LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Nautica - Sjöfart

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

 

Beställn. nr  

Pris kr

 8.420

Göran Adolfsson. Ölandsposten. Till lands, till sjöss och i luften. Fotoill. Förlag: Frank Stenvalls 1981. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 10.579

Christian Ahlström. Sjunkna skepp. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1979. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 5.109

Dag Almén. Ångaren Bohuslän. En historik om fartyget och Sällskapet ångbåten. Fotoill. Förlag: Zindermans 1985. Förlagsband.

 90

 8.783

Åke Améen. Om skärgårdsnavigering. ill. Förlag: Rabén & Sjögren 1973. Förlagsband.

80

 7.840

Neil Dick. Fritidsbåtens Instrumentering. Allt om vindinstrument, motorinstrument, kompasser, fartmätare, loggar, ekolod, radar, Decca, navigeringssystem, radiopejling, kommunikationsradio m m. ill. Förlag: Spektra 1976. Förlagsband.

80

 8.785

Jonathan Eastland. Camera at Sea. Fotoill. Utgiven av Ajax Publishing 1975 engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag.

180

10.624

Albert Eskeröd. Båtar. Från ekstock till trålare. Fotoill. Förlag: LTs 1970. Förlagsband med skyddsomslag.

340

10.612

Albert Eskeröd. Det seglade en roslagsjakt. Sofia av Länna. Fotoill. Förlag: Askild & Kärnekull 1972. Förlagsband.

120

10.340

Staffan Fischerström. Isbrytare. Med statens isbrytare under 80 år. Fotoill. Förlag: Marinlitteratur 1997. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 4.818

Anders Franzén. Vasa. Regalskeppet i ord och bild, ill, förlag: Norstedts 1961, förlagsband

 Såld

 7.238

Per Edvin Fälting. I vått och torrt. Fotoill. Förlag: Hökerbergs 1990. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 4.817

Claus Gomer. Navigering av fritidsbåtar. ill, förlag: Prisma 1971, förlagsband

 50

 10.547

Catharina Grünbaum. Från sluss till sluss på franska kanaler. Foto: Tommy Grünbaum. Förlag: Prisma 2009. Förlagsband med skyddsomslag. 240

10.601

Bror Halláng (1985) - Bo Nyman (1996). Vasaorden. En historik om den svenska kungliga slupen - en riksklenod. Fotoill. Förlag: C B Marinlitteratur 1996 andra upplagan. Svensk och Engelsk text. Förlagsband med skyddsomslag. 120

 9.738

red: Gustaf Halldin. Från Hajen 1904 till Hajen 1954. Minnesskrift till ubåtsvapnets femtioårsjubileum. Utgiven i anledning av ubåten Hajens sjösättning den 11 december 1954 vid Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö. Fotoill + kartor. Förlagsband. Såld

10.332

Gustaf von Hofsten - Jan Waernberg. Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Fartygsskisser av Curt S. Ohlsson. Fotoill. Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2003. Förlagsband. Såld

 7.843

Bernard Hogben. Finna kursen. Våra hjälpmedel vid navigation. ill. Förlag: Rabén & Sjögren 1966. Förlagsband. Namnteckning. 120

 3.163

Erik Hägg. Handbok uti Praktisk Navigation. illustrerad, 1908, 2:a omarbetade upplagan, dekorerat klotband, 112 sidor 120

8.940

Fredrik Höwing - Fredrik Johansson - Thomas Polesie. Kvalitet som strategi. Ett rederi växer fram. Fotoill. Förlag: Liber 1995. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 2.582

Christer Jansson. Med ångbåt från Helsingborg. Passagerarfarten under 1800-talet. Fotoill. Förlag: Frank Stenvalls 1982. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 7.845

red: Mogens Jensen. Vart ska vi segla? 9 långfärder med segel- och motorbåt. Fotoill. Förlag: Rabén & Sjögren 1983. Förlagsband.

Såld

 4.835

red: Björn Axel Johansson. Regalskeppet Kronan. ill. Förlag: Bra Böcker 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

 150

 7.842

red: Staffan Kjellmor - Bengt Nordström. Ångfartyget Blidösund. En särling i skärgårdstrafiken. Fotoill. Utgiven av Roslagens Skeppslagsvänner 1981. Häftad.

140

 9.149

Lars-Åke Kvarning. Fyrskeppet Finngrundet. Fotoill. 1971. Häftad. Exlibris.

80

 2.581

Ilo Käbin. Till lands och till sjöss. En studie över estländska läkare-upptäcktsresande. Illustrerad, 1974, häftad

120

10.457

Hans Laidwa. Ett liv på Östersjön. Som båtflykting och färjeredare. Fotoill. Förlag: Sellin 2003. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 8.784

Björn Landström. Seglande skepp. Från papyrusbåtar till fullriggare i ord och bilder. 340 illustrationer 54 i färg. Förlag: Forum 1969. Förlagsband.

60

 9.741

Björn Landström. Skeppet. En översikt av skeppets historia från den primitiva flotten till den atomdrivna ubåten med rekonstruktioner i ord och bilder. Fotoill. Förlag: Forum 1961. Förlagsband.

160

 9.983

Yngve Malmquist. De seglade på Vättern. Skutor, skeppare, sjömän och skeppsbyggare. Fotoill. Utgiven av Jönköpings Läns Museum 1986. Förlagsband.

Såld

8.786

Nautiskt bildlexikon. Förlag: Wahlström & Widstrand 1984 reviderad upplaga. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 4.899

Nordstjernan inifrån 1890-1990. Sören Larsson - Jaak Saving. Fotoill. Förlag: Norstedts 1990. Förlagsband.

Såld

 8.787

Nöjesbåtar. Segel och motor. Bårbygge-Underhåll-Båttyper-Navigation-Väder-Tävling. ill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1977. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 4.815

John D.A Oakeley. Segla-Vinn, Båten besättningen, kappseglingen, förlag:Norstedts 1972. förlagsband, något nött

 50

 6.216

Bengt Ohrelius. Från regalskepp till sjörobot. Svensk marinmateriel under 350 år. Fotoill. Utgiven av Försvarets Materielverk 1984. Förlagsband.

 80

 8.416

Fredrik och Lennart Oldsjö. Mälarbåtarna. En krönika i ord och bild om Mälaren och dess vita ångare. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1967. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 7.077

Carl-Gunnar Olsson. Svensk kustsjöfart 1840-1940. Passagerar och lastångfartyg i annonserad linjefart under 100 år. Fartyg, rederier och linjer. Fotoill. Utgiven av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum 1996. 4.000 exemplar. Förlagsband.

Såld

 8.421

CeGe Olsson - Gert Ekström. Alla våra Ångslupar. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1994. Förlagsband.

Såld

 4.816

Sten Ramberg. Skärgårds navigation. ill, förlag: Böcker 1981, förlagsband

 Såld

 9.573

Ture Rinman. The Swedish Lloyd 1869-1969. Fotoill. Engelsk text. Häftad.

Såld

 7.841

Hal Roth. Efter 50000 sjömil. Denna handbok är fylld av teknisk information, insamlad och utprovad under långa seglatser på sammanlagt över 50000 sjömil. ill. Förlag: Spektra 1978. Förlagsband.

Såld

 2.538

Johannes Rudbeck. Svenska Postverkets Fartyg och Sjöpostförbindelser under tre hundra år. ill. Förlag: Kungl Generalpoststyrelsen 1933. Tryckt i 800 ex. Namnstämpel och förstrykningar. Häftad.

 420

 8.418

Lennart Rydberg. Mariefred och Mälarbåtarna. 150 års trafik med 30 ångfartyg på Mälaren. Fotoill. Förlag: Allt om Hobby 1978. Förlagsband.

120

 3.184

Lennart Rydberg. Mälarångaren. Ångbåtstrafiken Stockholm-Enhörna-Mariefred under 170 år. Fotoill. Förlag: Stockholmia 1999. Illustrerad förlagsband.

 240

 7.847

Yngve Rydholm. Ord ombord. En svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista över båtsportens termer och uttryck. Över 2000 uppslagsord. Förlag: Forum 1965. Häftad med skyddsomslag.

Såld

 7.848

red: Tom Selander. Stora Båtboken. Ett verk om fritid till sjöss. Fotoill. Förlag: Rabén & Sjögren 1966. Förlagsband.

Såld

 6.848

Peter Skanse. Segla för Tjörn. Maritimt nr 3. Fotoill. Förlag: Båtdokumentationsgruppen 1987. Förlagsband.

Såld

  8.851

Alexej Smirnov. Svensk historia under vattnet. Vrak i Östersjön berättar. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 2004. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 2.575

Gunnar Stengård m.fl. Med båt till Visby under ett sekel. Fotoill. Utgiven av Rederiaktiebolag Gotland 1965. Förlagsband.

Såld

 7.846

Svenska Kryssarklubben årsregister 1950. Medlemsmatrikel. Häftad.

60

 2.602

Rune Synnelius och Alf Lindahl. Vasavarvet. En berättelse om Vasas bärgning och tillblivelsen av ett provisoriskt museum för skeppet. ill, Förlag: SVR . förlagsband med skyddsomslag

 80

 8.957

Ragnar Thorén. Svenska arktiska expeditioner under 1800-talet. ill. Utgiven av Marinlitteraturföreningen nr 66 1978. Förlagsband.

Såld

7.344

Björn Tygård. Historia och Historier om några skärgårdsbåtar. Teckningar av Gunnar Sillén. Utgiven av Stiftelsen skärgårdsbåten nr: 1. Häftad.

Såld

5.844

Björn Werner. Fyrskepp i Sverige. Historien om fyrskeppsepoken 1831-1972. Fotoill. Förlag: Marinlitteratur 1999. Förlagsband.

180

 9.032

Vårby Brygga. En historik om Vårby ångbåtsbrygga och vårbysjöfarten genom tiderna. Ångbåtslinjen till Vårby och Fittja av Lennart Rydberg. Vid Styrman Kaléns skrivbord av Olle Magnusson. Fotoill. Utgiven av Vårby-Fittja hembygdsförening 2002.

60

 9.030

Ångfartyget Mariefred. Nittio år på Mälaren 1903-1993. Fotoill. Utgiven av Stiftelsen Skärgårdsbåten nr: 8. Häftad.

60

 10.202

red: M. Östberg - T. Sahlin. Örlogsflottan. I bild och ord. Fotoill. Förlag: Norstedts 1934. Häftad.

Såld

 

Kungl. Svenska Segel Sällskapet Årsbok

Longitude. Tidskrift från de sju haven

Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsskrift Rospiggen

Sjöhistorisk årsbok

Svenska Kryssarklubbens Årskrifter

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order