LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopold@swipnet.se

Topografi Södermanland

Uppdaterad 2010-10-15

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

Reducerat porto tillkommer med 20 kr per bok vid förskottsbetalning till vårt postgirokonto 57 45 85 - 6 och leverans inom Sverige .

Vid beställning av enstaka böcker som väger över 2 kg tillkommer paketporto med 120 kr vid förskottsbetalning och leverans inom Sverige.

Tillbaka till Topografi Södermanland

Beställn. nr Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utgivna av Södermanlands Fornminnesförening Pris kr
 4131 Häfte I, 1877. H. Aminson, redaktör, bl.a. Emil Öberg: Folkvisor med melodier, G. Ericsson: Ordlista öfver Åkers och Ö.-Rekarne härads folkspråk, Ordspråk, Ordstäf, Ordspråkslika talesätt, Gåtor, Ordlekar, Vidskepelse, Besvärjelse och läsning. Nött och söndrigt häfte, komplett, 118 sidor

300

 4132 Häfte II, 1881. H. Aminson, redaktör, bl.a. Om Härads kyrka med 2 planscher, Emil Öberg: Folkvisor och melodier till dessa folkvisor, G. Ericsson: Ordlista öfver Åkers och Ö-Rekarne härads folkspråk, Gåtor från samma härad, Vidskepelse: Besvärjelse och läsning vid sjukdomar, Sägner, Häfte, söndrigt omslag, 116 sidor

250

4133 Häfte III, 1882. H. Aminson, redaktör, bl.a. Joh. Wahlfisk: Strengnäs domkyrkas ursprungliga utseende med tre planscher, G. Ericsson: Folkvisor, G. Ericsson: Ordlista öfver Åkers och Ö. Rekarne härads folkspråk, Gåtor, Ordspråk, Ordstäf, Besvärjelse och läsning. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 120 sidor

250

 4134 Häfte IV, 1883. H. Aminson, redaktör, bl.a. fortsättning av Folkvisor, Ordlista, Gåtor och Vidskepelse: Besvärjelse och Läsning. Vidskepelse: Menniskors Sjukdomar och deras Botemedel, Vidskepliga Bruk och Märkelsedagar vid jordbruket, Sägner. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 116 sidor

250

 4135 Häfte V, 1884. H. Aminson, redaktör, bl.a. Runstenar, avslutad ordlista af G. Ericsson, fortsättning af Folkvisor, Gåtor, Ordspråk, Ordstäf och Sägner. Om ladugården och dess skötsel. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 112 sidor

250

 4136 Häfte VI, 1886. Joh. Wahlfisk, redaktör, bl.a. fortsättning af Folkvisor, Ordspråk, Ordspråkslika talesätt och Ordlekar. Vidskepelse: Om hafvande qvinnor, barnaföderskor och småbarn, Sägner om natur-myther m.m.: Vattnens rådande, Jordandar, Skogens rådande, Bergens rådande, Menniskors förskapning, Troll och trollpackor, Nergräfda skatters skyddsandar, Gasta, dödingar, glo-suggor och Spöken. Nött och söndrigt häfte, 128 sidor

Såld

 4.137 Häfte VII, 1889. Joh. Wahlfisk, redaktör, bl.a. Kyrkorna i Sotholms härad, Österhaninge, Vesterhaninge. Griselda-sagan i textil framställning å duk i Strengnäs kyrkomuseum. Folkvisor (fortsättning), Fåglarna i folkets tro och diktning, Märkelsetecken af fåglarna, särskildt flyttfåglarna, Mythiska föreställningar om fåglarna i öfvrigt, Fåglarnas talegåfva, Hvarjehanda vidskepliga föreställningar om fåglarna, Ordstäf tagna ur fågelverlden, Fågellekar, Barnlekar och Vaggvisor med bilder ur fågelverlden. Häftad, övre delen av omslaget bortklippt, 152 sidor

Såld

 4.138 Häfte VIII, 1895. Joh. Wahlfisk, redaktör, bl.a. Folkvisor, Ett svenskt tapisseri från 1400-talet, Sägner och sagor, Folktro, vidskepliga föreställningar och bruk: Heliga tider och bemärkelsedagar, Bröllop och giftermål, Döende, döde och begrafning, Jagt och fiske, Försigtighetsmått, Förebud, Sätt att vinna åtskilliga önskningsmål, Trolldom och skyddsmedel deremot. Nött och söndrigt häfte, 136 sidor

Såld

 4139 Häfte X, 1899. Folkmusik från Norra Södermanland upptecknade af K. P. Leffler. I. Inledning, Sextondelspolskor, Marscher, Angläser, Kadriljer, Polkor. Häftad, ouppskuren, 124 sidor

Såld

 4140 Häfte XI, 1900. Folkmusik från Norra Södermanland upptecknade af K. P. Leffler. II. Åttondelspolskor och Gammalvalser. Häftad, ouppskuren, 146 sidor

Såld

 4141 Häfte XII, 1903. Strängnäs stads tänkebok för 1590-talet. Utgifven med inledning och anmärkningar af Isak Fehr. häftad, tillskrift på omslaget av förf. 106 sidor

Såld

 4.142 Häfte XIV, 1909. Isak Fehr, redaktör, T. J. Arne: Om det forntida Södermanland. Några bidrag till historien om dess bebyggande med 115 illustrationer. häftad, 80 sidor

Såld

 4143 Häfte XVI, 1915. T. J. Arne: Nya bidrag till Södermanlands förhistoria med 78 illustrationer. nött häfte, 68 sidor

100

 4144 Häfte XVII, 1921. Minnesalbum i Strängnäs bibliotek redogörelse av Isak Fehr. Illustrerad, häftad, 64 sidor

80

4145 Häfte XX, 1925. Karl Karlsson Leijonhufvud., redaktör, Medeltida kyrkklockor i Södermanland av Mats Åmark. Södermanlands medeltida kyrkklockor sockenvis beskrivna. Illustrerad, häftad, tillskrift från författaren, 72 sidor

100

 4146 Häfte XXI, 1926. Karl Karlsson Leijonhufvud., redaktör, Strängnäs gamla hospital genom tiderna. Häftad, 72 sidor

80

 4147 Häfte XXVI, 1933. Karl Karlsson Leijonhufvud., redaktör, bl.a. Erwin Engel: En gammal segelled genom Åkersbygden, Knut G. A. Leijonhufvud: Fornlämningar på Södermanlands Rer:tes övningsområde invid Strängnäs. Illustrerad, häftad, 52 sidor

80

 4148 Häfte XXXI, 1938. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Erwin Engel: Åkers kyrka, Jan Erik Anderbjörk: Nybble by på Selaön, Erik K:son Leijonhufvud: Den Flemingska vapenstenen, en främling bland gravarna i Strängnäs domkyrka. illustrerad, nött häfte, 72 sidor

60

 4149 Häfte XXXII, 1939. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Gravar och Gravstenar i Strängnäs domkyrka, Magnus Collmar: Jäders korsbackar och kyrkhatt. Illustrerad, häftad, 52 sidor

60

 4150 Häfte XXXV, 1942. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Otto Norberg: Domprostgården i Strängnäs, Gustaf A. Klingspor: Två runinristningar vid Stora Sundby, Erwin Engel: Åkers sockens fasta fornlämningar. Illustrerad, häftad, 44 sidor

60

 4.151 Häfte XXXVI, 1943. Karl K:son Leijonhufvud, redaktör, bl.a. Agnes Geijer: Kalkkläden under 1600- och 1700-talen, Karl K:son Leijonhufvud: Anteckningar om Strängnäs guldsmeder 1500-1900-talet, Karl Bäckgren: Gårdar och gårdars ägare i Svärta socken. Illustrerad, häftad, nött, 56 sidor

Såld

Tillbaka till Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order