LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Gustaf Adolfs Förbundet för Sveriges unge krigsmän

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

     
 50.551, Kungl. Lifgardet till häst 1806, T1, K8, Pris.80.kr 50.552, N:r 1. Kungl. Lifgardet till häst 1806. T1, K8, Pris.80.kr 50.553, N:r 1. Kungl. Svea Artilleriregemente 1904. senare frankerad, T1, K6, Pris.80.kr  50.554, N:r 36. Kungl. Lifregementets Grenadierer 1904. T1, K8, Såld 50.556, N:r 7. Kronprinsens husarregemente. T1, K8, Såld

 

 

     
50.557, Kungl. Svea Lifgarde. fr OII stpl Stockholm 7.6.05, K6, Såld  50.558, Svenska Flottan. sign. H af K. T1, K8, Såld 50.559, H. M. Pansarbåt Oscar II. sign. E.H. T1, K8, Såld 50.560, Kostnadsberäkning för Stockholm. sign. Torben Grut. T1, K8, Såld 50.562, Eskadern evoluerar. sign. E.H. T1, K8, Pris.80.kr

 

     
53.511, N:r 6. Kungl. Västgöta regemente 1811. T1, K8, Pris.80.kr 53.512, N:r 9. Kungl. Skaraborgs Regemente. T1, K8, Pris.80.kr  53.688, Kungl. Göta Lifgarde 1894. Svensksund 1790. T1, K8, Såld 56.085, N: 17. Kungl. Bohusläns reg. 1791, T1, K8, Pris.80.kr  91.212, Uplands och Södermanlands Ryttare 1593. m.fl. T1, K8, Pris.80.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order