LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Svenska Dagbladets årsbok - ANNO

Svenska Dagbladets årsbok - ANNO finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

 

Svenska Dagbladets Årsbok

Ej prismärka 80 kr/st

Beställn nr  År. Innehåll

8.173

1926. Fjärde årgången. Fotoill. Inbunden.

11.009

1927. Femte årgången. Fotoill. Inbunden.

11.010

1928. Sjätte årgången. Fotoill. Inbunden.

8.174

1930. Åttonde årgången. Fotoill. Inbunden.

10.130

Generalregister till Svenska Dagbladets årsböcker I-IX. 1932. Inbunden.                                      60 kr

8.175

1945. Tjugotredje årgången. Fotoill. Inbunden.

8.176

1953. Trettioförsta årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                        Såld

8.177

1954. Trettioandra årgången. Fotoill. Inbunden.

8.178

1955. Trettiotredje årgången. Fotoill. Inbunden.

8.179

1956. Trettiofjärde årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                        Såld

8.180

1957. Trettiofemte årgången. Fotoill. Inbunden.

8.181

1958. Trettiosjätte årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                        Såld

8.182

1959. Trettiosjunde årgången. Fotoill. Inbunden.

8.183

1960. Trettioåttonde årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                     Såld

8.184

1961. Trettionionde årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                      Såld

8.185

1962. Fyrtionde årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                            Såld

8.186

1963. Fyrtioförsta årgången. Fotoill. Inbunden.                                                                                         Såld

ANNO Årsbok

Ej prismärka 80 kr/st

Beställn nr  År. Innehåll

8.187

ANNO 64. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.188

ANNO 66. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.189

ANNO 67. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.190

ANNO 68. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.191

ANNO 70. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.192

ANNO 72. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.193

ANNO 73. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.194

ANNO 74. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

8.195

ANNO 75. Årskalender. Fotoill. Inbunden.

11.023

ANNO 76. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

10.288

ANNO 77. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

11.024

ANNO 78. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

11.025

ANNO 79. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

8.196

ANNO 80. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

11.026

ANNO 81. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

11.027

ANNO 82. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.

11.028

ANNO 84. Årskalender. Fotoill. Inbunden med skyddsomslag.    Såld

10.289

ANNO 91. Årskalender. Fotoill. Aktuell brännpunkt - Mellanöstern. Inbunden med skyddsomslag.                       Såld

10.290

ANNO 92. Årskalender. Fotoill. Europa under omvandling. Inbunden med skyddsomslag.                                    Såld

10.291

ANNO 95. Årskalender. Fotoill. Ekonomi och moral. Inbunden.

10.292

ANNO 96. Årskalender. Fotoill. Folk och händelser. Inbunden.

 

 

Svenska Dagbladets årsbok - ANNO finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order