LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Gymnastik - Gymnastics

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

       
 88.716, Maja Carlquist. Ledarinna för Sofiaflickorna. Teamleader for the Sofiagirls. T5, K8, Sold 88.717, Sofiaflickorna Stockholm - Sverige. The Sofiagirls gymnastic team from Stockholm - Sweden. T5, K8, Sold 88.718, "Flyvespring". Flying jump. T5, K8, SEK.60 88.719, Frivolt framåt i pik. Somersault forwards. T5, K8, SEK.60

 

     
 88.720, Sofiaflickorna i aktion. Sofiagirls in action. T5, K8, Sold 88.721, Almberg Foto 1912, Preinitz. T3, K8, Sold  89.795, Lingiadens högtidliga öppnande Stadion Stockholm 20 juli 1939. K8, Sold

 

   
 88.722, Lingveckan. fr stpl Stockholm Lingvecka 19.3.1966, K7, Sold 88.723, Riksidrottsförbundet. Gymnastik. Unga fostran. Idrotten ger - Sverige mer. T6, K8, Sold

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order