LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Topografi Västmanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Beställn. nr  

Pris kr

 9.117 Torsten Bergman. Solbrinken. 130 år av kamp för minoritetsskolan på Lojobacke. Fotoill. 1998. Häftad.

140

 2.302 C. W. Böttiger. Från skolan och studentlivet. Självbiografiska anteckningar från Västerås och Uppsala. 1961. inbunden

 60

 10.724 Sven Drakenberg. Västerås stads byggnadshistoria. Från 1800-talets mitt. Del V:2. Fotoill. Utgiven av Västerås stad 1962. Häftad.

240

 2.325 Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XXIV. 1936. Redaktör: Sven Drakenberg. bl.a. Jan Erik Anderbjörk: Gravundersökningar vid Vedby gård i Badelunda socken och Ruth Rosenius-Högman: Stenåldersfynden från Väster Färnebo socken. illustrerad. 1936. häftad

Såld

 3.137 Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XLI. 1958-1959 . Redaktör: Sven Drakenberg. bl.a. Erik Forssman: Medeltida träskulpturer från Västmanland och Nils Nygren: Kakel och kakelugnsmakare i Västerås. illustrerad. 1959, häftad

60

 8.885 Örnulf Tigerstedt. Fagerstabrukens historia. Kavalkad. Fotoill. Förlag: Almqvist & Wiksell 1957. Klotband.

200

 8.886 E. Söderlund - P. E. Wretblad. Fagerstabrukens historia. Nittonhundratalet. Fotoill. Förlag: Almqvist & Wiksell 1957. Klotband.

200

 10.215 Fagersta kommun. Västanfors och Västervåla socknar. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Fotoill + kartor. Utgiven av Västmanlands läns museum 1980. Häftad. Något nött.

Såld

 -------

Örebro läns Hembygdsförbunds årsböcker

 
 3.329 August Hahr. Västmanlands Läns Kungl. Hushållningssällskap 1815-1915.. ill. 1915. häftad. något nött

120

 2.311  Västmanland. Redaktion: Richard Holmström och S. Artur Svensson. Allhems Förlag. Illustrationer i färg och svartvitt. 1957. blått klotband med skyddsomslag  400
 2.312  Västmanland. Redaktion: Richard Holmström och S. Artur Svensson. Allhems Förlag. Illustrationer i färg och svartvitt. 1957. rött halvfranskt band med övre guldsnitt  600
 8.795 Aktiebolaget Kanthal 1931-1941 Hallstahammar. Idén, som födde en svensk världsindustri. Fotoill. Förlag: Esselte 1942. Inbunden.

140

 2.324 Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XVI. Redaktör: Sven T. Kjellberg. Vallby. Kulturhistoriska notiser. illustrerad. 1926. häftad. lagat omslag

60

 2.314  Ernst Bloms Västerås. Bilder från 1895-1945. Redaktionskommitté: Karin Kjelldahl, Ivar Andrén och Gustaf Blomquist. fotoillustrationer. 1967. häftad  120
 2.303 Frank Kusán. Bilder av Västerås. Fotoill Jan Gustafsson. Utgiven av Västerås kommun 1989. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 9.953 Rune Lindström. Järnbruksliv. Om bruksbefolkningens liv och miljö kring Bergslagens hyttor och småbruk. Fotoill. Förlag: Bok och bild 1970. Förlagsband med skyddsomslag.

Såld

 4.064 Skultuna Bruks historia 1607-1860 av Sven Ljung under medverkan av Sigurd Erixon. Skultuna Bruks historia. Del II:I. Illustrerad, 1957, Nordisk Rotogravyr, dekorerat klotband, 292 sidor

340

 5.845 Jakob Lundberg. Salabygden. Bilder och berättelser. Fotoill. Förlag: Eget 1953. Förlagsband med främre och bakre omslag inbunden. Dedikation av författaren. Blekt rygg.

 Såld

 2.328  Oskar Lundberg och Hans Sperber. Härnevi och därmed sammanhängande ortnamn. Om nordisk fruktbarhetskult. Socken i Torstuna härad. 1912. häftad, 50 sidor varav 10 sidor tysk text. ouppskuren  80
 2.309  Västerås genom tiderna, del 1. Jan Lundqvist: Västeråstraktens geologiska förhållanden, Bertil Walldén: Västeråstraktens växt- och djurliv, Harry Ståhl: Västeråstraktens ortnamn och Mårten Stenberger: Västeråstraktens förhistoria. illustrerad.1956. inbunden. exlibris  150
 2.110  Åke Meyerson. Vapenindustrierna i Arboga under äldre Vasatid. Kungliga Livrustkammaren akter och utredningar 3. illustrerad. 1939. häftad. tillskrift från författaren  460
 9.753 Norberg genom 600 år. Studier i en gruvbygds historia. Utgiven av Norbergs Grufförvaltning 1958 genom Kjell Kumlien. Fotoill. Förlagsband.

Såld

 9.980 Nya anteckningar om Rytterns socken. Redaktör: Olle Ferm mm. ill. Utgiven av Västmanlands läns museum 2002. Häftad.

90

 2.033 J. Sigfrid Edström (ASEA). inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870. Formgivare: Carl-Axel Olsson. fotoillustrationer. 1970. inb.

40

 3.132 Håkan Olsson. Våra gårdar från Arboga till Sandviken. En kulturhistorisk färd genom 100 års utveckling av nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. Illustrerad av Sven Björnson. 1981, inb. med skyddsomslag

Såld

 2.323 Sven Olsson. Parlament i Aros. illustrerad. 1963. häftad

80

 2.330 Sven Olsson. Linnea och Livia. VLT:s tidningstomters historia. illustrerad. 1964. häftad

60

 4.525  STF:s årsskrift 1967. Västmanland. ill. Förlagsband

 60

 5.168 Lennart Sundh. Silverstänk från 50-talets Sala. Fotoill. Förlag: Winbergs 1992. Förlagsband.

 Såld

 4.418 Herman Uddén. Västerås stad under femtio år 1875-1925. illustrerad, 1929, halvklotband med främre somslag medbundet, namnteckning

90

 3.143 Bertil Waldén. Frövifors Bruk och dess föregångare Frövi Bruk. Minnesskrift. illustrerad. 1951, inbunden

240

 3.145 Dolly Vally. Sörbohyttan. En historia från Bergslagen. 1926. inb. namnteckning

40

 

Beställn. nr  Tågtidtabeller Pris kr
 3.721  Tidtabell No 35 för Frövi - Ludvika och Bånghammar - Kloten Jernvägar från och med den 15 november 1881. Inb. med kartongpärmar, 8 sidor

 300

 3.722  Tidtabell N:o 21 för bantågen å Nora - Karlskoga Jernväg från och med den 1 juni 1881. Persontåg Nora - Otterbäcken. Blandadt tåg Nora - Karlskoga. Godståg Striberg - Nora - Otterbäcken. häftad, 8 sidor

 300

 3.871 Tidtabell N:o 12 för Bantågen å Wikern-Möckelns Jernväg från och med den 1 Juni 1881. häftad, 14 sidor

 Såld

 3.872  Tidtabell N:o 19 för bantågen å Wikern-Möckelns Jernväg från och med den 15 Oktober 1884. häftad, 14 sidor

 300

 3.873 Köping-Hult Jernväg. Tidtabell N:r 23 från och med den 1 November 1887. häftad, 14 sidor

 300

 3.874 Köping-Hult Jernväg. Tidtabell N:r 27 från och med den 1 Oktober 1889. häftad, 14 sidor

 300

 3.875  Köping-Hult Jernväg. Tidtabell N:r 28 från och med den 1 Juni 1890. häftad, 14 sidor

 300

 3.876 N:o 13. Tidtabell för Oxelösund-Flen-Vestmanlands Jernväg gällande fr.o.m. den 1 Juni 1881. vikblad, 8 sidor

200

 3.877 N:o 13. Köping-Hult och Nora-Ervalla Jernvägar. Tidtabell från och med den 15 November 1882. inb. 8 sidor

300

 3.878 N:o 14. Tidtabell för bantågen å Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernväg från och med den 15 November 1881. inb. med kartongpärmar, 10 sidor

300

 4.007 N:o 15. Tidtabell för Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernväg fr.o.m. den 15 Maj 1882. vikblad 8 sidor

200

 3.879 N:o 16 Tidtabell för bantågen å Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernväg från och med den 15 November 1882. inb. med kartongpärmar, 10 sidor

300

 3.880 N:o 16. Tidtabell för Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernväg frår.o.m. den 15 November 1882. vikblad 8 sidor

200

Beställn. nr   Pris kr
 2.305 Arboga-Utställningen 25 maj - 7 juki 1935. Beskrivning över Arboga stad. Katalog över Utställningen. illustrerad. 1935. häftad. fuktfläck på omslaget

140

 3.132 Håkan Olsson. Våra gårdar från Arboga till Sandviken. En kulturhistorisk färd genom 100 års utveckling av nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. Illustrerad av Sven Björnson. 1981, inb. med skyddsomslag

80

 2.335 Noraskogs arkiv, 5:e bandet, 3:e häftet. Kulturhistoriska samlingar och anteckningar om Örebro Läns Bergslager. 1907. häftad. loss i häftningen, söndrigt omslag

160

 2.331 Katalog över Jubileumstävlingarna vid Strömsholm den 5-7 juli 1918. häftad, 56 sidor, nött

80

 3.133 Västerås stiftsbok 1963. ill. häftad

30

 3.134 Västerås stiftsbok 1974. ill. häftad

 30

 3.135 Västerås stiftsbok 76-77. ill. häftad

 30

 3.136 Västerås stiftsbok 1990/91 ill. kartongband

40

 3.325 Svenska Turistföreningens Resehandbok III. Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Värmlands län. ill. och kartor. 1898. rött klotband

90

 9.012 Västmanland. Mälarbygd-bruksbygd-bergslag. Fotoill + karta. Redaktör: Krister Ström. Utgiven av Länstyrelsen 1992 andra upplagan. Förlagsband.

Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order