LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Fingal

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

AE = Axel Eliassons Konstförlag AB, Stockholm

         
 88.226, AE.3131, K8, Pris.20.kr 88.221, AE.3132, K8, Pris.20.kr  88.224, AE.3133 K8, Pris.20.kr 88.223 AE.3134, K8, Pris.20.kr 88.222 AE.3136, K8, Pris.20.kr 88.225, AE.3138, K8, Pris.20.kr

 

 
88.227, AE.3717, K8, Pris.20.kr 88.220, AE.3717, K8, Pris.20.kr  88.214, AE.3717, K8, Pris.20.kr 88.218, AE.3717, K8, Pris.20.kr

 

       
88.231, AE.3718, K8, Pris.20.kr 88.230, AE.3718, K8, Pris.20.kr 88.232, AE.3718, K8, Pris.20.kr 88.229, AE.3718, K8, Pris.20.kr 88.228, AE.3718, K8, Pris.20.kr

 

   
 102.812, AE.3724, K8, Pris.20.kr 102.811, AE.3725/4, fr stpl, ,K8, Såld

 

     
 88.219, AE.3727/1, K8, Pris.20.kr  88.215, AE.3727/2, K8, Pris.20.kr  88.216, AE.3727/3, K8, Pris.20.kr 88.217, AE.3727/4, K8, Pris.20.kr 

 

104.208, AE.3733, fr stpl 1963, K7, Såld 102.808, AE.3734, K8, Såld 102.807, AE.3736, K8, Såld

 

       
102.805, AE.3739, K8, Pris.20.kr 102.806, AE.3739, K8, Såld 102.804, AE.3741, K8, Såld 102.809, AE.3744, fr stpl 1970, K7, Pris.20.kr 88.258, AE.3759, K8, Såld

 

       
 88.257, AE, K8, Såld  88.253, AE, K8, Pris.20.kr  88.251, AE, K8, Såld  88.250, AE, K8, Pris.20.kr 102.813,  AE, K8, Såld 102.831,  AE, K8, Såld 102.819,  AE, K8, Såld

 

         
  88.248, AE, K8, Såld  88.247, AE, K8, Pris.20.kr 102.821,  AE, fr stpl 1977, K7, Pris.20.kr 102.829,  AE, K8, Såld  88.246, AE, K8, Såld  88.240, AE, K8, Såld  88.238, AE, K8, Såld

 

         
  88.237, AE, K8, Pris.20.kr  88.235, AE, K8, Såld  88.256, AE, K8, Pris.20.kr  88.255, AE, K8, Pris.20.kr  88.254, AE, K8, Pris.20.kr 102.815,  AE, K8, Såld 102.817,  AE, K8, Såld

 

   
  88.233, AE.3718, K8, Pris.20.kr  88.241, AE, K8, Pris.20.kr 102.834,  AE, K8, Såld 102.835,  AE, K8, Såld 102.837,  AE, K8, Såld

 

     
102.820,  AE, K8, Pris.20.kr  88.260, AE., K8, Såld 88.243, AE., K8, Såld 88.244, AE., K8, Pris.20.kr 102.827,  AE, K8, Såld

Signerat  L.C

         
 102.823, AE, K6,Såld  102.830, AE, skriven och stpl,  K8, Såld  102.825, AE, fr stpl, K8, Pris.20.kr  102.824, AE, fr stpl 22.12.62, K8, Pris.20.kr  102.826, AE, fr stpl 20.12.67, K8, Pris.20.kr 102.832,  AE, fr stpl, T6, K7, Pris.20.kr 102.833,  AE, fr stpl, T6, K7, Pris.20.kr

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order