LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Föreningen Sveriges Flotta

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Pris SEK 40/st

 

 

101.110, H. M. Minsvepare Bremön 

 101.129, H. M. Minkryssare Clas Flemming, Såld

 

 

 57.272, H. M. Ubåt Delfinen

111.389, Jagare typ "Ehrensköld" och "Nordenskjöld", Såld

 

 98.724, Jagare typ Puke och Pallander

 

 

 109.575, H. M. S. Forellen, Såld

101.151, Pansarkryssaren "Fylgia", Såld 

 

 

101.122, H. M. Flygplanskryssare Gotland, T5, K8

57.258, Flygplankryssaren Gotland,  fr stpl, T5, K7, Såld

 

 

101.152, H. M. Kryssare Gotland, Såld 

109.576, Pansarskeppet "Gustaf V", Såld

 

 

 

109.577, H. M. Jagare Göteborg

109.578, Jagare av Halland-klass, Såld

 

57.301, Jagare i vinterskrud

57.279, Skeppsgossefartygen Jarramas och Najaden. Efter etsning av S. Klingenstierna, Såld

 

 

101.157, Vedettbåt typ Jägaren, Kaparen, Snapphanen, Väktaren

101.159, H. M. Jagare Norrköping, Såld

 

 

 109.579, H. M. Jagare Norrköping 

109.580, Ubåtsmoderfartyget Patricia, Såld

 

 

109.581, H. M. Ubåt Sjölejonet, Såld

57.307, H . M. Kryssare Tre Kronor, Såld

 

 

 

 109.582, H. M. Kryssare Tre Kronor, Såld

101.166, H. M. Jagare Uppland, Såld

 

 

 

 57.268, H. M. Ubåt Uttern

109.583, Undervattensbåt typ "Valen", "Illern", "Uttern", "Bävern", Såld

 

 

 109.584, Vedettbåt, K6

101.115, Vedettbåt av äldre typ

 

57.246, H. M. Pansarskepp Drottning Victoria

101.167, Pansarskeppet Drottning Victoria

 

 109.585, God Helg, Såld

102.766, Föreningen Sveriges Flotta. Helgkort, Såld

Nedanstående vykort är förminskade

     
 57.292, Skolskeppet Abraham Rydberg  57.282, H. M. Minsvepare Arholma 101.139, Logementsfartyget af Chapman 101.149, H. M. Ubåt Draken  101.121, H. M. Jagare Ehrensköld, Såld 57.290, Fredatten Eugenie i Magellans sund. Fotogravyr efter oljemålning av Jacob Hägg

 

 
 57.256, H. M. Kryssare Fylgia 101.154, H. M. Flygplankryssare Gotland 98.726, Jagaren Klas Horn 57.267, H. M. Jagare Klas Uggla 57.265, H. M. Jagare Nordenskjöld

 

   
57.293, Jagare typ Romulus och Remus, Såld 101.161, H. M. Ubåt Springaren 101.114, H. M. Jagare Stockholm i bakgrunden jagarna Klas Horn och Nordenskjöld 101.163, Pansarskeppet Sverige, Såld 57.286, Älvsnabbs-monumentet, 

 

     
 101.119, H. M. Pansarskepp Äran, K6, Såld 57.262, Jagare av äldre typ (Wrangel, Wachtmeister)  57.291, Svenska Kadettfartyg åren 1868-1900. Efter oljemålning av Jacob Hägg 57.285, Pansarskepp under stridsskjutning, Såld 101.116, Vedettbåt av nyare typ (Jägaren, Kaparen, Snapphanen, Väktaren)

 

Period T5

Kvalitet: minst K7 - K8 om ej annat anges

Till oljemålningar och akvareller av Jacob Hägg och Herman af Sillén

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order