jag var för snäll. Fotoill. Förlag: T. Fischer 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 3.740 Sven A. Hansson. Birger och Fredrik Ljungström - uppfinnare. Svenska Turbin Aktiebolaget Ljungström. ill. 1955, halvklotband.

140

 2.490 Prins Leopold av Loewenstein. Älska har sin tid, dö har sin. 1972. inb. med skyddsomslag. namnteckning.

60

 8.145 LKAB. En introduktion. Fotoill. 1968. Häftad.

120

 7.684 Martin Luther King Jr. Vägen heter icke-våld. Fotoill. Förlag: Gummessons 1964 tredje upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 9.111 Helmer Lång. De litterära Nobelprisen 1901-1983. Teckningar: B.O Wennerberg. Förlag: Bra Böcker 1984. Förlagsband.

60

A - L       M - Ö

Memoarer - Biografier - Monografier finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order