LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Topografi Dalarna

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Beställn. nr  

Pris kr

 6.116 N. Göran Algård. Dalarna-Sveriges hjärta. Fotoill. Förlag: Gerhards 1987. Förlagsband med skyddsomslag.

 120

 6.632 red: Hans Bauer. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1997. Dalarna. Fotoill. Utgiven av STF 1997. Förlagsband.

 80

 5.508 Borlänge. Studie av ett brukssamhälle. Mats Hellspong. Fotoill. Utgiven av Dalarnas museum 1973. Häftad.

 60

 6.037 Johan-Olov Johansson. Brofors. Järnarbetarfackföreningen. En skildring från arbetarrörelsens genombrottsår. Förlag: Folket i bild 1946. Förlagsband.

 Såld

 3.721 Tidtabell No 35 för Frövi - Ludvika och Bånghammar - Kloten Jernvägar från och med den 15 november 1881. Inb. med kartongpärmar, 8 sidor

 300

 3.868 Taxa för trafiken å Södra Dalarnes Jernväg. 1880. häftad, 32 sidor

280

 3.869 Tidtabell N:o 6 för bantågen å Södra Dalarnes Jernväg från och med den 15 Maj 1883. inb. med kartongpärmar, 10 sidor

Såld

 4.445 Viktor Gustafson. Jaktminnen från Dalarnas finnskogar med förord av Gunnar Brusewitz. ill. med teckningar i färg av författaren. Nordiska Museet 1984, förlagsband

160

 4.959 Roland Andersson. Byar och fäbodar i Rättviks kommun. Kulturhistorisk miljöanalys. ill. 1987. häftad

 Såld

 2.176 Torgny Lindgren. Anteckningar om myntgravörer i Avesta. Särtryck av Nordisk Numismatisk Årskrift 1944. häftad, 8 sidor Såld
 2.177 Gerda Boethius m.fl. Bonäsgården. Utarbetad med anledning av Anders Diös 70-årsdag den 21 februari 1961. Illustrationer i färg och svart-vitt. 1961. häftad. tejprester på försättsbladet 60
 2.178 Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Från fyra kulturdagar i Bonäs bygdegård den 26-29 juni 1967. Illustrerad. häftad 40
 3.182 Stig Björklund. Från Bonäs Bygdegård 1973. Från kulturdagarna den 25-27 juni 1973 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. ill. 1974, häftad

Såld

 2.179 Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Bonäs bygdegård. Tillkomst och användning. Gäster och händelser åren 1965-1976. Färgillustrationer. 1977. häftad. tillskrift av Anders Diös. 60
 5.478 Hugh Brandon-Cox. Hovran -Svensk fågelsjö. Fotoill. Förlag: Tidens 1968. Förlagsband med skyddsomslag.

 80

 2.181 Alf Ahlberg. Brunnsviks Folkhögskolas historia. del I och II. Illustrerad. 1952 och 1956. häftade. 2 volymer Såld
 9.133 Falun. Kopparstaden. Fotoill. Svensk-Engelsk-Tysk och Fransk text. Förlag: Falu Nya Boktryckeri AB 1966. Förlagsband. Såld
 3.790 Carl Larsson i By. En Dalasockens historia. Kulturhistorisk beskrivning av By i Folkare härad II. Folkets arbetsliv, tro och sed. ill. 1939, häftad, något nött

Såld

 10.695 Nalle Elfqvist. Bort i Rönns. Där nöktesfar, Nilses Per och spännar fasmor vaggades. Fotoill. Förlag: LTs 1981. Förlagsband.

140

 10.709 Nalle Elfqvist. Gruveliga, ljuveliga Falun. Miljö och människor under 80 år betraktade genom ett kameraöga. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1978. Förlagsband.

Såld

 2.659 Sverige del IV. De Svenska Landskapen skildrade i ord av svenska författare och i bilder av Eigil Schwab. Dalarna av Harry Blomberg, Värmland av Jalmar Furuskog, Västergötland av Axel Romdahl och Blekinge av Severin Schiöler. 1939. färgplanscher, rött halvfranskt band med övre guldsnitt

300

 10.015 Hans Dahlqvist. Borlänge. Stad i förvandling. Fotoill. Förlag: H & D Produktion 1994. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

Såld

 2.980 Olle Wingborg. Litteratur om Dalarna. Del 5, omfattande litteraturen 1981-1990. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds sktifter 32. 1993, blått klotband

Såld

 2.919 Ulf G. Eriksson. Dalarna. ill. 1983, Brevskolan, inb.

Såld

 2.949 Vägvisare till naturen i Dalarna. Utgiven av länsstyrelsen i Kopparbergs län, med karta. ill, 1978, häftad

40

 2.228 Linnés Dalaresa. Jämte utlandsresan och bergslagsresan. Med utförliga kommentar. ill. Förlag: Gebers 1953. Inbunden med främre omslag.

260

 3.231 Georg Bohm. Dalarna en landskapsguide. I samarbete med STF. ill, 1970, häftad

Såld

 3.545 Gustaf Näsström. Mitt Dalarna. ill. 1972, klotband med skyddsomslag, förlagsstämpel

80

 3.548 STF:s resehandbok Dalarna. illustrationer och kartor. Översiktskartan saknas. 1934, 6:e upplagan, rött klotband, namnteckning

Såld

 3.549 STF:s resehandbok XII Dalarna. illustrationer och kartor. 1908, andra upplagan, rött klotband.

80

 4.155 STF:s årsskrift 1926. Dalarna, förlagets gulddekorerade blågröna klotband med främre omslag medbundet

100

 4.574 STF:s årsskrift 1926. Dalarna, förlagets gröna band.

80

 3.483 Dalarnas vapenbok sammanställd av Svante Svärdström till Kopparberg Läns Sparbanks hundraårsminne nittonhundrafemtioett. illustrerad i färg och svartvitt. 1951, häftad, 148 sidor

Såld

 3.547 Red. Tage Nilsson och Ingemar Tunander. I Dalarna. Prosa och poesi.. vinjetter av Einar Norelius. 1952, ryggklotband

Såld

 3.786 Gerda Boëthius. Dalarna. Skildringar av natur, folk och kultur. ill. i färg och svartvitt, 1929, häftad, något nött omslag

Såld

 3.546 Red. Birgitta Dandanell och Göran Rosander. Dalaskogen. fotoill. 1977, häftad

Såld

 3.233 Sigås Eric Andersson. Anteckningar om Dalkarlarnes Frihetssträfvanden under Sextonde och Sjuttonde århundradena jemte hvarjehanda intressanta underrättelser ur gamla arkivhandlingar.. 1896, häftad, 56 sidor, ouppskuren, fläckad

140

 2.183 Dalälven - Industrifloden. text: Sven Rydberg, foto: Hans Malmberg. 1957. halvfranskt bnd med övre guldsnitt. 160
 2.591 Björn Dybeck. Falun i gamla vykort. Vykortsillustrationer. Förlag: Europeiskt Bibliotek 1999. Förlagsband. Såld
 2.186 Ernst Lyberg. Borns Hyttegård samt styckegjutarna i Falun. Ur gamla papper om Falun och Dalarna II. 1944. häftad, ouppskuren. något nött omslag 240
 2.187 Axel Östberg. Konstförvanter och lärare vid Hälsingetorget. Illustrerad. 1961. häftad med något nött skyddsomslag. numrerad upplaga 50
 3.226 Falun - Falu kommun. ill, 1973, kartongband

60

 3.344 Brefkort från Finnmarken. Ingår i Dan Andersson Sällskapets Skrifter som årsbok 1989. ill. kartongband

Såld

 4.962 Fågelsjö -by i Orsa finnmark. red: Börje Heggestad. ill. Utgiven av Fågelsjö hembygdsförening 1983. förlagsband med skyddsomslag.

 Såld

 10.513 Folkarebygden 1979. Femte årgången. Redaktör Gunnar Rahm. Fotoill. Utgiven av Avesta Kulturnämnd 1979. Häftad.

80

 2.188 Olle Björkman och Olof Johansson. Folkärna. En kortfattad orientering om dåtid och nutid. teckningar: Egil Pihlström. 1966. häftad Såld
 2.189 Olle Björkman och Olof Johansson. Folkärna. Orientering för främlingar. teckningar: Egil Pihlström. 1965. häftad  Såld
 2.190 Karl-Erik Forsslund. En minnesskrift utgiven av Brunnsvikarnas förbund. redaktör Jöran Forsslund. Illustrerad. 1942. häftad. nött Såld
 9.384 Ingalill Hellman och Stigbjörn Bergensten. Dalhalla. Ett musikaliskt mirakel. Foto: Martin Litens. Förlag: Gullers 2001. Förlagsband. Namnteckning.

180

 9.568 Jan Gabrielsson. Det sällsamma Dalarna. Uppslagsbok för tillresande. Fotoill. Förlag: Rabén & Sjögren 1980 andra omarbetade upplagan. Förlagsband.

Såld

 3.227 Erik Yvell redaktör. Bokboden -ett nummer om Gagnef i helg och söcken. ill. 1998, Nr 2-3, häftad

40

 10.535 Gamla Falukamrater. Årsskrifter. År: 1955, 1956, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968/69, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002. Fotoill. Utgiven av Föreningen Gamla Falukamrater. Häftade. 40:-/st
 8.963 Kultur- och Industrimässan i Borlänge 4-27 juli 1952. Huvudkatalog. ill. Häftad.

 140

 3.181 Kopparbergs län. Generalstabens Litografiska Anstalts Öfversiktskartor. 1915, fläckad klotpärm

140

 10.468 Korså bruk i ord och bild. Minnesbok. Fotoill + kartor. Utgiven av Föreningen Korsåvännerna 1977. Inbunden. 240
 2.196 Mapp med 12 st bruntonade Leksands bilder i format c:a 14x20 cm. 1920-talet 180
 2.199 Gunnar Harding. Luffaren Svart Hästen och det hemska rånmordet i Leksand. Illustrerad. Förlag: Wahlström & Widstrand 1977. Förlagsband med skyddsomslag. 60
 10.466 Carl von Linnés. Dalaresa. Förlag: Natur och kultur 1964 andra upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 4.980 Malm. Grängesbergskoncernen i bild. Fotoill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1953. Förlagsband.

160

 3.224 Mora i bild. fotoill i färg och svartvitt, kartongband

60

 10.789 Ernst Nathorst-Böös. Liten stad 1900. En bilderbok med fotografier av hovfotografen Thorvald Gehrman. Förlag: Beckmans 1968. Förlagsband. 120
 1.058 Orsa i gamla vykort av Mikael Stålberg och Monica Granlund. Förlag: Europeiskt Bibliotek. inbunden. 76 bild- sidor med förklarande text

 Såld

 7.037 red: Axel L. Romdahl - Sigurd Erixon - Cyrillus Johansson - Johan Lundberg. En bok om Rödfärg. Fotoill. Utgiven av Stora Kopparbergs AB 1932. Häftad.

140

 6.584 Rättvik. red: Gunnar Ekström - Georg Landberg - Anders Vikar. I:1-I:2 Socknen och kommunen. II Natur och näringar. III Folkligt kulturliv organisationer. IV Rättvik i dikt och konst. Fotoill. Utgiven av Rättviks socknen 1966, 1967, 1961, 1959, 1963. Klotband med skyddsomslag i 5 delar.

 Såld

 2.202 Johan Nordling. Siljan. En bok om Sveriges hjärta del I och II. inbunden i klotband med främre omslag, 2 volymer. 1908. Fritzes En-kroneböcker 120
 2.203 Johan Nordling. Siljan. En bok om Sveriges hjärta del I och II. inbunden i ett klotband. 1908. namnteckning. Såld
 10.014 Claes von Rettig. Arbetets röster Bergslagen. Om arbete, kamp och framtid i Horndal, ett bruk i Dalarna. 1986. Fotoill. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 3.544 Bo Rosén. Siljansbygden i närbild. Färdvägar och vandringsleder. ill. 1965, häftad med skyddsomslag

40

 2.205 Bo Rosén. Siljansbygden. Färdvägar och vandringsleder. 1982. häftad

30

 3.484 Axel Gjöres. Bruket vid Barken. Smedjebackens valsverk genom hundra år. illustrerad. 1956, ryggklotband 196 sidor, tillskrift av författaren

250

 3.551 Sool-öen 1979, En krönika. Sollerö Hembygdsförening. illustrerad, 1979, häftad, tillskrift

Såld

 3.552 Sool-Öen 1980, En krönika. Sollerö Hembygdsförening. illustrerad, 1980, häftad, tillskrift

Såld

 3.553 Sool-Öen 1981, En krönika. Sollerö Hembygdsförening. illustrerad, 1981, häftad, tillskrift

Såld

 2.112 Sten Lundwall. Stjärnsundsuren. Väggurtillverkningen vid ett 1700-talsbruk. Nordiska Museets Handlingar: 35. Illustrerad. 1949. häftad med skyddsomslag

400

 2.207 Stora Kopparberg. Fotoill. 1963. Inbunden. Namnstämpel.

80

 2.208 Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun. häfte med fotoillustrationer, tysk text, 1915. inbunden med knytband

160

 2.209 Text: Sven Rydberg. Bild: Peter Gullers. 1000 år vid Stora Kopparberget. 1979. inbunden. tillskrift

60

 2.210 En krönika om Stora Kopparberg från begynnelsen till våra dagar. 1975. inbunden, kassett

60

 3.144 Stora Kopparberg. engelsk text. fotoill i färg och svartvitt

Såld

 3.232 Sten Lindroth redaktör. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. En historisk översikt. ill, 1949, häftad, 44 sidor

Såld

 3.234 Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Från koppargruva till storindustri. ill, 1958, häftad, 40 sidor, utvikningskarta

Såld

 2.211 Text: Ulf Hård af Segerstad. Färgbilder: Karl-Erik Granath. Carl Larssongården. Konstnärshemmet i Sundborn. 1974. inbunden

Såld

 3.550 Särna - Idre 300 år. En hembygdsbok. illustrerad, 1945, häftad

160

 2.212 Stadsfullmäktigevalet i Säter den 19 December 1908. Af Arvid Ulrich. Borgmästare i Säter. Särtryck ur Säters Tidning. 8 sidor

Såld

 2.213 Stadsfullmäktigevalet i Säter den 28 maj 1909. Af Arvid Ulrich. Borgmästare i Säter. Särtryck ur Säters Tidning. 6 sidor

 30

 9.033 red: Svante Svärdström. Dala Gymnasist Förening 100 år. 1868-1968. Minnesskrift. Fotoill. Utgiven av Dala Gymnasistförening och Föreningen Gamla Falukamrater 1967. Häftad.

80

 6.256 red: Olof Thaning. STF årsskrift 1972 Dalarna. Förlagsband.

80

 2.220 Knut Eklund. Lovsång i tempel och natur. Utgiven av kyrkorådet i Stora Tuna församling.1968. Illustrerad. klotband. namnteckning. tillskrift av fotografen,

60

 10.316 red: Olle Veirulf. Dalarna. Ett vida berömt landskap. Fotoill. Förlag: AB Svensk Litteratur 1951. Förlagsband.

240

 2.221 Wåmhus kyrka, Minnesskrift med anledning av restaureringen 1953-1954. Illustrerad. 1957. inbunden. tillskrift av Anders Diös

 60

 2.222 Rune Lindström. En Rimkrönika om Frost Matts Mattssons Fabrik i Östnors by och Mora socken vid dess hundraårsjubileum den 12 juni 1965. Illustrerad. 1965. inbunden

Såld

 2.225 Turisternas Dalarna. Ingår i Dalarnas Hembygdsbok 1976. bl.a Sigvard Montelius: Resenärer i Dalarna före järnvägens tid och Olga Strösova: Vykortet som turistpropaganda. Illustrerad. 1976. häftad

Såld

 2.226 Harry Blomberg. Dalarna. 1950. inbunden med främre omslag. exlibris

Såld

 2.229 Svante Svärdström. Dalmålningar i urval. 1957. Illustrationer i färg och svart-vitt. inb. med skyddsomslag

Såld

 2.230 Ömans Dalaprickar med limerickar. "Här mågen I se och beskåda de män som i Dalarna råda". häftad. utan årtal

Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order