LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon/fax 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

K. Feiertag

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

     
 90.445, B.K.W.I.147-3, K7, SEK.80  90.447, B.K.W.I.158-6, K7, SEK.90  101.492, B.K.W.I. 343-2. fr stpl Buiksloot 27 Oct 13, K8, SEK.120 90.448, B.K.W.I.393-1, fr OII stpl 25.3.1910, K7, SEK.90  90.449, B.K.W.I.393-6, fr stpl Budapest 909 JUL 29, K7, SEK.80  90.451, B.K.W.I.565-4, K8, SEK.120  90.452, B.K.W.I.692-5, K7, SEK.80

 

 
       
 90.453, B.K.W.I.770-6, ofr, K7, SEK.80  101.490, B.K.W.I. 814-1. fr stpl Amsterdam 6.III.15, K8, SEK.120  101.491, B.K.W.I. 814-2. ofr, T5, K7, SEK.90 102.767, B.K.W.I. 814-6. fr stpl Amsterdam 22.2.15, K7, SEK.90  101.493, B.K.W.I. 881-3. ofr, T5, K8, SEK.120 90.477, B.K.W.I.887-3, K6, SEK.60

 

       
 90.454, B.K.W.I.922-1, K7, SEK.80  90.455, B.K.W.I.922-3, K7, SEK.80  90.456, B.K.W.I.947-5, K7, SEK.90   90.457, B.K.W.I.950-3, fr GV stpl Malmö 29.1.16, K7, SEK.80 101.494, B.K.W.I. 975-2. fr stpl Buiksloot 12 Nov 13, K7, SEK.120  90.460, B.K.W.I.2210-4, fr stpl, Helsinki 23.XII.22, K7, SEK.120 101.495, B.K.W.I. 2842-6. ofr, T2, K8, SEK.120 102.768, B.K.W.I. 2843-2. T3, K7, SEK.90

 

         
 90.463, B.K.W.I.2900-6, fr stpl Dresden 30.12.11, K7, SEK.80  90.464, B.K.W.I.2925/6 K7, SEK.80  90.465, B.K.W.I.2928-4, fr GV stpl, T3, K7, SEK.120   90.467, B.K.W.I.2932-5, fr stpl 20.XII.23, K6, SEK.80  102.769, B.K.W.I. 2991-3. T3, K7, SEK.120 90.469, B.K.W.I.3004-1, fr GV stpl, T3, K7, SEK.90 90.470, B.K.W.I.3005-2, K6, SEK.80 90.471, B.K.W.I.3036-1, K7, SEK.90

 

 
     
 90.474, B.K.W.I.3173-6, fr GV stpl ,Sundbyberg 20.12.1917, K7, SEK.60  97.878, B.K.W.I.3208-2, pl, T3, K7, SEK.90  102.770, B.K.W.I. 4129-2. fr GV stpl Örnsköldsvik 3.4.1912, K7, SEK.90

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order