LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Albert Engström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags förlag, Stockholm

   
96.360, T1, K8, Sold  96.361, fr OII stpl Upsala 10.9.1901, K7, SEK.140

 

   
96.363, fr OII stpl Eskilstuna 30.5.1901, K7, SEK.140  96.365, fr OII stpl Örebro 23.10.00, K5, SEK.60

 

   
96.368, fr OII stpl Stockholm 9.9.04, K6, SEK.140  96.385, T1, K7, SEK.120 

 

   
102.840,  fr 1+4 öre stpl Upsala 8.12.1901, K6-7, SEK.140  102.841, fr OII stpl 22.10.1901, K7, SEK.120

 

   
102.847, fr OII stpl Båstad 19.7.1903, K6, SEK.90  96.362, T1, K8, SEK.140

 

Utan förlag

 
 96.364, fr OII stpl Stockholm 11.9.1901, K7, SEK.140

 

   
96.366, fr OII stpl Stockholm 28.2.1901, K7, SEK.140  96.369, ofr, T1, K5, SEK.90

 

Förlag: Albert Bonniers förlag, Stockholm

   
 96.370, T5, K8, SEK.90 96.371, T5, K8, SEK.90

 

 
96.372, T5, K8, SEK.90 96.373, T5, K8, SEK.90

 

96.374, T5, K8, SEK.90 96.375, T5, K8, SEK.90

 

   
 96.376, T5, K8, SEK.90 96.377, T5, K8, SEK.90

 

96.378, T5, K8, SEK.90 96.379 T5, K8, SEK.90

 

   
 96.380, T5, K8, SEK.90 96.381, T5, K8, SEK.90

 

 
96.382, T5, K8, SEK.90 113.958, T5, K8, SEK.90

 

 
113.959, T5, K8, SEK.90 113.960, T5, K8, SEK.90

 

Förlag: Pressbyrån

 

102.842, Ser.: 222, T5, K8, SEK.120 113.935, Ser.: 222, T5, K8, SEK.120

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order