LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Till Delaware Minnet 1638 - 1938

Några fotografiska brevkort visande händelser, historiska minnesmärken och bemärkta personligheter ur Svensk-Amerikas historia

In remembrance of Delaware 1638 - 1938

Some photographic postcards showing historical events, monuments and distinguised persons from the Swedish-American history

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

     
 95.030, AE 203/1. Kalmar Nyckel Göteborg - Wilmington 1638. Kristina Regina. K8, SEK.80 95.031, AE 203/2. Carl Milles: Kalmar Nyckel. K8, SEK.80 95.032, AE 203/3. Svensk-Amerikanska Minnesmuseet (Morton Memorial) Philadelphia. Old Swede Church, Wilmington. K8, SEK.120 95.033, AE 203/4. John Ericsson. "Merrimac", "Monitor". K8, SEK.120

 

     
95.034, AE 203/5. Julia Claussen, Karin Branzell, Carolina Östberg, Gertrud Pålson-Wettergren, Nanny Larsén-Todsen, Sigrid Arnoldsson, Jenny Lind, Christina Nilsson de Casa Miranda, Signe Rappe, Anna Oscár, Kerstin Thorborg, Marie Sundelius, Göta Ljungberg. K7, SEK.150 95.035, AE 203/6. John Forsell, Ernst Svedelius, Carl Fredrik Lundqvist, Martin Oscár, Knut Öhrström, Jussi Björling, Martin Öhman, Folke Andersson, Joel Berglund. K8, Sold 95.035b, AE 203/6. John Forsell, Ernst Svedelius, Carl Fredrik Lundqvist, Martin Oscár, William Gustafson, Knut Öhrström, Martin Öhman, Folke Andersson, Joel Berglund. K8, Sold  95.036, AE 203/7. Erik Högberg, Kungl. Svenska Flottans Musikkår, "De Svenske", Emil Carelius. K8, SEK.120

 

     
95.037, AE 203/8. Anders Zorn, Greta Garbo, Carl Milles. K8, SEK.150 95.038, AE 203/9. Nathan Söderblom, Pastor J. A. Hultman. K8, SEK.120  95.039, AE 203/10. D.D.K.K.H.H. Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Louise, H.K.H. Prins Wilhelm. K8, SEK.150 95.040, AE 203/11. M/S Kungsholm. K8, SEK.180 95.041, AE 203/12. President Franklin D. Roosevelt, H.M. Konung Gustaf V. K8, SEK.150

 

 
 95.030-95.041. Komplett mapp med 12 st vykort, Sold

 

Förlag: AE = Axel Eliassons Konstförlag A.B. Stockholm

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order