LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon/fax 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Graf Zeppeli

Vykortserie utgiven av Philatelistisches Büro Rau under åren 1975-1979 omfattande 456 st olika kort enligt nedanstående exempel. Korten är numrerade från 1 till 456. Kortens adressidor har beskrivande text av motivet på tyska och de flesta har försetts med stämpelavtryck av de mer än 100 olika stämplar som använts.

Pris för hela serien SEK 6000.

       
 Graf Zeppelin, nr 1 Graf Zeppelin, nr 252 Hindenburg, nr 361  Hindenburg, nr 361
       
 Graf Zeppelin, nr 163 Graf Zeppelin, nr 163 Graf Zeppelin, nr 255 Graf Zeppelin, nr 255
       
 Graf Zeppelin II, nr 443 Graf Zeppelin II, nr 443 Graf Zeppelin, nr 50 Graf Zeppelin, nr 50
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat   Back to Postcards  How to order