LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kerstin Frykstrand

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

52.635,  SK.Bo.16,T5, K8, SEK.40 52.636,  fr stpl 4.11.54, SK.Bo.17, T5, K8, SEK.40 52.637,  SK.Bo.18, T5, K8, SEK.40

 

52.638,  SK.Bo.19,T5, K8, SEK.40 52.639,  SK.Bo.20 ,T5, K8, SEK.40

 

52.641, SPCF.T5, K8, SEK.40 110.617, SPCF. fr stpl Malmö 21.12.50, K8, SEK.40 110.618, AE. T5, K8, Sold

 

110.619, Grako. 4-sidigt, ej adressida. Sold

 

102.747, SK.4322/2, fr stpl 1947, K6, SEK.30 102.748, SK.4322/3, fr stpl 1943, K6, SEK.30 52.652, SK.4416, fr stpl 23.12.44, K7, SEK.30 52.657, SK.4428, pl, K6, SEK.30

 

110.628, SK.4607/1, T5, K8, SEK.30 110.629, SK.4607/2, T5, K8, SEK.30 52.648, SK.4607/4, T5, K8, SEK.30 52.649, SK.4607/5, T5, K8, SEK.30

 

110.620a, AE, T5, K8, SEK.30 110.620b, AE, T5, K8, SEK.30 110.621a, AE, T5, K8, SEK.30 110.621b, AE, T5, K8, SEK.30

 

110.622, AE, T5, K8, Sold 110.623, AE, T5, K8, Sold 110.624, AE, T5, K8, SEK.30 110.625, AE, T5, K8, Sold

 

110.626, AE, T5, K8, Sold 52.665, AE, fr stpl 24.12.31, K7, Sold 52.661, AE, fr stpl 30.12.40, K7, SEK.30 52.660, AE, fr stpl, T5, K7, Sold

 

110.627, AE, pl, T5, K6, Sold

Förlag:

AE = Axel Eliassons Konstförlag

SK =  Sagokonst

SPCF = Stiftelsen Pro Caritates Förlag

 

 

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order