LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kungligheter Ryssland,  Royalties Russia

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

118.465, Maria Nikolaewna. K8, Sold 118.466, Maria Nikolaewna. K8, Sold 118.487 Maria Nikolaewna. K8, Sold

 

118.467, Czarewitsch Aleksej. K6, Sold 118.468, Czarewitsch Aleksej. K8, Sold

 

118.469, Leurs Majestés l'Empereur et l'Imperatrice Alexandra  Féodorovna et Leurs Augustea Enfants. K8, Sold 118.470, Grossfürstinnen u. Tronfolger. Maria Nikolaewna, Tatjana Nikolaewna, Anastassia Nikolaewna, Olga Nikolaewna, Zarewitsch Alexius. K8, Sold

 

118.471, Nicholas II, Czarewitsch. K8, Sold 118.472, Czarewitsch (Den russiske Tronfölger). fr GV stpl Uppsala, K8, Sold 118.473, Czarewitsch. K8, Sold

 

118.474, Alexandra Fédorovna. ofr, K8, SEK.200 118.475, Zarin Alexandra. K8, Sold 118.476, LL. AA. II. Le Grand-Duc Alexandre Michailovitch et La Grande-Duchesse Xénie Alexandrovna. K8, Sold

 

118.477, Romanov. K8, Sold 118.478, The Czarina. fr OII stpl Åby, T2, K7, Sold

 

118.479, Alexander II, foto, K8, Sold 118.480, Maria Alexandrovna. foto, K8, Sold 118.481, Alexander III, foto, K8, Sold 118.482, (Dagmar av Danmark). Maria Feodorovna. K8, Sold

 

118.483, Alexander II, K8, Sold 118.484, Alexander II, K8, Sold 118.485, K8, Sold

 

118.486, Alexander I. K7, Sold 118.488, Olga Nikolaewna, Tatjana Nikolaewna. K8, Sold

 

 

118.489, Storfurst Wladimir Alexandrowitsch, (ej vykort). K8, SEK.200

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes

 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent

 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects

 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects

 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card

 Förkortningar - Abbreviations

 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida

 fr = frankerat - with stamp

 T 2 =1906 - 1912, delad adressida

 ofr = ofrankerat - without stamp

 T 3 = 1910 - tal

 stpl = stämplat - cancelled

 T 4 = 1920 - tal

 pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp

 T 5 = 1930 - 1950 - tal

 O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II

 T 6 = 1960 - nutid

 GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V