LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Gösta Geerd

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

         
 97.971, SK 4234/1, Pris.40.kr  97.972, SK 4234/2, Pris.40.kr 97.973, SK 4234/3, Pris.40.kr 97.974, SK 4234/4, Pris.40.kr 97.975, SK 4234/5, Pris.40.kr

 

         
 97.976, SK 4234/6, Pris.40.kr 97.977, SK 4234/7, Pris.40.kr 97.978, SK 4234/8, Såld 97.979, SK 4234/9, Pris.40.kr 97.980, SK 4234/10, Pris.40.kr

 

         
 97.981, SK 4310/1, Pris.40.kr  97.982, SK 4310/2, Pris.40.kr  97.983, SK 4310/3, Pris.40.kr  97.984, SK 4310/4, Pris.40.kr  97.985, SK 4310/5, Pris.40.kr

 

         
  97.986, SK 4310/6, Pris.40.kr  97.987, SK 4310/7, Pris.40.kr  97.988, SK 4310/8, Pris.40.kr  97.989, SK 4310/9, Pris.40.kr  97.990, SK 4310/10, Pris.40.kr

 

         
97.991, G 39/1, Vill du ha mej?, Pris.40.kr  97.992, G 39/2, Svärmeri i månsken, Pris.40.kr  97.993, G 39/3, Trollfången, Pris.40.kr  97.994, G 39/4, Blyga, Pris.40.kr  97.995, G 39/5, Nyförlovad, Pris.40.kr 

 

       
 97.996, G 39/6, Den underbara blomman, Pris.40.kr  97.997, G 39/7, Kovan är "knapp", Pris.40.kr  102.796,  G 39/8, Älvdans. Pris.40.kr 97.998, G 39/9, Trollbroderi, Pris.40.kr  97.999, G 39/10, "Familjeidyll, Pris.40.kr 

 

         
102.789,  G 40/12, Luftslott. Pris.40.kr 102.784, G 44/22, Go' morron. Såld 102.794, G 44/24, Längtan. Pris.40.kr 102.786, G 45/25, Välkommen hit. Pris.40.kr 102.790, G 45/26, Kilowattjägare. Pris.40.kr

 

         
 102.783, G 45/27, En stilla flirt. Pris.40.kr 102.795, G 45/30, Tack för ikväll. Såld 102.791, G 49/21, Sista tanden. Pris.40.kr 102.787, G 49/29, Ack, den som var mänska. Pris.40.kr 102.788, G.49/32, Vem ska jag ta. Pris.40.kr

 

     
 102.785, G 49/33, Jag spelar bara för dej. Pris.40.kr 102.792, G 2 28, Gtratulerar. Pris.40.kr 102.797, G 2 34, Följer du med. Såld

 

 

         
 98.000, G 40/13, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 1, Pris.40.kr 98.001, G 40/14, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 2, Pris.40.kr 98.002, G 40/15, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 3, fr stpl 8.7.41, Pris.40.kr 98.003, G 40/17, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 5, Pris.40.kr 98.004, G 40/13, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 6, Pris.40.kr  98.005, G 40/19, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 7, fr stpl Stockholm 20.2.41, Pris.40.kr 102.782,  G 40/20, Fredmans sång n:r 35. Om gubben Noach och hans fru; v. 8, Pris.40.kr

 

       
 102.798, Såld 102.799, Såld 102.800, Såld 102.802,  Såld

Camé

         
 102.772, SK 4511/2, Pris.30.kr 102.773, SK 4511/3, Pris.30.kr 102.774, SK 4511/4, Pris.30.kr 102.775, SK 4511/5, Pris.30.kr 102.776, SK 4511/6, Pris.30.kr

 

       
 102.777, SK 4511/7, Pris.30.kr 102.778, SK 4511/8, Pris.30.kr 102.779, SK 4511/9, Såld 102.780, SK 4511/10, Pris.30.kr

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order