LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Elsa Hammar

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm   (GKA)

Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm   (CN) 

    Paul Heckscher   (PH)

A.B. Ernst G. Svanström, Stockholm   (EGS)

GM Ser. 115

 

98.081, GKA 2732, pl,T2, K6, Såld 118.848, GKA.2734. fr OII stpl Tumba 31.10.1910, K7, Såld

 

98.076, GKA.8624, fr OII stpl Båstad 23.12.1904, K6, Såld 98.077,GKA.8625, fr OII stpl Stockholm, T1, K7, Såld 98.075, GKA.8626, ofr, K7, Såld

 

118.874, GKA.8627, T1, K7, Såld

 

 
 98.056, GKA. 8818, Lill Brita Rättvik. fr OII stpl Stockholm 28.8.05, K6, Såld 118.875, GKA.8818, fr OII stpl Stockholm 1907, K7, Såld 118.876, GKA.8819, fr OII stpl Göteborg 2.1.1905, K7, Såld

 

 
98.050, GKA.8820, T1, K7, Såld 118.877, GKA.8820, Med många gratuleringar. T1, K8, Såld 98.080, GKA.8821,fr OII stpl Karlstad 28.2.1905, K8, Såld

 

 
98.053, GKA.8822, Jag har den äran att gratulera. fr OII stpl PKXP 17B 31.3.1905, K7, Såld 118.878, GKA.8822, fr OII stpl Barkåkra 30.12.1906, K7, Såld 118.879, GKA.8824, fr OII stpl Södertelje 31.12.1905, K8, Såld

 

118.880, GKA.8825, fr OII stpl Stockholm 4.4.1906, K8, Pris.60.kr  98.069, GKA.8826. fr OII stpl Göteborg 23.12.05, K7, Såld

 

 
98.067, GKA.8827, T1, K8, Såld 118.881, GKA.8827, Maria Olivia på Skansen. T1, K8, Såld

 

 
98.066, GKA.8829, Ma'greta från Lappland. fr GV stpl Saltskog, T3, K7, Såld 118.882, GKA.8829, pl, T1., K7, Pris.50.kr 98.049, GKA.8830, pl, stpl 1905, K7, Pris.60.kr

 

118.883, GKA.8832, fr OII stpl Strengnäs, T1, K8, Såld 118.884, GKA.8833, fr OII stpl Thorskors 1.1.1905, K5, Såld 118.885, GKA.8834, fr OII stpl  23.12.1904, K7, Såld

 

 
98.057, GKA.8837, Lång Lars från Rättvik. fr OII + tuberkulosmärke stpl Göteborg 20.12.04, K7, Pris.60.kr 98.065, GKA.8838, Korps-Petter från Rättvik. fr OII stpl Strömstad 14.9.1906, K6, Pris.60.kr 118.886, GKA.9962, T2, K7, Såld

 

118.872, PH. fr GV stpl,Stockholm 6.4.12, K7, Såld 98.073, EGS.  fr GV stpl Stockholm 23.12.19. K7, Såld

 

118.873, GM 7.  fr OII + tuberkulos märke stpl Stockholm 23.12.1903, K8, Såld  98.078, GM 8.(CN). T2, K8, Pris.60.kr  98.054, (GM 9).   fr OII stpl Vesterås 22.12.19096, K8, Pris.60.kr

 

98.051,  CN. T2, K8, Såld 98.052, CN. fr OII stpl 1909, K7, Såld 98.068, CN, T2, K8, Pris.60.kr

 

98.079,  CN. fr GV stpl, T3, K8, Såld

 

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order