LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Jison

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

    Format A7

God Jul

115.869, fr stpl 20.12.50, K8, Såld 115.870, fr stpl, T5, K6, Såld 115.871, fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr 115.872, fr stpl, T5, K8, Såld

 

115.873, T5, K8, Pris.30.kr

God Jul Gott Nytt År

115.874, T5, K8, Såld 115.875, fr stpl 22.12.43, K7, Såld 115.876, fr stpl 1948, K7, Pris.30.kr 115.877, fr stpl, T5, K7, Såld

 

115.878, fr stpl Vässtervik, K8, Såld 115.879, fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr 115.880, fr stpl Tierp. T5, K8, Såld

Gott Nytt År

115.881, fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr 115.882, T5, K8, Såld

 

Glad Påsk

87.609, T5, K8, Pris.30.kr 115.883, fr stpl 24.4.43, K7, Pris.30.kr 115.884, T5, K8, Pris.30.kr 115.885, fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr

 

115.886, fr stpl, K7, Pris.30.kr 126.928, fr stpl, K8, Pris.30.kr

God Helg

115.887, fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order