LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

David Ljungdahl

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Skansen

98.861, Bollnässtugan. T1, K7, Såld 98.862, Oktorpsgården. T1, K7, Pris.50.kr

Fredmans Epistlar och Sånger

102.880, No. 3. Fader Berg i hornet stöter.fr OII stpl Stockholm 14.5.1902, K7, Såld 98.855, No. 16. Är jag född, så vill jag lefva. fr OII stpl Stockholm 3.11.02, K7, Såld

98.856, No. 25. Blåsen nu alla ! pl, T1, K5 (vänster övre hörn saknas), Såld 98.857, No. 45. Tjenare, Mollberg ! Hur är det fatt ? ofr T1, K6, Såld

 98.858, No. 64. Fjäriln vingad syns på Haga. fr OII stpl Stockholm 1901, K7, Såld

98.859, No. 69. Se dansmästarn: Mollberg, bröder. fr OII stpl Stockholm 14.5.1902, K7, Såld 98.860, No. 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd. fr OII stpl Stockholm, T1, K7, Pris.80.kr
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order