LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Tillbaka till Topografi Södermanland

Beställn. nr Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utgivna av Södermanlands Fornminnesförening Pris kr
 4131 Häfte I, 1877. H. Aminson, redaktör, bl.a. Emil Öberg: Folkvisor med melodier, G. Ericsson: Ordlista öfver Åkers och Ö.-Rekarne härads folkspråk, Ordspråk, Ordstäf, Ordspråkslika talesätt, Gåtor, Ordlekar, Vidskepelse, Besvärjelse och läsning. Nött och söndrigt häfte, komplett, 118 sidor

300

 4132 Häfte II, 1881. H. Aminson, redaktör, bl.a. Om Härads kyrka med 2 planscher, Emil Öberg: Folkvisor och melodier till dessa folkvisor, G. Ericsson: Ordlista öfver Åkers och Ö-Rekarne härads folkspråk, Gåtor från samma härad, Vidskepelse: Besvärjelse och läsning vid sjukdomar, Sägner, Häfte, söndrigt omslag, 116 sidor

250

4133 Häfte III, 1882. H. Aminson, redaktör, bl.a. Joh. Wahlfisk: Strengnäs domkyrkas ursprungliga utseende med tre planscher, G. Ericsson: Folkvisor, G. Ericsson: Ordlista öfver Åkers och Ö. Rekarne härads folkspråk, Gåtor, Ordspråk, Ordstäf, Besvärjelse och läsning. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 120 sidor

250

 4134 Häfte IV, 1883. H. Aminson, redaktör, bl.a. fortsättning av Folkvisor, Ordlista, Gåtor och Vidskepelse: Besvärjelse och Läsning. Vidskepelse: Menniskors Sjukdomar och deras Botemedel, Vidskepliga Bruk och Märkelsedagar vid jordbruket, Sägner. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 116 sidor

250

 4135 Häfte V, 1884. H. Aminson, redaktör, bl.a. Runstenar, avslutad ordlista af G. Ericsson, fortsättning af Folkvisor, Gåtor, Ordspråk, Ordstäf och Sägner. Om ladugården och dess skötsel. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 112 sidor

250

 4144 Häfte XVII, 1921. Minnesalbum i Strängnäs bibliotek redogörelse av Isak Fehr. Illustrerad, häftad, 64 sidor

80

4145 Häfte XX, 1925. Karl Karlsson Leijonhufvud., redaktör, Medeltida kyrkklockor i Södermanland av Mats Åmark. Södermanlands medeltida kyrkklockor sockenvis beskrivna. Illustrerad, häftad, tillskrift från författaren, 72 sidor

100

 4148 Häfte XXXI, 1938. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Erwin Engel: Åkers kyrka, Jan Erik Anderbjörk: Nybble by på Selaön, Erik K:son Leijonhufvud: Den Flemingska vapenstenen, en främling bland gravarna i Strängnäs domkyrka. illustrerad, nött häfte, 72 sidor

60

 4149 Häfte XXXII, 1939. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Gravar och Gravstenar i Strängnäs domkyrka, Magnus Collmar: Jäders korsbackar och kyrkhatt. Illustrerad, häftad, 52 sidor

60

 4150 Häfte XXXV, 1942. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Otto Norberg: Domprostgården i Strängnäs, Gustaf A. Klingspor: Två runinristningar vid Stora Sundby, Erwin Engel: Åkers sockens fasta fornlämningar. Illustrerad, häftad, 44 sidor

60

Tillbaka till Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order