LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Nils Kjellberg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

A-B. Ernst G. Svanström, Stockholm (EGS)

 
117.889, AE.6088. pl, T3, K7, Pris.50.kr 117.890, AE.9159, fr GV stpl Motala 24.12.1912, K7, Pris.50.kr 117.891, AE.9220, fr GV stpl Kättinge 23.12.1919, K8, Pris.50.kr

 

117.892, AE.9222, fr GV + julmärke stpl Malmö 10.8.17, K8, Pris.50.kr 117.893, AE.9224, fr stpl Örebro 23.12.20, K8, Pris.50.kr 117.894, AE.9453, T3, K8, Såld

 

117.895, AE.9454, fr GV stpl, T3, K8, Pris.50.kr 117.896, AE.9455, pl, T3, K7, Pris.50.kr

 

117.897, AE.9456, fr GV stpl 1917, K8, Pris.50.kr 117.898, AE.9460, fr stpl Åmål, T4, K7, Såld 117.899, AE.9461, fr GV stpl, T3, K7, Pris.60.kr

 

117.900, EGS 4557/2. fr GV stpl Göteborg 31.12.15, K8, Pris.50.kr 117.901, EGS.4557.3. stpl Basarpost, T3, K8, Pris.50.kr

 

117.902, fr stpl Brötjemark 24.12.1938, K6, Pris.40.kr 117.903, fr stpl Brötjemark 24.12.1938, K8, Pris.50.kr 117.904, fr stpl Stockholm 22.12.37, K8, Pris.50.kr

 

117.905, pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

117.906, EGS.4566/1. ofr, T3, K8, Pris.40.kr 117.907, EGS,4566/2. fr GV, stpl, T3, K8, Pris.40.kr 117.908, EGS.4567/3. fr stpl, T3, K8, Pris.40.kr

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order