LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Topografi Närke

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Beställn. nr  

Pris kr

 8.983 Carl-Axel Carlsson. När seklet var ungt. Örebrominnen i text och bilder. Fotoill. Förlag: AB Littorin 1956. Förlagsband med skyddsomslag.

 90

 3.129 Nils-Peter Eckerbom. Närke en landskapsguide. Utgiven i samarbete med STF. ill. 1971, häftad

 30

 -------

Örebro läns Hembygdsförbunds årsböcker

 
 6.942 Föreningens Örebro Läns Museum Festskrift. Festskrift till 75-års minnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856. Utgiven av Örebro Läns Museum 1931. Häftad.

 150

 2.825 Örebro. Svenska Stadsmonografier under redaktion av Stadsbibliotekarie Paul Harnesk. ill. 1945. blått hfrbd.

260

 10.030 Ingmar Holmåsen mm.mm. Närke. Text och bild. Natur i Svenska landskap. Fotoill. Förlag: Liber 1986. Förlagsband.

80

 6.920 K. FR. Karlson. Örebro skolas historia. ill. Förlag: Bohlinska 1899. Fjärde häftet. Snyggt inbunden med främre omslag.

 240

 6.921 K. FR. Karlson. Örebro skolas historia. ill. Förlag: Bohlinska 1900. Femte häftet. Snyggt inbunden.

 240

 7.038 Göran Lindhé. Örebrobilder. -från svunna tider. Vykortsillustrationer. Förlag: Deltiologen 2007. Förlagsband. Nyskick.

150

 9.625 Hans Lindqwist. Hallsberg i gamla vykort. Vykortsillustrationer. Förlag: Europeiskt Bibliotek 1997. Förlagsband.

Såld

 10.452 Nils Müntzing. Svenska sagor och sägner. Sagor från Närke. Förlag: Thule 1943. Förlagsband med främre omslag inbunden.

 240

 4.391 John Nerén. Boken um Mälsa del I-II. Boken om Stora Mellösa. Fotoill. Förlag: Norstedts 1944, 1949. Klotband i två delar med främre och bakre omslag inbundna.

 800

 3.120 Margit Palmaer: Örebro. ill. av Stig Olson. 1966, inb. med skyddsomslag

90

 2.641 Margit Palmær Waldén och Katja Waldén. Örebro i konsten. ill. i färg och svartvitt. inb. med skyddsomslag

180

 10.295 Margit Palmaer Waldén. Örebro 700 år. En krönika från äldre tid och nutid. Fotoill. 1965. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 6.887 red: Alf Rune. Hörnsten. En ny stadsprofil vid våghustorget i Örebro. Fotoill. Utgiven av Örebro läns stadshypoteksförening 1987. Förlagsband.

80

 3.402 Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Margit Werner redaktörer. Sköllerstabygden.2, Tre närkesocknar, Sköllersta, Svennevad och Bo. ill. 1984, kartongband med skyddsomslag

Såld

 3.315 Mårten Sjöbeck. Södermanland och Närke. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. fotoill. och kartor. 1935 och 1941. inb. i grönt klotband med främre omslag medbundet

 260

 1.228 Medlemsförteckning och anteckningar om Östgöta Gille i Örebro. Birgittadagen 1927, Olov Stylin. inbunden. 36 sidor

80

 1.234 Ur Sancta Birgittas saga av Herman Söderstéen. Föredrag publicerade av Östgöta Gille i Örebro. 1930. tillskrift av utgivaren Olov Stylin. 24 sidor

40

 4.158  STF:årsskrift 1930, Närke, ill, redaktör Carl Fries, Förlagsband med gulddekorerad blågrönt klotband, främre och bakre omslag medbundet

 80

 4.548  STF:årsskrift 1930, Närke, ill, redaktör Carl Fries, Förlagsband

 80

 4.452  STF:årsskrift 1975, Närke, ill, redaktör Olof Thaning, förlag Esselte 1975, Förlagsband.

 80

 8.618 Svenska Slott och Herresäten vid 1900-talets början. Nerike. Fyrtiofjärde häftet ny följd IV Laxå, Bålby, Örebro slott. Fotoill. Förlag: Lundquist 1923. Häftad.

180

 10.157 Birger Wennberg. I Hjalmar Bergmans kvarter. Fotoill. Förlag: Nerikes Allehanda 1993. Förlagsband. Namnteckning.

 90

 1.220 Wicanders. Industriidkare och afäärsmän under tre generationer. Carl Aug.Wicander. August Wicander 1836 - 1891. 1950. häftad. 292 sidor

 80

 6.164 red: Anders Åman. Stjernsund i Närke. Fotoill. Utgiven av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2002. Förlagsband med skyddsomslag.

 Såld

 3.128 Brandordning för Kumla Kommun. 1948, häfte, 19 sidor

30

 

Beställn. nr Pris kr
 3.325 Svenska Turistföreningens Resehandbok III. Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Värmlands län. ill. och kartor. 1898. rött klotband

 90

 4.158 STF:s årsskrift 1930. förlagets gulddekorerade blågröna klotband med främre omslag medbundet

80

 1.257 Vägledning genom samlingarna i Örebro slott. 1929. 140 sidor och 13 bilder 40

 

 

Beställn. nr Meddelanden från Örebro Läns Fornminnes-Förening, Museum

Pris kr

 1.235 Meddelanden från Örebro Läns Fornminnes-Förening IV. 1909. bl.a om Kungsstugan i Örebro af K.O. Lindblom och ett båtfynd i Mosjömossen vid Laxå af Gustaf Dahlén. 96 sidor. lagad rygg. 70
 1.236 Meddelanden från Föreningen Örebro Läns Museum V. 1912. bl.a. Örebrostad under Karolinska tiden af Joh. Wahlfisk, Ett borgarhus från storhetstidenaf Ax. Nilsson och Från Nerikes Sten- och bronsålder af S. Lindqvist. 200 sidor, 2 utvikningskartor. nytt omslag 120
 1.237 Meddelanden från Föreningen Örebro Läns Museum X. 1930. bl.a. Kring Lillkyrka och dess prästboställe av Karl Karlson Leijonhufvud och Hembygdsgården Siggebohyttan av Bertil Waldén. namnstämpel. 214 sidor 90
 1.238 Meddelanden från Föreningen Örebro Läns Museum XI. 1933. Red. Bertil Waldén. bl.a. Stora Mellösa sockens förhistoria av Karl Alfred Gustavssonoch Bidrag till kännedomen om Vårfruklostret i Örebro av K.G. Grandinson.112 sidor. namnteckning 80
 1.239 Meddelanden från Föreningen Örebro Läns Museum XIII. 1941. Red. Bertil Waldén. bl.a. Vibybrackteaten och andra fornfynd av ädelmetall i Närke av Lars-Göran Kindström, Mosjömadonnan av Rune Nörborg och Vattendrag och vattenvägar i 1500-talets Närke av K.G. Grandinson. 136 sidor. lagad rygg 90

 

Beställn. nr Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Pris kr

 1.229 Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o I.1929. med Samfundets exlibris. lagad rygg. 48 sidor 60
 1.230 Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o II.1930. bl.a. ur Örebro Gevärsfaktoris historia. 52 sidor. tillskrift Såld
 3.131 Ur Samfundet Örebro Stads och Länsbibliteks Vänner. Särtryck Meddelande N:o II. Några brev från och till Albano. (C.A. Adlersparre). 1930, tryckt i 25 ex. häfte 16 sidor

40

 1.231 Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o III. 1931. bl.a. tidigare otryckta dikter av Gustaf Fröding. Numrerat ex. 66 sidor. lagad rygg 80
 1.232 Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o V. 1934. bl.a. om Mörnerrummet i Bibliotekshuset. Numrerat ex. 24 sidor 50
 1.233 Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o XV. 1947. bl.a. Karl August Nicanders "Minnen af vandringen i Scandinavien den 17. Junii - 3. October 1824" kommenterade av Henning Wieslander. Numrerat ex. 110 sidor. lagad rygg Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order