LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Victor Jernbergh

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 Förlag: J.O.Ö. & S.

Eskilstuna Fotografiska Magasins Förlag 1902 (EFM)

 
98.178, 847, fr OII stpl Stockholm 24.12.(1902), K8, SEK.50 115.781, EFM 859, pl, T1, K6, Sold

 

 
115.780, EFM 865, fr OII bläckmak. T1, K8, SEK.50 115.788, EFM 870, fr OII stpl Kramfors 30.12.1902, K7, Sold

 

 
115.783, EFM 871, fr OII stpl Lund 31.12.1903, K7, Sold 115.787, 1001, pl stpl 1903, K7, SEK.40

 

98.181, 1004, fr OII stpl Stockholm 2.1.1903, K7, SEK.50 115.779, 1005, fr OII stpl PKXP 30.12.1902, K7, SEK.50

 

98.188, 1012, fr 4+4 öre stpl Gefle 1.1.1903, K7, SEK.50 115.784, 1013, fr OII stpl Falun 21.12.1903, K6, SEK.40

 

   
98.187, 1015, fr OII stpl Karlskrona 30.12.1902, K8, SEK.50 98.191, 1019, fr OII mak, T1, K8, SEK.50

 

 
115.782, 1023, fr OII stpl Motala 31.12.1902, K6, SEK.40 98.190, 1024, fr OII stpl PLK 243 31.12.1902, K8, SEK.50

 

 
98.183, 2007, fr OII stpl Norrköping 30.12.1903, K8, SEK.50 115.785, 2011, fr OII stpl 31.12.1903, K6, SEK.40

 

 
115.786, 101?, ofr, K6, SEK.40 115.789, fr OII stpl Simbrishamn 1.1.1903, K6, Sold

 

Förlag: Esklil Holm, Sthlm (EH)

 
115.790, EH, T3, K8, SEK.30 115.791. EH, T3, K8, SEK.30

 

 
115.792, EH, fr GV sstpl Linköping 23.12.17, K7, Sold 115.793, EH, T3, K8, SEK.30

 

 
115.794, EH, ofr, T3, K8, Sold 115.795, EH, fr GV stpl Stockholm 3.5.20, K8, SEK.30

 

 
115.796, EH, T3, K8, Sold 115.797, EH, T3, K8, SEK.30 115.798, EH. T3, K8, Sold

Miniatyrkort

 
115.799, EH, fr GV stpl 31.12.20, K7, SEK.30 115.800, EH, T3, K8, Sold 115.856, EH. fr GV stpl Stockholm 27.12.19, K8, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order