LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Flaggor Unionen

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Unionen och Svenska Folksången

 

     
 42.343, Oscar II. T1, K6, Pris.90.kr 42.345, Oscar II. Godt Nytt År. fr OII stpl, T1, K7, Pris.120.kr 51.985, Oscar II. God Jul. ofr, T1, K7, Såld

 

     
 42.347, Prins Gustaf Adolf. ofr, T1, K7, Pris.120.kr 37.696, Prins Carl. ofr, T1, K7, Pris.120.kr 42.346, Prins Wilhelm. fr OII stpl, T1, K6, Pris.120

 

 
 51.983, Prins Erik. fr OII stpl Offerdal 13.6.1903, K7, Pris.120.kr, Såld.2015.v.34, K6,  Pris.120.kr  95.292, Kronprinsessan Victoria. fr OII stpl 22.6.1904, K7, Pris.120.kr

   
42.353, osign. Anna Palm. fr OII stpl Stockholm Utställningen Gamla Stockholm 3.10.1897, K8, Pris.180.kr 42.341, John Fröberg, Finspong, ofr, T1, K7, Pris.80.kr 89.839, Jubileumsbrefkort 1829-1904. sign. Max Hänel. GKA.267, fr OII stpl Stockholm 1904, K6, Pris.120.kr

 

         
89.838, Oscar II 1829 - 1904, 75 år. präglat reliefkort. fr stpl, T1, K7, Pris.140.kr 45.433, Oscar II. Den siste Unionskonungen 8/12 1907. präglat reliefkort. K7, Såld 40.870, Prinsessan Margareta och Prins Gustaf Adolf. fr OII stpl, T2, K6,  Såld. 89.843, Gustav V. Sweden. F.H. Alt. 1909. 189, K7, Såld 89.844, Suède. Tucks Serie 649, fr stpl 1.10.07, K7, Såld

     
89.845, Sverige. pl, T1, K7, Pris.60.kr 37.695, Prinsessan Margareta och Prins Gustaf Adolf. sign. Max Hänel. fr OII stpl, T2, K7, Pris.120.kr 89.846, Hälsning från K.F.U.M. fr OII stpl Stockholm 7.4.07, K7, Såld

 

     
89.840, fr OII stpl 31.12.1903, K7, Såld 89.841, fr OII stpl, T1, K6, Såld 89.842, fr OII stpl 2.1.1903, K7, Såld

         
65.538, Göteborg. Parti af Kungstorget. fr OII stpl Göteborg 25.1.02, K8, Pris.340.kr 67.405, Helsingborg, Hamnen. fr OII stpl Helsingborg, T1, K7, Pris.340.kr 56.136, Hjo, Badhuset och Villa Eira. fr OII stpl, T1, K7, Pris.340.kr   23.296, Stockholm, Kgl. Första Svea Artilleri Kasern. fr OII stpl, T1, K8, Pris.340.kr  67.406, Malmö, Hamnen. fr 2 öre stpl Grinstad, K7, Pris.340.kr

 

     
 60.366, Stockholm, Thulegatan med Immanuelskyrkan, ofr, T1, K7, Pris.360.kr 66.124, Malmö, Rådhuset, fr OII stpl Malmö 6.12.04, K7, Pris.360.kr  60.363, Gefle, Centralstationen, fr OII stpl, Ti, K7, Pris.360.kr

 

     
66.125, Malmö, Sawoy Hotellet, fr OII stpl 1902, K7, Pris.360.kr 60.290, Vaxholms Fästning, fr OII stpl, T1, K8, Pris.240.kr 66.019, Karlskrona, fr OII stpl PKXP 18A 9.10.1902, K8, Såld

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order