LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Ragnar Kempe

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Nordisk Konst, Stockholm (NK)

        Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

107.660, NK.3851. fr stpl, T5, K7, SEK.80 130.552, NK.3250. T5, K8, Sold
98.245, NK.4420. Gott Nytt År. fr stpl 1.1.43, K7, SEK.80 130.553, NK.2581. fr stpl Stockholm 28.12.36, K8, Sold
98.248, NK.4425. Gott Nytt År. fr stpl, T5, K8, SEK.60 130.555, NK.602. fr stpl Boden 22.12.33, K8, SEK.60 130.554, NK.3257. fr stpl 30.12.37, K8, SEK.60
130.564, AE. T5, K8, Sold 130.565, AE. T5, K8, Sold 130.566, AE. T5, K8, Sold
130.567, AE. T5, K8, Sold 130.568, AE. T5, K8, Sold
130.569, AE. T5, K8, Sold

För Soldaternas Vänner, Skövde

     
107.634, Dom passar !  ofr. T6, K7, SEK.60   107.635, Krigarvila. T6, K8, SEK.60 107.636, Huvudförbandsplats. T6, K8, SEK.60
     
107.637, Fienden dyker upp !  T6, K8, SEK.60   107.638, Idyll. T6, K8, SEK.60 107.639, Oväntat motanfall. T6, K8, SEK.60

Föreningen Sveriges Flotta

130.556, AE Frivakt och vakt. T5, K8. Sold 130.557, AE. Stormvarning. T5, K8. Sold
130.558, AE. Samsa parterna. T5, K8, Sold 130.559, AE. Salut. T5, K8, Sold
130.560, AE. Dubbelt halvslag kring egen part. T5, K8, Sold 130.561, AE. Loss !!! T5, K8, Sold 130.562, AE. Hjärtlig Gratulation. T5, K8, Sold
98.256, AE. Tilläggning om babord. T5, K8, SEK.60 130.563, AE. Har den äran. T5, K8, Sold
98.251, AE. Förberedande övning i minsvepning. T5, K8, Sold 98.252, AE. Första skarpa skottet. T5, K8, Sold
98.253, AE.53. Eldrund. fr stpl Le Havre 19.3.33, K7, Sold 98.254, AE.37075. C.55. God Jul och Gott Nytt År. T5, K8, Sold
 
98.255, AE.33237 57. Glad Påsk. fr stpl Karlskrona 30.3.34, K7, SEK.60 107.631, AE.C.66. fr stpl Stockholm 23.12.33, K7, Pris.40.kr 
107.632, AE.C.60. fr stpl Karlskrona 5.12.31, K6, Sold 107.633, AE.C.61. fr stpl Stockholm 23.12.32, K8, Sold
107.659, AE.36603. C.55. T5, K7, Sold
98.257, AE.43929. C.82.  God Helg. fr stpl Vaxholm 23.12.40, K7, SEK.60 98.258, AE.43416. C.81. God Helg. T5, K8, Sold 98.259, AE.37242. C.59. God Jul och Gott Nytt År. fr stpl, T5, K7, Sold
102.877, AE.44383. C.88. God Helg. T5, K8, Sold 102.878, AE.44381. C.80. God Helg. T5, K8, Sold 107.658, AE.33238. 58. fr stpl Uppsala 4.4.31, K6, Sold

107.663, AE. 4-sidigt kort. Ej vykort, T5, K8, Sold

107.666, fr, T6, K7, Sold
107.664, ofr, T6, K6, Sold 107.665, fr stpl Rockneby 14.4.76, K7, Sold 107.662, T5, K7, Sold
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order