LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Föreningen Sveriges Flotta

Oljemålningar och akvareller av J. Hägg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Pris SEK 40/st

     
 87.520, F-1. Svenska flottans utsegling från Reval den 13. maj 1790 efter anfall mot en rysk eskader. 87.521, F-2. Marockansk pirat jagas av fregatt, omkring år 1800.  87.522, F-3. Svenska fregatten Eugenie, byggd 1844, utseglar i Stilla havet från Magellans sund, världsomseglingen 1851-53. 87.523, F-4. Svenska ångfregatten Vanadis, byggd 1862, på hemsegling genom Öresund, världsomseglingen 1883-1885. 87.524, F-5. Svenska ångkorvetten Freja, byggd 1885, under segel i Neapelgolfen.

 

     
 87.525, F-6. Svenska ostindieskeppet Finland, byggt 1761, i storm den 24. januari 1770.  87.526, F-7. Ostindieskeppet Wasa, byggt 1778 såsom 60-kanonskepp, under utsegling från Göteborg den 20. maj 1803. 87.527, F-8. Svenska kofferdiskeppet Providentia, byggt 1799 för ostindiefart. 87.528, F-9. Gotländsk galeas från 1850-talet 87.529, F-10. Svenska polarfartyget Vega, byggt i Bremerhaven 1873. Fullbordade under A. E. Nordenskiöld och med L. Palander såsom fartygschef "nordostpassagen" åren 1878-80.

 

     
87.530, F-11. Svenskt barkskepp, svensk skonare och tysk ångare utanför Korpklint, Gotland, omkring år 1910.  87.531, F-12. Svenska skolskeppet Abraham Rydberg (II), byggt 1911, och svensk lotskutter utanför Landsort. 87.532, F-13. Roslagsskuta ("rospigg") i Stockholms skärgård, 1890-talet. 87.533, F-14. Skånsk jakt i Öresund, omkring 1910. 87.534, F-15. Svenska bankfiskebåtar, 1880-talet. 87.535, F-16. Svenska bankfiskebåtar bogseras av "robåt", 1880-talet.

Oljemålningar av Herman af Sillén

     
 87.536, F-17. Bland bränningarne. 87.537, F-18. Kappsegling på Kanholmsfjärden. 87.538, F-19. Pansarbåten Göta i storm på Nordsjön. Såld 87.539, F-20. Fregatten Vanadis vid norska kusten., Såld 87.540, F-21. Fregatten Vanadis samt korvetterna Freja och Balder. K6, Såld

 

   
87.541, F-22. Pansarbåtar av Äran-typ under stridsövning. Såld 87.542, F-23. Bojen hämtas hem. 87.543, F-24. Skruvlinjeskeppet Stockholm, m.fl., Såld  87.544, F-25. "Forcera"., Såld 87.545, F-26. Fiskebåtar i storm.

Pris SEK.40/st

Period T5

Kvalitet: minst K7 - K8 om ej annat anges

Till Föreningen Sveriges Flotta, övrigt

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order