LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Topografi Stockholms omgivningar

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

Beställn. nr  

Pris kr

 8.909

red: Eva Asplund mf.l. Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer I-II. Landsbygdens kulturmiljöer, Stadsbygdens kulturmiljöer. Underlag för regionplanering. Fotoill med karta. Utgiven av Regionplane- och trafikkontoret 1989. Häftad i två delar.

240

 6.206

Karl-Axel Björnberg. Kungliga och Norra begravningsplatserna. Vandringar bland berömda personers gravar. Fotoill. Förlag: PM Bäckströms 1998. Häftad.

 140

 4.461

Åke Eriksson. Nordväst. Del 2. Almare-Stäket - Bromma - Drottningholm - Hässelby - Järfälla - Mälaröarna - Spånga - Upplands Bro - Vällingby m fl. Illustrerad av författaren. Förlag: Marieberg 1981. Häftad.

60

 10.527

Jonas Ferenius och Harald Gustafsson. Brennekyrkia Sochn. Socknen vid staden. Fotoill. Utgiven av Stockholmia förlag 1999. Förlagsband. Ny

 160

 10.923

Per Anders Fogelström. Söder om tullen. Teckningar av Stig Claesson. Förlag: Bonniers 1980. Förlagsband med skyddsomslag.

80

 4.261

Stig Haglund. Kyrkor kring Stockholm. Illustrerad av Rolf Arensberg. 1961, häftad, 192 sidor

60

 5.778

Svante Joelsson - Lars Magnusson. Södertörns Natur. ill. Förlag: Liber 1986. Förlagsband.

 80

 10.685

Bengt Järbe. Sällsamheter i Stockholmstrakten. Fotoill. Förlag: Rabén & Sjögren 1981. Förlagsband.

120

 10.961

Johan Olsson. Stockholms län. I porträtt och bild. Fotoill. Örebro 1936. Inbunden. Namnteckning.

800

 4.464

Olle Rydberg. Från Årsta till Farsta. ill, Förlag: Natur och Kultur 1979. förlagsband

120

10.151

Gösta Selling. Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten. Fotoill. Förlag: Bonniers 1977. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 6.827

Stockholms förstäder och villasamhällen 1911. Fotoill + Karta. Förlag: Rediviva 1975 Facsimileupplaga. Förlagsband.

 220

 8.904

Wihl. Tham. Beskrifning öfver Stockholms län. Utgiven av Stockholms läns hembygdsförbunds 1978. Facsimileupplaga av orginalupplagan som utkom 1850. Inbunden.

160

 2.899

Vägvisare till naturen i Stockholms län. Kartor, teckningar och beskrivningar över hundratalet utflyktsmål. Utgiven av länsstyrelsen i Stockholms län 1978. Häftad med karta.

40

 6.876

Marie Öquist. Vägvisare till skogarna i Stockholms län. Illustrationer av Göran Boström. Förlag: Brombergs 1993. Förlagsband.

 120

 

BOTKYRKA / NORSBORG / SALEM

Beställn. nr  

Pris kr

6.502

Erik Castegren. Botkyrka socken i kulturhistorisk framställning. Utgiven av Botkyrka kommunalnämnd Tumba. Fotoill + karta. 1948. Förlagsband.

220

 10.525

Bengt Norling. Norsborgs Vattenverk 100 år. Fotoill. Utgiven av Stockholmia förlag 2004. Förlagsband.

80

 10.342

Olle Rydberg. Söder om Söder. Från Brännkyrka till Botkyrka. Teckningar av författaren. Förlag: Natur och Kultur 1977. Förlagsband.

 Såld

10.387

Salemsboken. Om en Sörmlandsbygd i ord och bild. Fotoill. Utgiven av Salems kommun 1973. Inbunden.

160

6.495

red: Erik Sundström. Botkyrkabygd. Från mälarstrand till österhav. Fotoill. Utgiven av Botkyrka kulturnämnd 1983 Andra upplagan. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 10.911

Erik Sundström. Från fornby till tätort. En bokfilm om norra Botkyrka. Foto: Rolf Hintze. Utgiven av Botkyrka kulturnämnd 1970. Förlagsband.

 120

 

BROMMA

Beställn. nr  

Pris kr

 8.897

Gunnar Brusewitz. Björnholmen. Historien om ett gammalt sommarnöje. Fotoill. Förlag: Höjerings 1987. Häftad.

160

 11.001

Åke Eriksson. Brommaliv. ill. Förlag: Norstedts 1977. Förlagsband med skyddsomslag.

60

 7.338

Carl G. af Forsell. Bromma socken år 1825. ill + kartor. Förlag: Dethorey´s 1967. Faksimilupplaga. Inbunden.

120

 

Bromma Hembygdsförenings Årskrifter

 

 10.965

Hans Hansson. Bromma flygfälts äldre kulturhistoria. Fotoill. Utgiven av Stockholms Stadsmuseum 1936. Häftad. Ouppsprättad.

160

 6.479

Bengt Lindberg. Bromma-bygden. Fotoill. Förlag: Ehlins 1957. Förlagsband.

120

 10.954

Sjuttiofem års Godtemplararbete i Bromma. Glimtar ur Godtemplarlogen Asbjörn klosters hävder 1898-1973. Häftad.

 80

 

DJURSHOLM / DANDERYD / STOCKSUND
 
Beställn. nr  

Pris kr

 10.953

Ernst Beckman. Djursholm. En bok om Djursholm och dess villastad, om slottet och  dess historia, om godsets egare m.m. Fotoill. Utgiven av Idun 1893. Inbunden med marmorerad snitt runt om.

Såld

 9.361

August Blanche. Berättelser efter Klockaren i Danderyd. Utgiven av Danderyds Bokhandel 1982. Förlagsband.

90

 4.957

August Blanche. Smörblomman i Danderyd. och andra berättelser. Förlag: Bonniers 1912. förlagsband.

 60

 7.234

Djursholms kapell femtio år. ill. Förlag: Norstedts 1948. Inbunden med främre och bakre omslag.

140

 7.366

Erik Floderus. Täby och Danderyd med Djursholm och Stocksund. Svenska fornminnesplatser N.o 33. Fotoill + karta. Förlag: Wahlström & Widstrand 1945. Häftad.

80

 5.255

Hans Hammarskiöld - Gunnar Wersén. Promenad på Djursholm. Fotoill. Utgiven av Djursholms stad 1964. Förlagsband med skyddsomslag.

 60

10.705

red: Bertil Krän. Djursholm. Staden på landet. Axplock från Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid 1925-1982. Fotoill. Häftad. Namnteckning.

Såld

 6.504

K. E. Renqvist. Dana-ör. Ett skeppslags historia. Berörande Djursholms och Danderyds tidiga historia och anknytningen till omgivande socknar. Fotoill + karta. Utgiven av Askners 1968. Förlagsband.

 180

 

Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid

 

 2.907

Djursholms kapell sjuttio år. ill. 1968, häftad, ouppskuren.

60

 10.963

Samsö. Vårt hem på Djursholm. Fredr. Lilljekvist. Fotoill. Tryckt i 200 exemplar. Separatupplaga af Svenska Hem 1913. Häftad med pappärm. Namnteckning.

260

3.468

Stiftelsen Djursholms Kapell Restaurering 1989. ill. 1989, häftad, 144 sidor

60

 10.914

Boken om Stocksund. Fotoill + kartor. Utgiven av Stocksunds Köping 1963. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 

DROTTNINGHOLM / EKERÖ

Beställn. nr  

Pris kr

 6.129

Agneta Ander. Drottningholm. ett kungligt hem. Fotoill. Förlag: Bonniers 1984. Förlagsband.

 60

 6.118

Bo Gyllensvärd. En kinesisk sommardag på Drottningholm. ill. Utgiven av Nationalmuseum 1993. Inbunden med skyddsomslag.

60

 7.217

Stig B. Hegardt. Drottningholm under 400 år. ill. 1983 andra upplagan. Häftad.

60

10.806

Gustaf Hilleström. Drottningholmsteatern. Förr och nu. Foto: Lennart af Petersens. Förlag: Natur och Kultur 1980. Förlagsband.

80

10.808

John Nihlén - Bertil Kumlien. Slottet och ön. Vandringar kring Drottningholm. ill. Förlag: Norstedts 1970. Förlagsband med skyddsomslag.

90

 8.800

Nils G. Wollin. Antikerna i Drottningholms park och deras ursprung. Fotoill. Förlag: Saxon & Lindströms 1964. Förlagsband.

 120

 

ENSKEDE / ÅRSTA

Beställn. nr  

Pris kr

10.534

Ola Nylander. Husen på höjden. Nybodahöjden och dess arkitektur. Fotoill. Utgiven av Stockholmia Förlag 2006. Förlagsband. Ny.

140

10.529

Rune Tilstam. Stockholms skafferi. Årsta Partihallar 1962-2002. Fotoill. Utgiven av Stockholmia förlag 2002 i 2.000 exemplar. Förlagsband med skyddsomslag. Ny.

120

 

FREDHÄLL

Beställn. nr  

Pris kr

 10.959

Lars Nygren. Badet i Fredhäll. En historik. Fotoill. Förlag: Hjalmarson & Högberg 2001. Förlagsband.

Såld

 

HAGA

Beställn. nr  

Pris kr

 6.202

Bengt Edlund. Haga-Brunnsviken. Fotoill. Utgiven av Haga Brunnsvikens vänner. Förlagsband.

90

 10.956

Waldemar Swahn. Haga. Från tjusarkonungens tid till våra dagar. Fotoill. Förlag: Norstedts 1922. Förlagsband.

 80

 6.531

Elow Söderberg. Haga Lustpark. Fotoill. Förlag: Plus 1980. Förlagsband.

80

 

BRANDBERGEN/HANINGE

Beställn. nr  

Pris kr

 6.529

Josephine Carr. till Haninge. Foto: Erik G Svensson. Förlag: Informationsförlaget 2001. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

140

 10.958

Karla Werner. Bråkig Ung och Galen. En bok om Brandbergens ungdomsgrupp - BUG. En etnologisk dokumentation av en social experimentverksamhet och ett försök till utvärdering. Foto: Bosse H Eriksson. Utgiven av Akademilitteratur 1984. Förlagsband.

 Såld

 

HUDDINGE

Beställn. nr  

Pris kr

 5.127

Robert Bennett. Huddinges Kyrkor och Präster. Huddinges historia 2. Utgiven av Huddinge kommun 1982. Häftad. Namnteckning

120

 6.585

Erik Lindholm. Kultur i förort Huddinge. Rapsodisk krönika åren 1947-1962. Fotoill. Utgiven av Stockholms läns museum 1997. Förlagsband.

 140

 6.981

Margareta Seth-Stenung. Huddinge. En socken i storstadens skugga. Fotoill. Utgiven av Huddinge Hembygdsförening 1956. Häftad. Något nött.

120

10.035

Ulf Sporrong. Kulturlandskap i Huddinge. Huddinges historia 7. Fotoill + karta. Utgiven av Huddinge kommun 1987. Häftad.

80

 6.558

red: Elin Wenndahl. Torp och gårdar i Huddinge. En vandring genom seklerna i Huddinge Hembygdsförenings regi. Fotoill. Utgiven av Huddinge Hembygdsförening 1999. Förlagsband.

Såld

 

HÄGERSTEN

Beställn. nr  

Pris kr

 7.279

red: Bo G Hall. Bellman på Hägersten. Fotoill. Utgiven av Hägerstens hembygdsförening 1990. Förlagsband.

Såld

 

HÄSSELBY

Beställn. nr  

Pris kr

 7.236

Birger Olsson. Hässelby slott. Från herresäte till nordiskt kulturcentrum. Fotoill. Utgiven av Stockholms stad 1988. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning.

180

 

LIDINGÖ

Beställn. nr  

Pris kr

 8.801

Elise Adelsköld. Litteratur om Lidingö. Utgiven av Lidingö kulturnämnd 1981. Häftad.

320

 6.493

Karl Axel Arvidsson. Millesgården. Lidingö-Stockholm-Sweden. Fotoill av Giovanni Trimboli. Förlagsband. Text på Svenska, Engelska, Tyska, Franska och Spanska.

 50

 6.485

Göran Brunius. Eken i Sticklinge. ill. Förlag: Norstedts 1974. Förlagsband med skyddsomslag.

 60

 6.889

Från Viking Sten till Gustaf Dalén. En årtalskrönika från Lidingö Hembygdsförening 1988. Inbunden. Namnteckning.

 80

 9.615

Cecilia Hedenblad - Cecilia Hammarlund-Larsson. Lidingö. Kulturhistoriska miljöer. Fotoill. Utgiven av Lidingö kommun 1990. Häftad.

140

 9.677

Killinge. En trivsam del av Lidingö. Fotoill. Häftad.

80

 3.350

Jan Malmstedt. Vävarna på Elfvik. Lars Fresks klädesfabrik 1796-1824 - Sveriges första moderna industri. 1993. kartongband.

 140

 8.802

red: Marie Thorngren. Vandra på Lidingö. Vägvisare för en skogsled och två stadsleder. Fotoill. Utgiven av Lidingö kommun 1979. Häftad.

60

 

MARIEHÄLL / ULVSUNDA

 
Beställn. nr  

Pris kr

 10.531

Jan-Bertil Schnell. Ulvsunda-Mariehäll. Stockholms företagsområdens historia. Fotoill. Utgiven av Stockholmia förlag 2009. Förlagsband.

140

 

NACKA / SALTSJÖBADEN
Beställn. nr  

Pris kr

10.917

Gunnar Ahlberg - Arne Jenvald. Nacka stad. En bok för hembygdsstudiet. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1962. Häftad.

80

 7.237

Gösta Blohm. Gamla Saltsjöbaden. Minnen. Fotoill. Förlag: Liber 1982. Förlagsband.

Såld

 10.910

Hans Eklund. Saltsjöbaden-Duvnäs till Skalmsund och Yxlan via Sandhamn. Bilder: Olle Nyman. Förlag: Signum 1988. Förlagsband. Bibliofilupplaga i 190 exemplar.

 160

 8.045

E. Alfred Jansson. Boo sockens historia. Fotoill. 1946. Inbunden.

160

9.596

Lennart Kron. Saltsjöbaden i gamla vykort. Vykortsillustrationer. Förlag: Europeiskt Bibliotek 1997. Förlagsband.

Såld

 6.130

Anne-Marie Lenander Fällström mm. Stockholm Saltsjön 1892-1992. Fotoill. Utgiven av Stockholm-Saltsjön AB 1992. Förlagsband.

 120

9.393

Nackaboken 1965. Årsbok för Nacka kommun., Tredje årgången. Oscar Hallbeck, redaktör. bl.a.Fåglar i Nacka, illustrerad, häftad. 60

9.396

Nackaboken 1969. Årsbok för Nacka kommun., Sjunde årgången. Oscar Hallbeck, redaktör. bl.a.Genom årmiljoner till nutid, illustrerad, häftad. 60

 4.226

Nackaboken 1981. Årsbok för Nacka kommun., nittonde årgången. Barbro Strandman, redaktör. bl.a. Broström: Stenåldersboplats vid Strålsjön, Swartling: Minnen från Hästholmen-Kvarnholmen, Röttorp: Från skolorna i Nacka under tidigt 1900-tal. illustrerad, häftad, 176 sidor   60

 4.227

Nackaboken 1982. Årsbok för Nacka kommun., tjugonde årgången. Barbro Strandman, redaktör. bl.a. Lindgren: I rampljuset. Nacka Orkesterförening 50 år, Swartling: Idrottsrörelsen och Viking Harbom, Blohm: Sjötäppan. illustrerad, häftad, 176 sidor   60

 4.228

Nackaboken 1983. Årsbok för Nacka kommun., tjugoförsta årgången. Birgitta Pettersson och Barbro Strandman, redaktörer. bl.a. Svanström: Ett familjeföretag i Saltsjöbaden, Blohm: Gamla Samskolan i Ringparken och skolhusets skiftande öden, Nyhammar: Höstvandring i södra Erstavik. illustrerad, häftad, 176 sidor   60

 4.238

Nackaboken 1995. Årsbok för Nacka kommun., trettioandra årgången. Catharina Wikström, redaktör. bl.a. Thyselius: Fritidsgården 199:an 5 år, Johansson: Ektorps daghem - Nackas äldsta. illustrerad, häftad, 112 sidor 60

 8.799

Nyckelviken. Representationsgård-Föreningsgård-Friluftsområde. Fotoill. Redaktör: Gunnar Ahlberg. Utgiven av Nacka kommun 1974 andra kompletterade upplagan. Häftad. 80

8.921

Om Nacka, i öster. Där solen går upp. Fotografier med sociala motiv från Nacka. Utgiven av Nacka Kommun 1987. Inbunden. 120

 

SKARPNÄCK/SKÖNDAL/TYRESÖ

 
Beställn. nr  

Pris kr

 10.526

Pia Roxell. Skarpnäck. Tegelstaden på fältet. Foto: Eva Wernlid. Förlag: Stockholmia förlag 2009. Häftad. Ny

140

 

SOLNA/HAGALUND/SUNDBYBERG/RÅSUNDA

Beställn. nr  

Pris kr

 5.479

Hans Beskow. Frösundagårdarna. Nr 8 i Solna kulturnämnds skriftserie "Solna förr och nu". Fotoill. Förlag: Höjerings 1988. Häftad med skyddsomslag.

140

 8.848

Björn Breitholtz. Hagalund. -ett svunnet 50-tal. Med inledning av Bengt O. H. Johansson. Fotoill. Förlag: Liber 1978. Förlagsband.

Såld

 10.966

Dufbo - Egna hems koloni. Ett bidrag till Egna hems frågans praktiska lösning. Med 52 illustrationer. 1904. Häftad.

Såld

 6.842

K. E. Fylking. Solna och dess läroverk. Festskrift. Fotoill + karta. Förlag: Nordisk rotogravyr 1948. Häftad.

90

 6.113

red: Alice Günther. Röster från Ulriksdal. Fotoill. Förlag: Hagman 1988. Förlagsband.

Såld

 10.964

Karolinska Sjukhuset. Redogörelse för Karolinska Institutets Dermato-Venereologiska klinik. Uppförd åren 1945-48. På byggnadskommitténs uppdrag utarbetad av Sven Hellerström. Fotoill + karta. Förlag: Norstedts 1951. Häftad.

240

 10.749

Sture Ring. Till Alice. I skuggan av Råsunda. Fotoill. Förlag: Carlssons 2006. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation av författaren.

 160

 3.089

Sven Sandstedt. Flanör i Solna. Illustrerad av Eje Lönn. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1967 andra omarbetade upplagan. Sjunde tusendet. Förlagsband.

60

10.913

Sven Sandstedt. Strolling in Solna. Illustrerad av Eje Lönn. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1962. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

80

7.235

Eric Wennerholm. Olle Olsson och hans Hagalund. ill. Förlag: Bonniers 1973. Förlagsband.

120

 10.739

H. Österberg. Sundbyberg under Köpingstiden. Fotoill. Utgiven av Sundbybergs Hembygdsförening 1968. Inbunden.

   180

 

SOLLENTUNA

Beställn. nr  

Pris kr

8.581

Lars G. Lindström. Sollentuna kolumner. I din Kommun Sollentuna och SollentunaJournalen 1973-2000. Förlag: Vudya Kitaban 2002. Häftad.

Såld

 

SPÅNGA/TENSTA

Beställn. nr  

Pris kr

 10.473

Gunder Andersson - Suzanna Boman. 3XStockholm. Tensta-Hornstull-Skärholmen. Fotoill. Förlag: Carlssons 1990. Förlagsband.

80

8.777

red: Anders Gullberg. Tensta utanför mitt fönster. Ingång till Tensta Bo 06. Utgiven av Stockholmia förlag 2006. Häftad.

140

 10.955

Spånga före Tensta. Redaktörer: Harald Hvarfner - Jonas Ferenius - Sixten Källberg. Utgiven i samarbete med Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille. Fotoill. Utgiven av Stockholms Stadsmuseum 1972. Häftad.

80

 

TÄBY / VALLENTUNA

Beställn. nr  

Pris kr

 9.957

Lars Andersson mm.mm. Täby i vikingatid. Ett seminarium på Såstaholm Hotell & Konferens den 30 augusti 2009. Fotoill. Täby Hembygdsförening skrift nr. 34. Häftad.

Såld

10.771

Jonas Ferenius mm. Täby -stan på landet. Fotoill. Förlag: Liber 1985. Förlagsband.

Såld

3.114

Gustav Hansson. Natur i Täby. Fotoill. Förlag: Liber 1986. Förlagsband.

80

10.272

Eric Jarneberg. Gribbylund och Löttinge. Fotoill. Utgiven av Täby Hembygdsförenings skrift nr 27. 1997. Häftad.

120

10.957

Eric Jarneberg. Stiftelsen Täbyhus 1948-1994. Fotoill. Utgiven av Stiftelsen Täbyhus 1995. Förlagsband.

120

10.003

John Ljungdahl - Nils Frejd - Hans Åström. Torp i Täby. Befintliga och försvunna. Fotoill. Utgiven av Täby hembygdsförenings skrift nr 31. Häftad.

120

 7.097

B.Håkan Nordquist. Visinge gård. Ett torp i staden på landet i Täby nämnt 1534. En kort historik. Fotoill. Täby hembygdsförenings skrift nr 32. Utgiven av Täby hembygdsförening 2006. Häftad.

80

10.814

Rönninge by. Täby hembygdsförenings skriftserie nr 17. Fotoill. 1983. Häftad.

60

10.772

Täby förr och nu. Täby hembygdsförenings skriftserie nr 15. Fotoill. 1981. Häftad.

120

 7.910

Huvudred: S.E. Vingedal. Näsby slott på Lamms tid. Tankar och minnen kring det anrika Näsby i Täby kommun. Fotoill. Utgiven av Täby Hembygdsförenings skriftserie Nr 11. Häftad.

90

 9.956

Hans Åström - Tord Tordmar. Fornminnen i Täby. En vägvisare. Fotoill. Täby Hembygdsförenings skrift nr: 29. Häftad.

90

 10.273

Täby ny stad. Fotoill. Utgiven av John Mattson Byggnads AB 1973. Utgiven i 4000 exemplar. Inbunden.

Såld

 10.915

Örnen, Bilan och Stjärnorna. En bok om Vallentuna. Författare: Aina Karin Hellström - Karl Erik Mörk. Illustrerad av Stig Claesson. Utgiven av Vallentuna kulturnämnd 1988. Förlagsband.

180

 

UPPLANDS VÄSBY

 

Beställn. nr  

Pris kr

 10.490

red: Peter Bratt. Upplands Väsby. Kulturhistoriska miljöer. Fotoill. Utgiven av Upplands Väsby kommun 1988. Häftad.

120

 10.694

Alf Nordström - Johan Curman. En bok om Upplands Väsby. Fotoill. Utgiven av Upplands Väsby kulturnämnd 1973. Förlagsband med skyddsomslag.

120

 

VÄLLINGBY

Beställn. nr  

Pris kr

 10.699

Ulrika Sax. Vällingby. Ett levande drama. Fotoill. Förlag: Stockholmia 1998. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 

VÄRMDÖ

Beställn. nr  

Pris kr

 7.903

Kåa Wennberg. Strindberg på Brevik. Fotoill. 1994. Förlagsband.

80

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order