LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kungligheter - Prins Wilhelm och Prinsessan Maria (Storfurstinnan Maria Pavlovna)

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

       
52.083, Prins Wilhelm. Storfurstinnan Maria Pavlovna. T2, K8, SEK.60  40.890, Prinsessan Maria. Prins Vilhelm. fr OII stpl Söderbykarl 7.12.1905, K6, SEK.60 52.081, Prinsessan Maria och  Prins Vilhelm. T3, K8, SEK.60 104.735, Brudparet. Hertigen och Hertiginnan af Södermanland. fr OII stpl, T2, K7, Sold 56.896, Parti från Stockholms omgifning. Prinsessan Maria Pawlowna på åktur. fr OII stpl 1911, K7, SEK.50

 

       
104.734, Hertigen och Hertiginnan av Södermanland. Stenhammar. fr OII stpl Hölö 7.18.1908, K8, SEK.80 40.853, Hertigparet af Södermanland. Hertigparets blifvande palats. ofr, T2, K7, SEK.60 40.852, Stenhammar. D.D.K.K.H.H. Prinsessan Maria Pawlowna och Prins Wilhelms sommarresidens. T2, K8, SEK.60 40.819, Hertigparet af Södermanland på Stenhammar. T2, K8, SEK.50 104.733, Hertigparet af Södermanland. T2, K8, Sold

 

         
40.991, Prins Wilhelm. T2, K8, SEK.50 40.867, Prins Wilhelm. T2, K8, SEK.50 40.811, Prins Wilhelm i sitt arbetsrum på Stenhammar. fr OII stpl Stockholm 14.10.08, K6, SEK.50 40.790, Hertigen af Södermanland. fr OII stpl Heby 19.10.1908, K7, SEK.50 40.807, Prins Wilhelm. T2, K8, SEK.50 47.290, Prins Vilhelm. T2, K7, SEK.60

 

         
40.844, H.K.H. Storfurstinnan Maria Pavlovna af Ryssland. H.K.H. Hertigens af Södermanland trolofvade. fr OII stpl Stockholm 20.6.07, K6, SEK.50 104.732, Prinsessan Maria. ofr, T2, K8, SEK.50 40.810, Storfurstinnan Maria Pavlovna. pl, T2, K7, SEK.50 40.813, Prinsessan Maria. T2, K8, SEK.50 40.875, Prinsessan Maria. fr GV stpl 5.2.13, K7, SEK.50 56.884, Prinsessan Maria med Prins Lennart. T2, K7, Sold

 

         
40.781, Prins Wilhelm, Storfurstinnan Maria Pavlovna och Storfurst Dmitre Pavlovitsch. pl, K6, Sold 40.783, Prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna. pl, T2, K7, SEK.50 40.784, Prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna. ofr, T2, K8, SEK.50 40.818, Hertigparet af Södermanland på Stenhammar. T2, K7, SEK.50 49.273, H.K.H. Hertiginnan af Södermanland med Prins Lennart. T2, K8, SEK.50 40.871, Hertigen och Hertiginnan af Södermanland. fr OII stpl Kolbäck 18.7.1908, K8, SEK.60

 

       
57.031, (Hertigparets af Södermanland ankomst till Stockholm den 14 Juni 1908). fr OII stpl Nyköping 5.9.08, K7, SEK.50  40.900, Hertigparets af Södermanland ankomst till Stockholm den 14 Juni 1908. ofr, K8, SEK.50 40.902, Hertigparets af Södermanland ankomst till Stockholm den 14 Juni 1908. K8, SEK.50 40.901, Hertigparets af Södermanland ankomst till Stockholm den 14 Juni 1908, fr OII stpl Stockholm 22.6.08, K7, SEK.50 104.731, Hertigparets af Södermanland ankomst till Stockholm. T2, K8, SEK.50

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order
 
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V