LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Ragnar Kempe

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Nordisk Konst, Stockholm (NK)

        Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

107.660, NK.3851. fr stpl, T5, K7, SEK.80 130.552, NK.3250. T5, K8, SEK.80

 

98.245, NK.4420. Gott Nytt År. fr stpl 1.1.43, K7, SEK.80 130.553, NK.2581. fr stpl Stockholm 28.12.36, K8, Sold

 

98.248, NK.4425. Gott Nytt År. fr stpl, T5, K8, SEK.60 130.555, NK.602. fr stpl Boden 22.12.33, K8, SEK.60 130.554, NK.3257. fr stpl 30.12.37, K8, SEK.60

 

130.564, AE. T5, K8, SEK.80 130.565, AE. T5, K8, SEK.80 130.566, AE. T5, K8, SEK.80

 

130.567, AE. T5, K8, SEK.80 130.568, AE. T5, K8, SEK.80

 

130.569, AE. T5, K8, SEK.80

 

För Soldaternas Vänner, Skövde

 

     
107.634, Dom passar !  T6, K8, SEK.60   107.635, Krigarvila. T6, K8, SEK.60 107.636, Huvudförbandsplats. T6, K8, SEK.60

 

     
107.637, Fienden dyker upp !  T6, K8, SEK.60   107.638, Idyll. T6, K8, SEK.60 107.639, Oväntat motanfall. T6, K8, SEK.60

Föreningen Sveriges Flotta

130.556, AE Frivakt och vakt. T5, K8. SEK.60 130.557, AE. Stormvarning. T5, K8. SEK.60

 

130.558, AE. Samsa parterna. T5, K8, SEK.60 130.559, AE. Salut. T5, K8, SEK.60

 

130.560, AE. Dubbelt halvslag kring egen part. T5, K8, SEK.60 130.561, AE. Loss !!! T5, K8, SEK60 130.562, AE. Hjärtlig Gratulation. T5, K8,  SEK.60

 

98.256, AE. Tilläggning om babord. T5, K8, SEK.60 130.563, AE. Har den äran. T5, K8, SEK.60

 

98.251, AE. Förberedande övning i minsvepning. T5, K8, SEK.60 98.252, AE. Första skarpa skottet. T5, K8, SEK.60

 

98.253, AE.53. Eldrund. fr stpl Le Havre 19.3.33, K7, SEK.60 98.254, AE.37075. C.55. God Jul och Gott Nytt År. T5, K8, SEK.60

 

 
98.255, AE.33237 57. Glad Påsk. T5, K8, SEK.60 107.631, AE.C.66. fr stpl Stockholm 23.12.33, K6, Pris.40.kr 

 

107.632, AE.C.60. fr stpl Karlskrona 5.12.31, K6, SEK.40 107.633, AE.C.61. fr stpl Stockholm 23.12.32, K8, SEK.60

 

107.659, AE.36603. C.55. T5, K7, SEK.40

 

98.257, AE.43929. C.82.  God Helg. fr stpl Stockholm 23.12.40, K7, SEK.60 98.258, AE.43416. C.81. God Helg. T5, K8, SEK.60 98.259, AE.37242. C.59. God Jul och Gott Nytt År. T5, K8, SEK.60

 

102.877, AE.44383. C.88. God Helg. T5, K8, SEK.60 102.878, AE.44381. C.80. God Helg. T5, K8, SEK.60 107.658, AE.33238. 58. fr stpl Uppsala 4.4.31, K6, SEK.30

 

107.663, AE. 4-sidigt kort. Ej vykort, T5, K8, Sold

107.666, fr, T6, K7, SEK.30

 

107.664, ofr, T6, K6, Sold 107.665, fr stpl Rockneby 14.4.76, K7, Sold 107.662, T5, K7, SEK.60

 

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order