LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Gotlandsbåtar

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

97.036, R-V Argos Sepl. Visby juli 1995. T6, K8, Pris.50.kr 45.242, Visby. Inre hamnen. (Drotten). T5, K8, Pris.60.kr

 

59.758, Gotland. Hamnen. (Visby och Drotten). pl, K7, Pris.60.kr 126.093, Visby. Hamnen. (Visby och Drotten). fr stpl Visby 18.8.57. K8, Pris.60.kr

 

103.592, Ångf. ”Drotten”. T5, K8, Pris.120.kr 133.179, Ångaren ”Drotten”. T5, K6, Pris.80.kr

 

 71.329, Ångf. "Drotten", Visby. T5, K8,  Pris.80.kr

 

126.094, Visby. Hamnen. (Drotten). fr stpl Visby 24.8.72, K8, Pris.40.kr 126.095, M/S Graip. T6, K8, Pris.30.kr

 

126.096, M/F "Gotland". fr stpl, T5, K7, Pris.60.kr 103.593, Visby m/f Gotland lägger till.  T5, K8, Pris.120.kr

 

45.240, Visby. Inre hamnen. (bl.a. m/f Gotland). fr stpl Visby 5.6.48, K7, Pris.60.kr 71.323, Visby Hamnen. (m/f Gotland). fr stpl Visby 23.7.51, K7, Pris.60.kr

 

126.097, Visby. M/f Gotland på väg in i Visby Hamn. T6, K8, Pris.80.kr 103.595, Visby. m/f Gotland. T6, K8, Pris.80.kr

 

94.804, Visby. m/f Gotland i Visby hamn. fr stpl Visby 1.12.55. K7, Pris.80.kr 126.098, Visby. M/f Gotland. vykortsbrev. fr stpl Visby 12.7.57, K8, Pris.50.kr

 

22.903, Visby. m/f Gotland i inre hamnen. T5, K8, Pris.60.kr 55.807, Visby, M.F. Gotland lämnar Visby. T5, K8, Pris.60.kr

 

84.459, Visby. Hamnen med M/F Gotland. T5, K8, Pris.40.kr 71.341, Visby. M/f Gotland. T5, K8, Pris.60.kr

 

84.458, M/S Gotland lämnar Visby. T5, K8, Pris.50.kr 126.099, Gotlandsbolagets bilfärjor "Gotland" och "Gotlandia". T6, K7, Pris.40.kr

 

126.100, Visby. M/f Gotland. T6, K8, Pris.40.kr 126.101, m/f Gotland på utgående från Visby. T6, K8, Pris.50.kr

 

126.102, Visby. Hamnen med M/F Gotland. T6, K8, Pris.40.kr 126.103, Hälsning från Visby. M/F Gotland. S:t Nicolai ruin. Norra ringmuren. Burmeisterska huset.Snäckgärdsbaden. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

126.104, M/s "Gotland" vid kaj i Visby. fr stpl Visby 22.6.71, K8, Pris.40.kr 126.105, Visby. M/S "Gotland". T6, K8, Pris.40.kr

 

126.106, Gotland. Visby hamn med "Kastellholm" och "Gotland". T6, K8, Pris.40.kr 126.107, Gotland. Vy över hamnen med "Caronia", "Bergensfjord" och "Gotland". T6, K7, Pris.40.kr

 

126.108, Oskarshamn. Gotlandfärjorna "Gotlänningen" och Ö-linjens flaggskepp "Gotlandia" med Blå Jungfrun i fonden. T6, K8, Pris.40.kr 126.109, Stabilisatorfärjan M/S Gotlandia", T6, K8, Pris.40.kr

 

126.110, M/s "Gotlandia" vid kaj i Visby. T6, K6, Pris.40.kr 126.111, M/S Nord Gotlandia. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.112, M/S Nord Gotlandia. T6, K8, Pris.40.kr 126.113, M/S Patricia Olivia. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.114, Visby. m/f Christofer Polhem. T6, K8, Pris.80.kr 126.115, Oskarshamn. Hamnen med Gotlandsbåten. Christofer Polhem. fr stpl Oskarshamn, T6, K6, Pris.40.kr

 

126.116, "Christofer Polhem" i Visby hamn. fr stpl Visby 7.7.59, K7, Pris.50.kr 45.245, Polhem. fr OII stpl Stockholm 4.VIII.05, K7, Pris.140.kr

 

51.038, m/f Stora Karlsö. T5, K8, Pris.120.kr 96.025, St. Karlsö. "Norderhamn" med m/k Carlsö. T4, K8, Pris.120.kr

 

126.136, Gotland. St. Karlsö. Norderhamn. (Carlsö). fr stpl, T5, K7, skadad adressida. Pris.80.kr 126.137, Stora Karlsö. Karlsö-klubbens "Grisslan" vid kaj. T6, K8, Pris.40.kr

 

93.870, Ångf. Thjelvar i Wisby hamn.T3, K8, Pris.180.kr 126.117, M/S Thjelvar. T6, K8, Såld

 

126.118, M/S Thjelvar. T6, K8, Pris.40.kr

 

93.871, Ångaren Visby. T4, K8, Såld 126.119, Ångfartyget "Visby". T4, K8, Pris.120.kr

 

94.803, "Ångaren Visby" vid Wisby Hamn. T4, K8, Pris.120.kr 71.336, Ångaren Visby. (Hansa). fr stpl PKP 14.7.27, K8, Pris.140.kr

 

103.532, Wisby inre hamn. (Wisby och Hansa). pl, T1, K6, Pris.160.kr 126.120, Ångaren Visby. fr stpl Visby 17.6.28, K8, Pris.120.kr

 

22.905, "Visby" och "Drotten" i Visby hamn. T5, K8, Pris.60.kr 126.121, Visby Hamnen. (Gotland). fr stpl Visby 19.7.58, K7, Såld

 

126.122, Färjan till Gotland från Oskarshamn. (Visby). fr stpl Oskarshamn 17.8.92, K7, Pris.40.kr 126.123, Gotlandsfärjan. (Visby). T6, K8, Pris.40.kr

 

126.124, Nynäshamn. Hamnen med m/s Visby. fr stpl Stockholm 20.8.65, K6, Pris.40.kr 126.125, M/F "Visby". T6, K8, Pris.40.kr

 

126.126, M/S Visby. T6, K8, Pris.40.kr 126.127, M/S Visby. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.128, Gotlandsbolagets m/s "Visby".T6, K8, Pris.40.kr 126.129, M/S Visby. T6, K8, Såld

 

126.130,  M/S Visby. T6, K8, Pris.40.kr 126.131, Sverige. Gotlandsfärjan. (M/S Visby). T6, K8, Pris.40.kr

 

126.132, Gotland. M/S Visby. T6, K8, Pris.40.kr 126.133, M/S Visby. Cinema Visborg. Restaurang Blåhäll. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.134, Gotländsk sommarnatt. Norra muren. Solnedgång, Slite. M/S Visby. S:t Olof, Fårö. fr stpl Stånga 30.10.87, K7, Pris.40.kr 90.154, Gotlandsbolagets nya m/s “Visby”. Byggd 1972, T6, K8, Pris.40.kr

 

126.135, Nynäshamn och Gotlandsfärjan. (Ölänningen). fr stpl, T6, K7, Pris.40.kr

 

 
 
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order