LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Topografi Blekinge

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

 

Beställn. nr  

Pris kr

 8.792 Blekingeboken 1975. Redaktör: Anne-Beate Jonsson. Fotoill. Utgiven av Blekinge Musei och Hembygdsförenings förlag 1975. Häftad.

 Såld

 10.503 Blekingeboken 1993. Redaktör: Åke Werdenfels. Fotoill. Utgiven av Blekinge Läns Hembygdsförbunds förlag 1993. Förlagsband.

80

 6.832 Tidtabell N:o 53 för bantågen å Östra Blekinge Järnväg fr.o.m. den 1 September 1926. Häftad 20 sidor.

 120

 6.525 red: Nils-Eric Frinnman. Blekinge i litteraturen. Blekingeförfattare från 1800-talet till 1950. ill. Förlag: Sober 1976. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

Såld

 3.317 Mårten Sjöbeck. Bleking. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. fotoill. och kartor. 1950. Häftad.

160

 1.004 Martinson Harry. Blekinge. Harry Martinson Sällskapet 1985. faksimileupplaga av Bonniers Julbok 1978. 48 sidor

Såld

 2 659 Sverige del IV. De Svenska Landskapen skildrade i ord av svenska författare och i bilder av Eigil Schwab. Dalarna av Harry Blomberg, Värmland av Jalmar Furuskog, Västergötland av Axel Romdahl och Blekinge av Severin Schiöler. 1939. färgplanscher, rött halvfranskt band med övre guldsnitt

300

 1.003 Löfwall-Malmström Elisabeth. Barndomsminnen från Hjortsberga prästgård, åren jag minns 1907-1912. Särtryck ur Blekingeboken. 28 sidor. tillskrift av författaren

 40

 2.100 Blekingeboken 1956. bl.a. Tore Nobling: Flakaskär, anteckningar från en avfolkad ö i östra skärgården, Axel Hammelin: Stenkretsarna på Ödeslätt i Listerby och Ove Moberg: Från folkrörelsernas genombrott i Blekinge. häftad

Såld

 2.101 Blekingeboken 1957. bl.a. Sture Fjellander: Kapelltomter i det medeltida Sölvesborg, Nils J. Nilsson: Blekingsk fiskarkultur och Axel Hammelin: "Klingande stenen" i Humlamåla - en offersten. häftad

Såld

 2.977 R. Odencrants. Två Dörrvaktare. Särtryck ur Blekingeboken 1946. ill, häftad, 6 sidor

40

 2.970 Jan Dahl. Blekinge en landskapsguide. Utgiven i samarbete med STF. ill. 1971, häftad

30

 2.975 Hans Gillberg. Blekingeleden. En vandringsled genom Blekinges natur. Illustrerad av författaren. häftad

Såld

 2.976 Blekinge Kyrkliga Hembygdskalender. Årsbok 1966, ill. inbunden

Såld

 3.149 Erik Liljeroth, Sven-Öjvind Swahn, Harry Martinson. Ett bildverk om Blekinge. Allhems förlag. 1952. illustrationer i färg och svartvitt. blått halvfranskt band med övre guldsnitt. nött rygg

Såld

 3.482 En bok om Blekinge. Minnesskrift i anledning av landshövding Sen Hagströmers ämbetstid 1924-1942. ilusterad, 1942. blått halvfranskt band med övre guldsnitt, tillskrift, 752 sidor

Såld

 10.569 Karlshamn Asarum. Ett bidrag till hembygdens kännedom av Ragnar Jonsson mm. Fotoill. 1923. Häftad.

160

 2.145 Bengt Bengtsson. Skottbergska gården i Karlshamn. En köpmansgård från 1700-talet. Nordiska Museets Handlingar: 24. ill. 1946, häftad

340

 4.984 Karlskrona. red: Edvard Jönsson och Jan-Öjvind Swahn. ill. Förlag: Allhems 1964. Förlagsband med skyddsomslag. namnteckning.

Såld

 2.102 Karlskrona Östersjöns mötesplats. 1991. färgillustrationer. kartongband

Såld

 9.068 Oskar Kronsjö. Jämshögs Församling fordom och nu. Femte delen. Fotoill. 1946. Häftad.

140

 9.069 Oskar Kronsjö. Jämshögs Församling fordom och nu. Sjätte delen. Fotoill. 1949. Häftad.

140

 9.693 En stadsvandring med Erik Langemark. Text av Kelly Lindblom. Illustrerad med teckningar. Utgiven av Föreningen Gamla Carlscrona årsbok 1995. Förlagsband.

240

 10.293 Sigfrid Leander. Utsikt över Karlskrona del 1. Studier över stadsmiljö och bebyggelse. Fotoill. Föreningen Gamla Karlskrona Årsbok 1970. Häftad. Dedikation av författaren.

120

 10.294 Sigfrid Leander. Utsikt över Karlskrona del 2. Kring kvarteret Bonde och Södööska huset. Fotoill. Föreningen Gamla Karlskrona Årsbok 1971. Häftad. Dedikation av författaren.

120

 8.793 Gunnar Lindström. Karlshamns silhuetter. Stadsbilder från fordon. Fotoill. 1963. Häftad.

Såld

 8.794 Ingemar Lönnbom. Blekinge. Fotoill. Förlag: Bilda 2005. Förlagsband.

Såld

 2.972 Axel Ingemansson. Minnen kring Stålagården. I samråd med Mörrums hembygds- och fornminnesförening. ill. 1974. häftad

40

 9.758 Carl-Axel Malmberg. Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling 1680-1980. En marinförsamlings historia. Fotoill. 1980. Inbunden.

120

 2.971 Sölvesborgs Slott. Historiska uppgifter och egna meningar om det medeltida "Fästet i Lister". 1935, häftad, 15 sidor

Såld

 4.367 Sigfrid Leander. En bok om Blekinge. Minnesskrift i anledning av Landshövding Sven Hagströmers ämbetstid 1924-1942. illustrerad 1942, häftad, 752 sidor, tillskrift

240

 6.578 Margit och Rolf Lundqvist. I Blekingebygder. ill. Förlag: Spektra 1985. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 3.407 K. Nilsson. Muntra Vardagshistorier från Sydöstra Bleking. faksimiltryck 1985, häftad

Såld

 3.408 K. Nilsson. Gamla Abeteket eller Marje-Halte-Svens resefter för skavank som ingen doktare ä' kar' te o' bota. faksimiltryck 1983, häftad

Såld

 10.523 Olofströms Idrottshistoria 1891-2001. Blekinge Läns Idrottshistoriska Sällskaps årsbok 2002. Fotoill. Inbunden.

180

 6.544 Per Rostin. Flottans musikkår. Föreningen gamla Carlscrona årsbok 1994. Fotoill. 1994. Förlagsband. Namnteckning.

80

 10.701 Margareta Runström - Jan Jönsson. Ettebro skolrote. Bygden som blev vår. Fotoill. 2001. Häftad.

240

 3.896 Minnen från gamla blekingska prästhem. Samlade och utgivna av Gunnar Herrlin. ill, 1927, häftad, 152 sidor, nött, namnteckning

Såld

 3.897 Sigfrid Leander. Några museiproblem. Särtryck ur Blekinge Hembygdsförbunds årsbok häftad 12 sidor, tillskrift från författaren

40

 6.562 red: Bo Swahn. Karlskrona. Ett världsarv. Marinmusei årsbok 1999. Förlagsband.

 120

 5.766 Bo Swahn. Kungshuset i Karlskrona. ill. Utgiven av Riksbyggen 1992. Inbunden. Namnteckning.

 60

 8.576 Bo Swahn. Örlogsvarvet i Karlskrona. Illustrerad av Sven-Olof Bergström. Förlag: HB Skrivstugan 1994. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 6.831 Hans Svanstein. Det var då. Spårvagnen fanns i Karlskrona. Fotoill. Förlag: Vekerum 1989. Häftad.

 Såld

 4.154 STF:s årsskrift 1925. Blekinge, förlagets gulddekorerade blågröna klotband med främre omslag medbundet

Såld

 4.573 STF:s årsskrift 1925. Blekinge, Häftad

 40

 4.510 STFs årsskrift 1971. Blekinge . illusterad. redaktör: Olof Thaning, förlagsband

 60

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order