LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Mela Koehler-Broman

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

113.897, M.M. No. 1186. fr stpl Königstadt 22.12.21, K7, SEK.500 113.896, Deutscher Schulverein, Wien Nr. 1123, fr stpl Wien 25.XII.22, K7, SEK.500

 

58.071, SK.4236/5. fr stpl Stockholm 23.12.42, K8, SEK.120 113.895, Ära vare Gud i höjden. SK.4495, fr stpl, T5, K8,  SEK.120

 

Fredmans sånger och epistlar

 
58.073, sång nr 64, Fjäriln vingad syns på Haga-. SK.B.40/21, T5, K7, SEK.120 58.074, sång nr 64, Haga i ditt sköte-. SK.B.40/22, K8, SEK.120 73.509, sång nr 64, Se, Brunnsvikens små najader-. SK.B.40/23, fr stpl Västerås 1949, K8, SEK.120

 

 
58.075, sång nr 64, Vad gudomlig lust att röna-. SK.B.40/24, K8, SEK.120 58.072, sång nr 31, Opp, Amaryllis! Vakna, min lilla! SK.B.40/25, K8, SEK.120 58.076, sång nr 31, Stig då i båten! Sjungom vi båda! SK.B.40/26, K8, SEK.120

 

58.077, epistel nr 82, Vila vid denna källa! SK B 40/27, fr stpl, T5, K8,SEK.120 58.081, epistel nr 71, Ulla, min Ulla--. SK.B.40/28, K8, SEK.120

Gluntarne

73.508, Herre min Gud, vad den månen lyser-. SK B 40/29, K8, SEK.120 58.078, Nu tror jag det kan vara tid Att tänka på refrängen-. SK B 40/30, K7, SEK.120 58.079, O, hulda tärna, om du vaknar- SK.B 40/31, K8, SEK.120

 

58.080, Bror, jag är ledsen vid livet, just jag -. SK.B.40/32, K7, SEK.120

 

113.890, SK.B.41/53, K8, SEK.160 113.891, SK.B.41/54, K8, SEK.160

 

113.892, SK.B.41/55, K8, Sold 113.893, SK.B.41/56, K8, SEK.160

 

113.894, SK.B.41/57, K8, SEK.160

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
Många av vykorten är frankerade och postbehandlade, vissa är dock oanvända. Ange vid beställningen vad som i första hand önskas - Many of the postcards are with stamps and cancellations, but some are not used. State what you prefer when you order cards.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V